Kindergeld

Powierzając nam pozyskanie Kindergeld, mają Państwo pewność i gwarancję powodzenia – prowadzone dotychczas sprawy zakończyliśmy ze 100% skutecznością.

Kindergeld Niemcy, dla dzieci, dla Polaków

Jeśli pracowaliście Państwo lub prowadziliście działalność w Niemczech, a Państwa dzieci przebywały w tym czasie w Polsce lub jeden z rodziców przebywa bądź pracuje w Niemczech – możecie ubiegać się o dodatkowe środki na utrzymanie i edukację swoich dzieci (Kindergeld). Oferujemy Państwu porady i obsługę doświadczonego specjalisty - prawnika, który z wysoką skutecznością i determinacją pozyska niemieckie świadczenia rodzinne.

Służymy pomocą

Krzysztof Peśla jest niemieckim i polskim prawnikiem, specjalizującym się w prawie europejskim oraz niemieckich świadczeniach rodzinnych (Kindergeld). Ponad 9-letnie doświadczenie w ubieganiu się o niemieckie świadczenia dla Polaków, gwarantuje bardzo wysoką skuteczność. Dla spraw prowadzonych przez Kancelarię w latach 2009-2014, skuteczność wynosi 100%, a kwota uzyskanych dotychczas przez Kancelarię świadczeń przekracza 2 mln Euro (ok. 8.000.000 zl).

Dla naszych Klientów


1. Warunki otrzymania Kindergeld

Niemieckie świadczenia rodzinne Kindergeld mogą otrzymać dzieci Polaków mieszkających lub pracujących w Niemczech - również sezonowo i pracowników oddelegowanych (wysłanych), a także osób wykonujących w Niemczech działalność gospodarczą (Gewerbe).


Przepisy uzależniają prawo do Kindergeld od posiadania tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech (z reguły miejsca zamieszkania powyżej 183 dni w roku lub wykonywania przeważającej części działalności w Niemczech), albo od ubezpieczenia w państwowym systemie ubezpieczeń społecznych (np. niemieckiej umowy o pracę). Wpływu na uzyskanie uprawnień nie ma natomiast posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego.


Problemy z Kindergeld

W praktyce jak długo, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów w niemieckim urzędzie, czeka się na pierwszy przekaz zasiłku (Kindergeld)? Od maja 2013 roku rozpatrywaniem polskich wniosków w sprawie Kindergeld zajmuje się tylko jedna, wydzielona jednostka - Familienkasse Sachsen (Bautzen, Chemnitz). Czy po tej zmianie procedura trwa krócej?

Czytaj więcej

2. Wysokość Kindergeld.

Od roku 2010 do chwili obecnej, Kindergeld wynosi 184,- Euro za pierwsze i drugie dziecko, 190,- Euro za trzecie dziecko oraz 215,- Euro za każde następne dziecko.


3. Okres przysługiwania Kindergeld.

Świadczenia Kindergeld przysługują do 4 lat wstecz od daty złożenia wniosku, licząc od początku roku podatkowego. Do końca roku 2014 można więc ubiegać się o przyznanie świadczeń przysługujących od dnia 1.01.2010.


4. Nasz cennik

- Prowadzenie sprawy - ok 10% wartosci dochodzonego Kindergeld. Połowa honorarium płatna jest z góry. Pozostała część po przyznaniu świadczeń.

- Porada wstępna - 95,20 EUR z VAT. Połowę tej opłaty zaliczamy na poczet honorarium za prowadzenie sprawy. Porada telefoniczna w formie przedpłaty.