Marcin Pelcmarcin Pelc


Radca Prawny, LL.M.

Jest wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, posiada od 2009 roku doświadczenie w pracy prawnika dwujęzycznego, operującego w swoim fachu prawem polskim oraz niemieckim, zajmuje się również niemieckimi kwestiami podatkowymi.


Wykształcenie polsko-niemieckie

W 2009 roku ukończył prawo niemieckie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (Master of German and Polish Law) we Frankfurcie n. Odrą oraz prawo polskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (mgr prawa) w Poznaniu. Znajomość systemu prawa polskiego, jak i niemieckiego pozwala mu na kompetentne i kompleksowe rozwiązywanie problemów prawnych, zarówno w Polsce i Niemczech.


Polsko-niemieckie prawo gospodarcze

Zawodowo polsko-niemieckim prawem gospodarczym zajmuje się do 2009 r. Specjalizuje się w tworzeniu i dostosowywaniu umów cywilnoprawnych do niemieckich warunków, ogólnych warunków umów (AGB) – regulaminów sklepów internetowych, doradztwie prawnym, sporządzaniu opinii prawnych, a także prowadzeniu mediacji oraz sporów sądowych, zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec.


Usługi podatkowe na terenie Niemiec

Współpracuje ściśle z kancelarią doradztwa podatkowego, obsługującą podmioty na terenie Niemiec. Przedmiotem jego działalności jest w szczególności pomoc podatkowa dla podmiotów zajmujących się pracami budowlanymi na terenie Niemiec, w tym uzyskanie zwolnienia od podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung), kontrole dotyczące podlegania obowiązkowi podatkowemu w Niemczech (Überprüfung der Steuerpflicht) oraz dochodzenie zwrotu podatku budowlanego (Erstattung von Abzugsbeträgen). W ramach współpracy oferuje również pełną obsługę księgowo-kadrową na terenie Niemiec, jak i obsługę wszelkich formalności dotyczących niemieckiej kasy urlopowej Soka-Bau.