Czas i sposób reakcji


Sprawna współpraca i klarowna komunikacja z klientem jest jednym z naszych priorytetów. Z doświadczenia wiemy, że wysyłając do nas zapytanie lub opracowanie, bardzo zależy Ci na informacji ile czasu zajmie nam formułowanie odpowiedzi.


Standardowy czas reakcji

W celu wyjaśnienia tej kwestii, poniżej przedstawiamy standardowe czasy reakcji dla zapytań i opracowań:Świadczenie usług na najwyższym poziomie wymaga od nas optymalizacji pomiędzy szybkim czasem reakcji a precyzją i rzetelnością udzielanej odpowiedzi. W związku z tym czasami może się zdarzyć, szczególnie w przypadku trudnych i skomplikowanych spraw, że nasz czas reakcji ulegnie niewielkiemu wydłużeniu. Dlatego, jeśli po upływie standardowego czasu nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt.


Co do zasady wszystkie przygotowywane przez nas pisma kierowane do niemieckich instytucji wysyłamy również do Państwa wiadomości. Nie opracowujemy tłumaczeń ww. pism na język polski, chyba że na wyraźne Państwa życzenie i za dodatkową opłatą.


Pobieżne i niewiążące zapoznanie się z treścią ww. pism umożliwiają jednakże dostępne obecnie nieodpłatne translatory internetowe, takie jak www.deepl.com.


Zapytania o stan sprawy oraz zgłoszenia reklamacyjne

Zapytania o stan sprawy oraz reklamacje prosimy kierować w formie mailowej na adres biuro@pesla.pl, co umożliwi przekazanie sprawy do właściwej osoby.


Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że obsługa zgłoszeń reklamacyjnych związana jest z poświęceniem dodatkowego czasu, który tylko w zakresie, w jakim reklamacja jest zasadna, nie obciąża konta rozliczeniowego klienta.