Jakimi zasadami kierujemy się przygotowując wycenę naszych usług?

Większość spraw, jakie prowadzimy, dotyczy aktywności naszych klientów w Niemczech, dlatego wycenę sporządzamy według stawek niemieckich. Niemieckie stawki adwokackie regulowane są przez ustawę o wynagrodzeniach adwokatów (RVG).


Co to oznacza dla naszych klientów?

W większości prowadzonych przez nas spraw stawka zależy od wartości sprawy oraz organu przed którym toczy się dana sprawa i wynosi 10-20% kwoty dochodzonych roszczeń. Do wyjątków należą sprawy z zakresu prawa socjalnego, gdzie stawki są stałe. Część spraw – po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem – prowadzimy na zasadzie stawek godzinowych. Rozwiązanie to dotyczy głównie spraw z zakresu prawa gospodarczego - np. opracowywania opinii prawnych bądź umów. W takim przypadku nasza standardowa stawka wynosi 150,- EUR/godzinę. Sprawy z zakresu prawa socjalnego prowadzimy wg. stawki ryczałtowej bądź godzinowej 120 EUR/godzinę.


Koszty dodatkowe

Dojazdy. Dodatkowe koszty dojazdu występują np. w przypadku rozprawy sadowej.

Porada wstępna. Przed rozpoczęciem sprawy z reguły oferujemy wstępną poradę prawną. Jej cena wynosi pomiędzy 80,- a 150,- EUR.
Połowę kwoty wartości tej usługi najczęściej zaliczamy na poczet prowadzenia sprawy.


Kiedy pobieramy wynagrodzenie?

W większości spraw z góry pobieramy pełną kwotę wynagrodzenia, wyjątkiem są sprawy o Kindergeld,
w przypadku których z góry pobieramy połowę jego kwoty.


Podane ceny są orientacyjne i podane w kwotach netto. Należy doliczyć do nich VAT.


Pro Bono: Dla osób których nie stać na poradę oferujemy bezpłatny dyżur telefoniczny w każdy wtorek w godz. 16.30-17.00.