Jakimi zasadami kierujemy się przygotowując wycenę naszych usług?

Większość spraw, jakie prowadzimy, dotyczy aktywności naszych klientów w Niemczech,
dlatego wycenę sporządzamy według stawek niemieckich. Niemieckie stawki adwokackie regulowane są
przez ustawę o wynagrodzeniach adwokatów (RVG).


Jak obliczyć nasze wynagrodzenie?


W większości prowadzonych przez nas spraw stawka zależy od wartości sprawy oraz organu przed którym toczy się dana sprawa i wynosi 10-20% kwoty dochodzonych roszczeń. Do wyjątków należą sprawy z zakresu prawa socjalnego, gdzie stawki są stałe. Część spraw – po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem – prowadzimy na zasadzie stawek godzinowych. Rozwiązanie to dotyczy głównie spraw z zakresu prawa gospodarczego - np. opracowywania opinii prawnych bądź umów. W takim przypadku nasza standardowa stawka wynosi:

Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń i świadczeń społecznych prowadzimy wg. stawki ryczałtowej bądź godzinowej 120-150 EUR/godzinę. Sprawy z zakresu prawa polskiego wyceniamy indywidualnie.


Koszty dodatkowe


Dojazdy. Dodatkowe koszty dojazdu występują np. w przypadku rozprawy sądowej.

Porada wstępna. Przed rozpoczęciem sprawy z reguły oferujemy wstępną poradę prawną. Jej cena wynosi pomiędzy 80,- a 190,- EUR.
Połowę kwoty wartości tej usługi najczęściej zaliczamy na poczet prowadzenia sprawy.


Kiedy pobieramy wynagrodzenie?


W większości spraw z góry pobieramy pełną kwotę wynagrodzenia, wyjątkiem są sprawy o Kindergeld,
w przypadku których z góry pobieramy połowę jego kwoty.


Podane ceny są orientacyjne i podane w kwotach netto. Należy doliczyć do nich VAT.


Pro Bono: Dla osób których nie stać na poradę oferujemy bezpłatny dyżur telefoniczny w każdy wtorek w godz. 16.30-17.00. Jeżeli mieszkacie Państwo w Niemczech, zamiast tego prosimy o pozyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z kosztów doradztwa do kwoty 15,- EUR (Beratungsschein) z niemieckiego Sądu Rejonowego (Amtsgericht).


Jak zoptymalizować nasze wynagrodzenie


Jak każdej firmie, nam również szczególnie zależy na długotrwałej współpracy z naszymi klientami. Stąd też klientom, którym zależy na tym aby pomagał im na bieżąco prawnik znający ich sytuację, oferujemy bieżącą opiekę prawną i urzędową:Dlaczego klienci wybierają właśnie naszą kancelarię?


Ponieważ mają świadomość, że doradztwo świadczone jest przez profesjonalny i uprawniony podmiot, a za kwotę, którą musieliby wydać w porównywalnej kancelarii położonej w Niemczech, otrzymują dodatkowo:To wszystko sprawia, że podane przez nas ceny stają się bardziej atrakcyjne.