Jakimi zasadami kierujemy się przygotowując wycenę naszych usług?

Większość spraw, jakie prowadzimy, dotyczy aktywności naszych klientów w Niemczech, dlatego wycenę sporządzamy według stawek niemieckich. Niemieckie stawki adwokackie regulowane są przez ustawę o wynagrodzeniach adwokatów (RVG).

Ceny porad i usług dla klientów indywidualnych

Porada prawna

 • Porada prawna – do 30 min.
  120,00 Euro brutto. Czas trwania porady: do 30 min. Z zaliczeniem połowy na poczet dalszych działań.*


  * Nie dotyczy usług niezwiązanych z udzieleniem pełnomocnictwa Kancelarii, takich jak deklaracja roczna.
 • Konsultacja zdalna (online) – do 20 min.

  98,40 Euro brutto. Czas trwania konsultacji: do 20 min. Bez zaliczenia na poczet dalszych działań.

 • Krótka rozmowa online – do 10 min.
  49,20 Euro brutto. Czas trwania rozmowy: do 10 min. Bez zaliczenia na poczet dalszych działań. Usługa dostępna dla klientów indywidualnych oraz działalności jednoosobowych Gewerbe.

 • Co należy wiedzieć przed poradą?

  O czym należy nas powiadomić i co przesłać do nas na 24h przed poradą?
  Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w tym dokumencie: [pobierz PDF].


Niemieckie rozliczenie roczne – pracowik (umowa o pracę)


Przychody roczne do 22 tys. Euro

Przychody roczne powyżej 22 tys. do 50 tys. Euro

Przychody roczne powyżej 50 tys. do 100 tys. Euro

Przychody roczne powyżej 100 tys. Euro

Niemieckie rozliczenie roczne – Gewerbe (działalność 1-osobowa)


Przychody roczne do 22 tys. Euro

Przychody roczne powyżej 22 tys. do 50 tys. Euro

Przychody roczne powyżej 50 tys. do 100 tys. Euro

Przychody roczne powyżej 100 tys. Euro

Obsługa Gewerbe (działalność 1-osobowa)

 • Rejestracja Gewerbe: Od 107,00 Euro brutto. W usłudze tłumaczenie zameldowania wraz z opłatą urzędową.
 • Wyrejestrowanie Gewerbe: 119,00 Euro brutto.

Reprezentacja w sprawie

Cena jest ustalana indywidualnie, w zależności od wartości sprawy.

Ceny porad i usług dla klientów biznesowych

Porada – Spółki

 • 120,00 Euro + 23% VAT. Czas trwania porady: do 30 min. Z zaliczeniem połowy na poczet dalszych działań.
 • 200,00 Euro + 23% VAT. Czas trwania porady: 60 min. Z zaliczeniem połowy kwoty na poczet dalszych działań.

Co należy wiedzieć przed poradą?

O czym należy nas powiadomić i co przesłać do nas na 24h przed poradą?
Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w tym dokumencie: [pobierz PDF].


Freistellungsbescheinigung – zwolnienie z podatku budowlanego Bauabzugsteuer

 • Dla polskiej jednoosobowej działalności: 250,00 Euro + 23% VAT. Do 2 godz. pracy.

 • Dla polskiej spółki: 420,00 Euro + 23% VAT. Do 3 godz. pracy.

 • Stała obsługa: 100,- Euro + 23% VAT miesięcznie.

Stała obsługa prawna

190,- EUR + 23% VAT miesięcznie.

Reprezentacja w sprawie

Cena ustalana indywidualnie, w zależności od wartości sprawy.

Przedstawione cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Reprezentacja w sprawie

Poznaj zasady wyceny oraz najważniejsze koszty związane z prowadzeniem sprawy przez nasze kancelarie.


Rodzaje wynagrodzenia i wysokość stawek

 • Uzgodniony procent od uzyskanych roszczeń. W większości prowadzonych przez nas spraw stawka zależy od wartości sprawy oraz organu, przed którym toczy się dana sprawa i wynosi 10-20% kwoty dochodzonych roszczeń. Do wyjątków należą sprawy z zakresu prawa socjalnego, gdzie stawki ustawowe są stałe.

