Jak w Niemczech wygląda regulacja dotycząca zagadnień BHP?


Czy wiesz, że w Niemczech brak jest centralnego organu inspekcji pracy porównywalnego z Państwową Inspekcją Pracy, jaką mamy w Polsce? Zatem gdzie można szukać regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kto jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy? Te właśnie zagadnienia zostaną poruszone w tym artykule.


Obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy


W Niemczech obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążą na pracodawcach. To, czy te obowiązki są należycie wypełniane, nadzorowane jest wspólnie przez organy inspekcji pracy oraz zakłady ubezpieczeń wypadkowych (Berufsgenossenschaft).Natomiast nadzór nad tym jest prowadzony wspólnie przez organy inspekcji pracy oraz zakłady ubezpieczeń wypadkowych (Berufsgenossenschaft). O czym należy jeszcze wiedzieć? Zadania z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy zostały przeniesione na poszczególne kraje związkowe. Każdy kraj związkowy organizuje funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy we własnym zakresie, np. dla Berlina organem właściwym jest Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin.


Gdzie znajdziemy regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy?


Zobowiązania publicznoprawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowane są w:Należy też wspomnieć, że o w wielu przedsiębiorstwach obowiązują wewnętrzne regulaminy, wytyczne itp. dotyczące zagadnień BHP.


Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget