Kindergeld

Jeśli zamierzasz ubiegać się o Kindergeld dla swoich dzieci, sprawdź dlaczego właśnie nam warto powierzyć sprawę
pozyskania tego świadczenia i dołącz do grona naszych usatysfakcjonowanych klientów.

Dlaczego nasza kancelaria?

Oto trzy główne powody, dla których klienci wybierają właśnie naszą kancelarię:


Podczas 15 lat działalności pozyskaliśmy dla naszych klientów świadczenia na sumę ponad 7,5 mln Euro (ok. 30.000.000 zł), a kwota ta stale rośnie. Towarzyszyliśmy naszym klientom na każdym etapie postępowania, od wypełniania wniosków aż po sprawy toczące się w najwyższych niemieckich Sądach. Dzięki temu mamy już ponad tysiąc pięciuset zadowolonych klientów, pobierających Kindergeld w całej Polsce.


WAŻNE! W przypadku nowych wniosków przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami, świadczenia Kindergeld przysługują obecnie jedynie na 6 miesięcy wstecz. Wysłanie wniosku w terminie za dany miesiąc możemy zapewnić jedynie w sytuacji, jeżeli zlecenie (podpisaną umowę, pełnomocnictwo oraz wpłatę) otrzymamy najpóźniej do dnia 25. danego miesiąca.

Jak wygląda u nas proces pozyskania świadczenia Kindergeld?

1. Zgłoszenie

Kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo, zgłaszasz chęć poprowadzenia dla Ciebie sprawy o uzyskanie Kindergeld. Jeśli Twoja sprawa o uzyskanie tego świadczenia jest już w toku, ale nie jesteś zadowolony z jej dotychczasowego przebiegu, możemy się do niej włączyć i poprowadzić ją dalej w Twoim imieniu. Na etapie zgłoszenia prosimy Cię o podanie podstawowych informacji: okres, za który dochodzone są świadczenia oraz liczbę dzieci, dla których ubiegasz się o świadczenie.


2. Ustalenie czy świadczenie Ci się należy – *opcjonalnie

Jeśli nie jesteś pewien, czy w Twojej konkretnej sytuacji świadczenie jest należne, możemy to szybko ustalić.
W tym celu zgłoś się do nas, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i w rozmowie trwającej około 30-40 minut ustalimy, czy zgodnie z niemieckim prawem Twoim dzieciom należy się świadczenie Kindergeld. Porada jest odpłatna. Jej cena wynosi 98,40 EUR, z czego połowę zaliczamy na poczet sprawy.


3. Ustalenie warunków prowadzenia sprawy

Prosimy Cię o uzyskanie i przesłanie do kancelarii odpowiednich dokumentów, a następnie ustalamy warunki prowadzenia sprawy, w tym:


4. Opracowujemy wniosek bądź włączamy się do trwającej sprawy

Prosimy Cię o uzyskanie i przesłanie do kancelarii odpowiednich dokumentów potrzebnych do prowadzenia sprawy.

Na podstawie przesłanych do nas dokumentów oraz przeprowadzonego wywiadu telefonicznego, opracowujemy odpowiedni wniosek i w Twoim imieniu wysyłamy go do Familienkasse. Jeśli jesteśmy włączeni do już toczącej się sprawy, również opracowujemy odpowiedni wniosek i/lub pismo.


5. Korespondencja z Familienkasse

W Twoim imieniu monitorujemy cały proces przyznawania świadczenia. W przypadku opóźnień podejmujemy odpowiednie działania prawne.


6. Uzyskanie świadczenia

Informujemy Cię o wyniku sprawy i przyznaniu świadczenia. W przypadku odmowy przyznania świadczenia podejmujemy odpowiednie działania prawne.


7. Opieka prawna po przyznaniu świadczenia

Przy skorzystaniu z tej opcji, po przyznaniu świadczenia, niezwłocznie reagujemy na dalsze zapytania sprawdzające Kasy Rodzinnej, przesyłane regularnie w celu sprawdzenia dalszego prawa do zasiłku. W ten sposób zapewniamy płynną wypłatę świadczeń, które w innym przypadku zostają często wstrzymane. Zawiadamiamy też kasę rodzinną o zmianach w sytuacji naszych klientów, mających wpływ na wypłatę świadczeń, a klientów - o aktualnych zmianach w prawie.

Podstawowe informacje o Kindergeld

1. Kto w Polsce może ubiegać się o Kindergeld?


2. Warunki otrzymania Kindergeld

Przepisy uzależniają prawo do Kindergeld od posiadania tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech (są to z reguły: zamieszkiwanie powyżej 183 dni w roku lub wykonywanie przeważającej części działalności w Niemczech), albo od ubezpieczenia w państwowym systemie ubezpieczeń społecznych (np. niemieckiej umowy o pracę). Wpływu na uzyskanie uprawnień nie ma natomiast posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego.


3. Wysokość świadczenia


W 2020 r. Kindergeld wynosi:


W 2019 r. (od 1.07.19) Kindergeld wynosił:


W 2018 r. (od 1.01.18 do 30.6.19) Kindergeld wynosił:

W 2017 r. (od 1.01.17) Kindergeld wynosił:

W 2016 r. (od 1.01.16) Kindergeld wynosił:


W 2015 r. Kindergeld wynosił:

Wcześniej Kindergeld wynosił odpowiednio: 184, 190 oraz 215 Euro.Dowiedz się więcej


W związku z tym, że otrzymujemy pytania dotyczące tego,
w jaki sposób prowadzimy sprawy Kindergeld,
postanowiliśmy odpowiedzieć w tym artykule na te,
które najczęściej się powtarzają.

Przejdź do artykułu

4. Okres przysługiwania Kindergeld

Do końca roku 2017 można się było ubiegać się o przyznanie świadczeń przysługujących od dnia 1.01.2013. Od 01.01.2018 wniosek o świadczenie Kindergeld można złożyć za okres maksymalnie do 6 miesięcy wstecz.


Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub chcesz sprawdzić, czy Twoim dzieciom przysługuje niemieckie świadczenie Kindergeld, zadzwoń do nas: 91 421 37 99 lub napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.