Kariera

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedyną kancelarią polsko-niemiecka, która łączy duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu dla Polaków spraw z zakresu niemieckich świadczeń rodzinnych (prawo socjalne) i rozliczeń rocznych (prawo podatkowe) z praktyką w zakresie prawa europejskiego, jednocześnie umożliwiając zdobywanie doświadczenia w zakresie rejestracji firm jednoosobowych i spółek. Zapewniamy możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia dla osób mających szerokie pojęcie w temacie świadczeń (Kindergeld/socjalnych) z elementem transgranicznym.


W jaki sposób zarządzana jest nasza Kancelaria?

Od samego początku naszej działalności przyjęliśmy unikalny sposób zarządzania, który opiera się na wartościach, takich jak poszanowanie wolności, zaufanie, partnerstwo oraz współpraca. W naszej firmie priorytetem jest tworzenie harmonijnych relacji i budowanie przyjaznego środowiska pracy, w którym każdy pracownik odczuwa pełne znaczenie swojej roli, otrzymuje wsparcie w rozwoju oraz ma swobodę wyrażania swojej kreatywności i innowacyjności.


To podejście uwzględnia indywidualne potrzeby każdego pracownika, dając im autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania czasu, energii i umiejętności w realizacji zadań. Wierzymy, że zaufanie i odpowiedzialność są kluczowymi elementami sukcesu, dlatego dajemy naszym pracownikom przestrzeń do samodzielnego działania, umożliwiając im rozkwit w środowisku, w którym czują się doceniani i akceptowani.


Jak to wygląda w naszej Kancelarii?


W naszym rozumieniu ten rodzaj zarządzania ma służyć uwolnieniu pełnego potencjału i nadaniu sensu pracy każdego z nas. Jak to robimy? W praktyce wygląda to tak, że staramy się zmienić sposób naszego myślenia i postępowania z typowo operacyjnego na taki, w którym każdy z nas może zdecydować, jak wykorzystać swój czas, energię i umiejętności, by przysłużyć się ludziom wokół siebie.


Dla klientów


W relacjach z klientami, do podejmowania odpowiednich działań, motywuje nas myśl, że np. dzięki Kindergeld pomagamy polskim dzieciom podnieść stopę życiową i zrekompensować straty związane z wyjazdami rodziców. Wzmacnia nas również myśl, że być może dzięki temu oni sami nie będą musieli już wyjeżdżać z Polski. Odczuwamy też głęboką radość, gdy nadajemy ludzkie oblicze adwokaturze, czy doradztwu polsko-niemieckiemu, bo to sprawia, że nasi klienci wiedzą, że rozumiemy ich problemy, a rozwiązania, które im proponujemy, są dla nich najlepsze.

Dołącz do naszego Zespołu


1. Praktykanci


Potrzebujemy:

 • świeżego spojrzenia
 • zaangażowania
 • pomocy w przygotowywaniu opracowań i pracach sekretariatu

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem nowoczesnej transgranicznej kancelarii
 • pomoc i wsparcie fachowe
 • ułatwienie wyboru dróg dalszego rozwoju

2. Pomoce studenckie


Potrzebujemy:

 • pomocy w przygotowaniu opracowań i w pracach sekretariatu

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę
 • umowę zlecenie

3. Stażyści


Potrzebujemy:

 • kandydatów na nowo tworzone miejsca pracy, zastępstw oraz wolnych wspołpracowników
 • pomocy przy bieżącej pracy kancelarii

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę
 • pomoc i wsparcie fachowe
 • ułatwienie wyboru dróg dalszego rozwoju
 • zatrudnienie lub stałą współpracę

4. Prawnicy z dobrą znajomością niemieckiego prawa, szczególnie absolwenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina


Potrzebujemy:

 • chęci rozwoju w zakresie prawa niemieckiego
 • zaangażowania na rzecz kancelarii i naszych klientów

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę
 • zatrudnienie lub stałą współpracę
 • rozwój w ramach kancelarii i wsparcie rozwoju zawodowego
 • po uzyskaniu uprawnień zawodowych - partnerstwo

5. Partnerzy


Potrzebujemy:

 • osób i firm realizujących tę samą lub wspólną z naszą misję
 • uczciwej współpracy
 • wzajemnego rozwoju
 • synergii

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę
 • wspólny rozwój
 • wzajemne wsparcie i wymianę wiedzy
 • podział pracy wg specjalizacji
 • udział w efektach naszej pracy