 • Stawka godzinowa. Stosowana jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Rozwiązanie to dotyczy głównie spraw z zakresu prawa gospodarczego — np. opracowywania opinii prawnych bądź umów, jak również w przypadku gdy nakład pracy w danej sprawie zleconej na zasadach ryczałtowych jest nieprzewidywalny bądź nieproporcjonalnie duży. W takim przypadku nasza standardowa stawka godzinowa wynosi: 220,- Euro/godzinę + VAT partner lub 100-160,- Euro/godzinę + VAT - prawnik bądź inny pracownik pod kierownictwem partnera.

 • Wycena indywidualna. Sprawy z zakresu prawa polskiego wyceniamy indywidualnie. Zapoznaj się z warunkami prowadzenia sprawy (PDF).

Koszty dodatkowe

 • Dojazdy. Dodatkowe koszty dojazdu występują np. w przypadku rozprawy sądowej.

 • Koszt porady wstępnej. Przed rozpoczęciem sprawy z reguły oferujemy wstępną poradę prawną. Połowę kwoty wartości tej usługi najczęściej zaliczamy na poczet prowadzenia sprawy. Usługa ustnej porady prawnej u nas nie obejmuje jej pisemnego/tekstowego podsumowania. Warunki przygotowania pisemnej opinii prawnej negocjowane są indywidualnie.

Kiedy i w jaki sposób pobieramy wynagrodzenie?

 • Opłata z góry. W większości spraw z góry pobieramy pełną kwotę wynagrodzenia, wyjątkiem są sprawy o Kindergeld, w przypadku których z góry pobieramy część jego kwoty.

 • Rechtsschutzversicherung (ubezpieczenie od kosztów prawnych). Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech posiadają niekiedy umowę ubezpieczenia od kosztów prawnych (tzw. Rechtsschutzversicherung). Doradztwo i prowadzenie spraw oferujemy tutaj na zasadzie przedpłaty. Z Rechtsschutzversicherung rozliczacie Państwo wtedy naszą fakturę. Kwestie ewentualnego tzw. Deckungszusage - tj. rozmowy z ubezpieczycielem w zakresie przejęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej za nasze koszta - prowadzone i rozliczane są z nami odrębnie wg stawki godzinowej, ze względu na standardowo duży dodatkowy nakład pracy w tym zakresie. Te koszty z reguły nie są zwracane przez Rechtsschutzversicherung. Rekomendujemy więc ustalenie wstępnie we własnym zakresie, czy ubezpieczenie przejmie tutaj koszta adwokackie na ww zasadach (pokryje fakturę Kancelarii).

 • Pro Bono: w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej prosimy o informację w celu ustalenia zasad porady pro bono. Jeżeli mieszkacie Państwo w Niemczech, zamiast tego prosimy o pozyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z kosztów doradztwa do kwoty 15,- EUR (Beratungsschein) z niemieckiego Sądu Rejonowego (Amtsgericht).

Jak zoptymalizować nasze wynagrodzenie?

Jak każdej firmie, nam również szczególnie zależy na długotrwałej współpracy z naszymi klientami. Stąd też klientom, którym zależy na tym aby pomagał im na bieżąco prawnik znający ich sytuację, oferujemy bieżącą opiekę prawną i urzędową.


