Problemy z Kindergeld?

Pytania o Kindergeld

Poniższy artykuł ukazał się również w portalu wp.pl


Kto z zatrudnionych w Niemczech Polaków ma prawo ubiegać się o Kindergeld? Czy także pracownicy sezonowi oraz ci z naszych rodaków, którzy zdecydowali się założyć za Odrą własną firmę? A co z pracownikami delegowanymi, którzy formalnie są zatrudnieni w Polsce?


O cały Kindergeld lub różnicę pomiędzy niemieckimi a polski świadczeniami mogą ubiegać się następujące grupy osób:

Potwierdzenie petycji

Potwierdzenie złożenia petycji w Parlamencie Europejskim

dotyczącej opóźnień w przyznawaniu Kindergeld przez Familienkasse.

Jeśli ktoś przeoczył albo nie dopełnił formalności i nie występował dotąd o Kindergeld, czy możliwa jest spłata tego świadczenia za kilka lat wstecz?


Tak, o Kindergeld można występować do czterech lat wstecz, licząc zawsze od końca bieżącego roku kalendarzowego. Tak więc do końca roku 2014 można uzyskać Kindergeld jeszcze za cały rok 2010.


Lawina wniosków o zasiłek na polskie dzieci


- polecamy artykuł na temat Kindergeld, opublikowany w portalu gazeta.pl


W praktyce jak długo, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów w niemieckim urzędzie, czeka się na pierwszy przekaz zasiłku (Kindergeld)?


Co do zasady niemiecki urząd – Familienkasse (kasa rodzinna) – powinien rozstrzygnąć wniosek w terminie 6 miesięcy od daty jego złożenia.


Od maja 2013 roku rozpatrywaniem polskich wniosków w sprawie Kindergeld zajmuje się tylko jedna, wydzielona jednostka - Familienkasse Sachsen. Czy po tej zmianie procedura trwa krócej?


Takie było zamierzenie autorów zmian. Niestety jak na razie efekt jest dokładnie odwrotny – wiele osób czeka obecnie na Kindergeld rok i dłużej.


Czy pomoc takiej firmy jak Pana może mieć wpływ na termin rozpatrzenia złożonego wniosku?


Zarówno firmy doradcze jak i kancelarie prawne prowadzące sprawy o Kindergeld mają znacznie więcej możliwości, aby wpłynąć na czas rozpatrywania wniosku, niż osoby składające wniosek samodzielnie. Jeżeli chodzi o nas, to stosujemy w tym celu wszelkie dopuszczalne środki prawne i pozaprawne, np. systematyczne monitowanie, osobistą obecność w Familienkasse czy też informowanie o zaistniałej sytuacji polskich służb dyplomatycznych. W przypadku dużych opóźnień w rozpatrywaniu sprawy przygotowujemy dla klientów pozwy do Sądu o wypłatę świadczeń ze względu na opieszałość niemieckiej administracji. Często już samo wkroczenie na drogę sądową powoduje niezwłoczne wydanie przez kasę rodzinną spóźnionej decyzji.


Co w przypadku, gdy strona niemiecka długo nie podejmuje decyzji w sprawie konkretnego wniosku dotyczącego Kindergeld? Czy potem ewentualnie można dochodzić karnych odsetek?


Podobnie jak w prawie podatkowym, jeżeli to podatnik jest opieszały, musi płacić wysokie odsetki. Państwo natomiast takich odsetek nie płaci. Taka sama sytuacja ma niestety miejsce również w przypadku Kindergeld.


Artykuł ukazał się w dwutygodniku "Praca i Nauka za granicą", nr 265 (17.03-30.03.2014)