Jakimi zasadami kierujemy się przygotowując wycenę naszych usług?

Większość spraw, jakie prowadzimy, dotyczy aktywności naszych klientów w Niemczech,
dlatego wycenę sporządzamy według stawek niemieckich. Niemieckie stawki adwokackie regulowane są
przez ustawę o wynagrodzeniach adwokatów (RVG).

Cennik usług i porad

Dla klientów indywidualnych


Nazwa usługiCena brutto
Porada prawna 98,40 Euro.
Czas trwania porady: 30 min. Z zaliczeniem połowy kwoty na poczet dalszych działań.
Konsultacja zdalna(online) 77,00 Euro.
Czas trwania konsultacji: 20 min. Bez zaliczenia na poczet dalszych działań.
Niemieckie rozliczenie roczne - dla pracownika150,00 Euro.
Rozliczenie standardowe. Do 2 godz. pracy.
Niemieckie rozliczenie roczne - Gewerbe198,00 Euro.
Rozliczenie standardowe. Do 2 godz. pracy.
Rejestracja Gewerbe 98,40 Euro. W tym tłumaczenie zameldowania i opłata urzędowa. Dodatkowo 3 miesiące obsługi abonamentowej gratis.
Wyrejestrowanie Gewerbe 98,40 Euro. Cena dla klientów nieobjętych obsługą abonamentową.

Dla klientów biznesowych


Nazwa usługiCena netto
Konsultacja - Firmy / Spółki 80,00 Euro (98,40 Euro brutto).
Czas trwania porady: 30 min.

190,00 Euro (233,70 Euro brutto).
Czas trwania porady: 60 min.
FSB

Polska jednoosobowa działalność
240 Euro (295,20 Euro brutto).
Spółka 400,00 Euro (492,00 Euro brutto).

W jaki sposób świadczymy porady zdalne (online)?


Porady takie przeprowadzamy: telefonicznie, poprzez Skype (R), WhatsApp (R) lub Zoom (R). W przypadku korzystania z innego komunikatora prosimy o wiadomość.Jak obliczyć nasze wynagrodzenie?


W większości prowadzonych przez nas spraw stawka zależy od wartości sprawy oraz organu, przed którym toczy się dana sprawa i wynosi 10-20% kwoty dochodzonych roszczeń. Do wyjątków należą sprawy z zakresu prawa socjalnego, gdzie stawki ustawowe są stałe. Część spraw – po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem – prowadzimy na zasadzie stawek godzinowych. Rozwiązanie to dotyczy głównie spraw z zakresu prawa gospodarczego — np. opracowywania opinii prawnych bądź umów, jak również w przypadku gdy nakład pracy w danej sprawie zleconej na zasadach ryczałtowych jest nieprzewidywalny bądź nieproporcjonalnie duży. W takim przypadku nasza standardowa stawka wynosi:

Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń i świadczeń społecznych prowadzimy wg stawki ryczałtowej bądź godzinowej 120-150 EUR/godzinę. Sprawy z zakresu prawa polskiego wyceniamy indywidualnie. Zapoznaj się z warunkami prowadzenia sprawy (PDF).


Twoja sprawa wiąże się z Covid-19? Zapytaj nas o warunki - do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.


Koszty dodatkowe


Dojazdy. Dodatkowe koszty dojazdu występują np. w przypadku rozprawy sądowej.


Porada wstępna. Przed rozpoczęciem sprawy z reguły oferujemy wstępną poradę prawną. Jej cena wynosi pomiędzy 80,- a 190,- EUR.
Połowę kwoty wartości tej usługi najczęściej zaliczamy na poczet prowadzenia sprawy. Usługa ustnej porady prawnej u nas nie obejmuje jej pisemnego/tekstowego podsumowania. Warunki przygotowania pisemnej opinii prawnej negocjowane są indywidualnie.


