Kindergeld

Powierzając nam pozyskanie Kindergeld, mają Państwo pewność i gwarancję powodzenia – prowadzone dotychczas sprawy zakończyliśmy z blisko 100% skutecznością.

Kindergeld Niemcy, dla dzieci, dla Polaków

Jeśli pracowaliście Państwo lub prowadziliście działalność w Niemczech, a Państwa dzieci przebywały w tym czasie w Polsce lub jeden z rodziców przebywa bądź pracuje w Niemczech – możecie ubiegać się o dodatkowe środki na utrzymanie i edukację swoich dzieci (Kindergeld). Oferujemy Państwu porady i obsługę doświadczonego specjalisty - prawnika, który z wysoką skutecznością i determinacją pozyska niemieckie świadczenia rodzinne.

Służymy pomocą

Krzysztof Peśla jest niemieckim i polskim prawnikiem, specjalizującym się w prawie europejskim oraz niemieckich świadczeniach rodzinnych (Kindergeld). Ponad 9-letnie doświadczenie w ubieganiu się o niemieckie świadczenia dla Polaków, gwarantuje bardzo wysoką skuteczność. Dla spraw prowadzonych przez Kancelarię w latach 2009-2014, skuteczność wynosi blisko 100%, a kwota uzyskanych dotychczas przez Kancelarię świadczeń przekracza 2,5 mln Euro (ok. 10.000.000 zl).

Dla naszych Klientów


1. Warunki otrzymania Kindergeld

Niemieckie świadczenia rodzinne Kindergeld mogą otrzymać dzieci Polaków mieszkających lub pracujących w Niemczech - również sezonowo i pracowników oddelegowanych (wysłanych), a także osób wykonujących w Niemczech działalność gospodarczą (Gewerbe).


Przepisy uzależniają prawo do Kindergeld od posiadania tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech (z reguły miejsca zamieszkania powyżej 183 dni w roku lub wykonywania przeważającej części działalności w Niemczech), albo od ubezpieczenia w państwowym systemie ubezpieczeń społecznych (np. niemieckiej umowy o pracę). Wpływu na uzyskanie uprawnień nie ma natomiast posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego.


Problemy z Kindergeld

W praktyce jak długo, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów w niemieckim urzędzie, czeka się na pierwszy przekaz zasiłku (Kindergeld)? Od maja 2013 roku rozpatrywaniem polskich wniosków w sprawie Kindergeld zajmuje się tylko jedna, wydzielona jednostka - Familienkasse Sachsen (Bautzen, Chemnitz). Czy po tej zmianie procedura trwa krócej?

Czytaj więcej

2. Wysokość Kindergeld.

Od roku 2010 do chwili obecnej, Kindergeld wynosi 184,- Euro za pierwsze i drugie dziecko, 190,- Euro za trzecie dziecko oraz 215,- Euro za każde następne dziecko.


3. Okres przysługiwania Kindergeld.

Świadczenia Kindergeld przysługują do 4 lat wstecz od daty złożenia wniosku, licząc od początku roku podatkowego. Do końca roku 2014 można więc ubiegać się o przyznanie świadczeń przysługujących od dnia 1.01.2010.


4. Nasz cennik

- Prowadzenie sprawy - ok 10% wartosci dochodzonego Kindergeld. Połowa honorarium płatna jest z góry. Pozostała część po przyznaniu świadczeń.

- Porada wstępna - 95,20 EUR z VAT. Połowę tej opłaty zaliczamy na poczet honorarium za prowadzenie sprawy. Porada telefoniczna w formie przedpłaty.