Kindergeld

Jeśli zamierzasz ubiegać się o Kindergeld dla swoich dzieci, sprawdź dlaczego właśnie nam warto powierzyć sprawę
pozyskania tego świadczenia i dołącz do grona naszych usatysfakcjonowanych klientów.

Dlaczego nasza kancelaria?

Oto trzy główne powody, dla których klienci wybierają właśnie naszą kancelarię:


Do tej pory pozyskaliśmy dla naszych klientów świadczenia na sumę ponad 5 mln Euro (ok. 21.000.000 zł) i kwota ta stale rośnie.
Dzięki temu mamy już ponad pół tysiąca zadowolonych klientów w całej Polsce.
Jeśli i Ty chcesz do nich dołączyć, skontaktuj się z nami już teraz!

Jak wygląda u nas proces pozyskania świadczenia Kindergeld?

1. Zgłoszenie

Kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo, zgłaszasz chęć poprowadzenia dla Ciebie sprawy o uzyskanie Kindergeld. Jeśli Twoja sprawa o uzyskanie tego świadczenia jest już w toku, ale nie jesteś zadowolony z jej dotychczasowego przebiegu, możemy się do niej włączyć i poprowadzić ją dalej w Twoim imieniu. Na etapie zgłoszenia prosimy Cię o podanie podstawowych informacji: okres, za który dochodzone są świadczenia oraz liczbę dzieci, dla których ubiegasz się o świadczenie.


2. Ustalenie czy świadczenie Ci się należy – opcjonalnie

Jeśli nie jesteś pewien, czy w Twojej konkretnej sytuacji świadczenie jest należne, możemy to szybko ustalić.
W tym celu zgłoś się do nas, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i w rozmowie trwającej około 30-40 minut ustalimy, czy zgodnie z niemieckim prawem Twoim dzieciom należy się świadczenie Kindergeld. Porada jest odpłatna. Jej cena wynosi 95,20 EUR, z czego połowę zaliczamy na poczet sprawy.


3. Ustalenia warunków prowadzenia sprawy.

Ustalamy warunki prowadzenia sprawy, w tym:


4. Pozyskanie odpowiednich dokumentów

Prosimy Cię o uzyskanie i przesłanie do kancelarii odpowiednich dokumentów potrzebnych do prowadzenia sprawy.


5. Opracowanie wniosku

Na podstawie przesłanych do nas dokumentów oraz przeprowadzonego wywiadu telefonicznego, opracowujemy odpowiedni wniosek i w Twoim imieniu wysyłamy go do Familienkasse. Jeśli jesteśmy włączeni do już toczącej się sprawy, również opracowujemy odpowiedni wniosek i/lub pismo.


6. Korespondencja z Familienkasse

W Twoim imieniu monitorujemy cały proces przyznawania świadczenia. W przypadku opóźnień podejmujemy odpowiednie działania prawne.


7. Przyznanie świadczenia

Informujemy Cię o wyniku sprawy i przyznaniu świadczenia. W przypadku odmowy przyznania świadczenia podejmujemy odpowiednie działania prawne.

Podstawowe informacje o Kindergeld

1. Kto w Polsce może ubiegać się o Kindergeld?


2. Warunki otrzymania Kindergeld

Przepisy uzależniają prawo do Kindergeld od posiadania tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech (są to z reguły: zamieszkiwanie powyżej 183 dni w roku lub wykonywanie przeważającej części działalności w Niemczech), albo od ubezpieczenia w państwowym systemie ubezpieczeń społecznych (np. niemieckiej umowy o pracę). Wpływu na uzyskanie uprawnień nie ma natomiast posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego.


3. Wysokość świadczenia


W 2016 r. (od 1.01.16) Kindergeld wynosi:
W 2015 r. Kindergeld wynosił:

Wcześniej Kindergeld wynosił odpowiednio: 184, 190 oraz 215 Euro.


4. Okres przysługiwania Kindergeld

Świadczenia Kindergeld przysługują do 4 lat wstecz od daty złożenia wniosku, licząc od początku roku podatkowego. Do końca roku 2016 można więc ubiegać się o przyznanie świadczeń przysługujących od dnia 1.01.2012.


Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub chcesz sprawdzić, czy Twoim dzieciom przysługuje niemieckie świadczenie Kindergeld, skontaktuj się z nami już teraz.