Porada wstępna określana jest w niemieckim prawie jako ogólne zapoznanie ze sprawą, wstępna ocena jej szans powodzenia oraz wycena kosztów jej prowadzenia. Przepisy regulują także w przypadku konsumenta jej maksymalną odpłatność — 190 EUR plus VAT. Jest ona najczęstszą pierwszą propozycją, z jaką spotyka się nasz klient — również, jeżeli zwraca się do nas od razu z pytaniem o wycenę opisanej przez siebie sprawy, bądź też prośbą o krótką informację.


Im lepiej przygotujesz się na taką poradę, tym pełniejszej odpowiedzi będziemy w stanie udzielić w jej toku. Prosimy więc o przygotowanie na poradę wstępną (np. przesłanie e-mailem) wszelkich dokumentów związanych ze sprawą. Chodzi tu np. o decyzje niemieckich urzędów, podpisane umowy, inne pisma czy korespondencja w sprawie. Dobrze, abyś miał spisane zestawienie wszelkich istotnych faktów — najlepiej chronologicznie, tj. po kolei — kiedy i gdzie miały one miejsce. Naszą rolą jest wtedy także ocena i podpowiedź, jakie będą dalsze kroki i jakie dokumenty będą potrzebne.


W sytuacji, gdy dokumenty nie będą kompletne — szczególnie ma to miejsce w sprawach karnych, administracyjnych i socjalnych — pierwszym proponowanym z naszej strony działaniem będzie włączenie się do postępowania i uzyskanie wglądu w akta. Są one najczęściej przesyłane do naszej niemieckiej Kancelarii. Po zapoznaniu się z ich treścią proponujemy najkorzystniejszą w naszej opinii strategię. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy opisaliśmy powyżej.


Kiedy pobieramy wynagrodzenie?


W większości spraw z góry pobieramy pełną kwotę wynagrodzenia, wyjątkiem są sprawy o Kindergeld,
w przypadku których z góry pobieramy połowę jego kwoty.


Podane ceny są orientacyjne i podane w kwotach netto. Należy doliczyć do nich VAT.


Pro Bono: w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej prosimy o informację w celu ustalenia zasad porady pro bono. Jeżeli mieszkacie Państwo w Niemczech, zamiast tego prosimy o pozyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z kosztów doradztwa do kwoty 15,- EUR (Beratungsschein) z niemieckiego Sądu Rejonowego (Amtsgericht).


Rechtsschutzversicherung (ubezpieczenie od kosztów prawnych)


Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech posiadają niekiedy umowę ubezpieczenia od kosztów prawnych (tzw. Rechtsschutzversicherung). Doradztwo i prowadzenie spraw oferujemy tutaj na zasadzie przedpłaty. Z Rechtsschutzversicherung rozliczacie Państwo wtedy naszą fakturę. Kwestie ewentualnego tzw. Deckungszusage - tj. rozmowy z ubezpieczycielem w zakresie przejęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej za nasze koszta - prowadzone i rozliczane są z nami odrębnie wg stawki godzinowej, ze względu na standardowo duży dodatkowy nakład pracy w tym zakresie. Te koszty z reguły nie są zwracane przez Rechtsschutzversicherung. Rekomendujemy więc ustalenie wstępnie we własnym zakresie, czy ubezpieczenie przejmie tutaj koszta adwokackie na ww zasadach (pokryje fakturę Kancelarii).


Jak zoptymalizować nasze wynagrodzenie


Jak każdej firmie, nam również szczególnie zależy na długotrwałej współpracy z naszymi klientami. Stąd też klientom, którym zależy na tym aby pomagał im na bieżąco prawnik znający ich sytuację, oferujemy bieżącą opiekę prawną i urzędową:Dlaczego klienci wybierają właśnie naszą kancelarię?


Ponieważ mają świadomość, że doradztwo świadczone jest przez profesjonalny i uprawniony podmiot, a za kwotę, którą musieliby wydać w porównywalnej kancelarii położonej w Niemczech, otrzymują dodatkowo:To wszystko sprawia, że podane przez nas ceny stają się bardziej atrakcyjne.