 • Dla osoby fizycznej oraz 1-osobowej działalności (Gewerbe): standardowa opieka to 40,- EUR netto/ m-c (w cenie jest do 20 minut doradztwa oraz niemieckie rozliczenie roczne); standardowa obsługa zwolnienia z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung) oraz corocznej kontroli podatkowej (Prüfung der Steuerpflicht) to 100,- EUR netto/m-c (dodatkowo do 20 minut doradztwa prawnego miesięcznie w cenie).
 • Dla firmy: standardowa obsługa to 190,- EUR netto / m-c (do 1 godziny pracy partnera lub 1,5 godziny pracy pracownika Kancelarii pod okiem partnera).
 • Jeżeli posiadacie Państwo ubezpieczenie od ochrony prawnej (Rechtschutzversicherung, RSV), może ono zwrócić Państwu nasze koszta, pod warunkiem, że są one objęte Państwa polisą. W takiej sytuacji proponujemy ustalenie tego z Państwa opiekunem ze strony ubezpieczalni. Podstawą rozliczenia z RSV jest wystawiona przez nas i opłacona przez Państwa faktura. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uzyskaliście Państwo w RSV zapewnienie przejęcia kosztów (Deckungszusage) - w takiej sytuacji rozliczenie może nastąpić bezgotówkowo.

Dodatkowe informacje dotyczące porad

W jaki sposób świadczymy porady zdalne (online)?

 • Porady takie przeprowadzamy: telefonicznie, poprzez Skype (R), WhatsApp (R) lub Zoom (R). W przypadku korzystania z innego komunikatora prosimy o wiadomość.

 • Poradę zdalną oferujemy na zasadzie przedpłaty. Płatność jest możliwa także w PLN.

Definicja porady wstępnej

Porada wstępna określana jest w niemieckim prawie jako ogólne zapoznanie ze sprawą, wstępna ocena jej szans powodzenia oraz wycena kosztów jej prowadzenia. Przepisy regulują także w przypadku konsumenta jej maksymalną odpłatność. Jest ona najczęstszą pierwszą propozycją, z jaką spotyka się nasz klient — również, jeżeli zwraca się do nas od razu z pytaniem o wycenę opisanej przez siebie sprawy, bądź też prośbą o krótką informację.

Jak przygotować się do porady wstępnej?

Im lepiej przygotujesz się na taką poradę, tym pełniejszej odpowiedzi będziemy w stanie udzielić w jej toku. Prosimy więc o przygotowanie na poradę wstępną (np. przesłanie e-mailem) wszelkich dokumentów związanych ze sprawą. Chodzi tu np. o decyzje niemieckich urzędów, podpisane umowy, inne pisma czy korespondencja w sprawie. Dobrze, abyś miał spisane zestawienie wszelkich istotnych faktów — najlepiej chronologicznie, tj. po kolei — kiedy i gdzie miały one miejsce. Naszą rolą jest wtedy także ocena i podpowiedź, jakie będą dalsze kroki i jakie dokumenty będą potrzebne.


W sytuacji, gdy dokumenty nie będą kompletne — szczególnie ma to miejsce w sprawach karnych, administracyjnych i socjalnych — pierwszym proponowanym z naszej strony działaniem będzie włączenie się do postępowania i uzyskanie wglądu w akta. Są one najczęściej przesyłane do naszej niemieckiej Kancelarii. Po zapoznaniu się z ich treścią proponujemy najkorzystniejszą w naszej opinii strategię. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy opisaliśmy powyżej.


Dochowanie należytej staranności

Jak każda niemiecka kancelaria adwokacka, odpowiadamy za dochowanie należytej staranności przy prowadzeniu sprawy. Dlatego też podczas porady nie informujemy klientów o tym, że sprawy nie można przegrać. Z reguły szanse szacujemy na 50/50, chociażby ze względu na fakt, iż skład orzekający Sądu w danej sprawie, nawet mimo uzyskiwania wcześniej w podobnych sprawach orzeczeń korzystnych, może wyrazić zdanie odmienne — nawet w identycznym stanie faktycznym.


Dlaczego klienci wybierają właśnie naszą kancelarię?

Ponieważ mają świadomość, że doradztwo świadczone jest przez profesjonalny i uprawniony podmiot, a za kwotę, którą musieliby wydać w porównywalnej kancelarii położonej w Niemczech, otrzymują dodatkowo:To wszystko sprawia, że podane przez nas ceny stają się bardziej atrakcyjne.