Jak otrzymać niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld?


lat praktyki

zadowolonych klientów

PLN pozyskanych świadczeń

Kindergeld to zasiłek rodzinny na wychowanie i edukację dzieci, przysługujący osobom pracującym na terenie Niemiec. Nasze Kancelarie już od ponad 15 lat skutecznie pomagają swoim klientom w jego pozyskaniu. Jeśli chcesz, abyśmy przeprowadzili ten proces w Twoim imieniu, przejdź tutaj. Natomiast jeśli szukasz informacji i praktycznych porad, które pomogą Ci skutecznie ubiegać się o ten zasiłek, zapraszamy do dalszej lektury.


Ubieganie się o zasiłek rodzinny

Jeżeli przysługuje Ci świadczenie rodzinne, by go otrzymać musisz wykonać kilka czynności. Najpierw należy pobrać odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Następnie musisz skompletować potrzebne dokumenty, wysłać wniosek do Familienkasse i czekać na pozytywną opinię oraz przelew pieniędzy na konto. W teorii wydaje się to dość proste, jednak w praktyce okazuje się być bardziej skomplikowane. W sekcji Kindergeld w pytaniach i odpowiedziach zebraliśmy dla Ciebie szereg informacji, związanych z procesem ubiegania się o Kindergeld, które z pewnością okażą się pomocne.


Kindergeld w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest Kindergeld?

Jest to niemieckie świadczenie rodzinne odpowiadające polskiemu 500+, wypłacane przez Familienkasse.

Kto może ubiegać się o ten zasiłek rodzinny?

Takie prawo ma każda osoba pracująca na terenie Niemiec, posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy (unbeschränkte Steuerpflicht) lub odprowadzająca w Niemczech składki na ubezpieczenie. W praktyce oznacza to, że o całe świadczenie lub różnicę pomiędzy niemieckimi, a polskimi świadczeniami mogą ubiegać się następujące grupy osób:

 • Pracownicy zatrudnieni w Niemczech na niemiecką umowę o pracę – w tym także pracownicy sezonowi.
 • Pracownicy oddelegowani do Niemiec i inne osoby przebywające zwyczajowo w Niemczech.
 • Samozatrudnieni w Niemczech, tj. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (Gewerbe).
 • Rozwiedzeni rodzice, przebywający z dziećmi w Polsce, z reguły mamy, jeżeli drugi z rodziców pracuje, wykonuje działalność bądź przebywa na stałe w Niemczech.

Kto w Polsce ma prawo ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny?

O zasiłek rodzinny może ubiegać się każda osoba, z którą przebywają dzieci. Warunkiem jest, by jeden z rodziców bądź opiekunów pracował, prowadził działalność lub mieszkał na terenie Niemiec. Jeżeli do pobierania świadczenia uprawnione są jednocześnie dwie osoby, muszą wybrać między sobą, kto będzie je pobierał.

Ile wynosi niemiecki zasiłek rodzinny?

Kwoty niemieckiego zasiłku rodzinnego:

w roku 2022 w roku 2023
219,- Euro na pierwsze i drugie dziecko 250,- Euro na każde dziecko
225,- Euro na trzecie dziecko -
250,- Euro na każde kolejne dziecko -

Do jakiego wieku dziecka przyznawane jest świadczenie?

Do 18 roku życia. Jeżeli dziecko się uczy – do 25 roku życia. Jeżeli jest niepełnosprawne – stale.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o niemiecki zasiłek rodzinny?

 • Formularze zgłoszeniowe do Kindergeld;
 • akty urodzenia dzieci (najlepiej europejskie, których nie trzeba tłumaczyć);
 • zaświadczenia z urzędu miasta o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku na dziecko;
 • kopie niemieckich decyzji podatkowych – Steuerbescheid (jeżeli były wystawiane);
 • potwierdzenie o rejestracji działalności (Gewerbe-Anmeldung) lub umowa o pracę;
 • zaświadczenie pracodawcy;
 • druki płacowe;
 • zaświadczenia o kontynuacji nauki dzieci powyżej 18 r.ż;
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • dokument potwierdzający ustalenie miejsca pobytu dziecka przy danym z rodziców (jeżeli dotyczy).

Skąd mogę pobrać potrzebne formularze?

Czy wniosek można składać za okres wstecz?

Obecnie wniosek można składać na 6 miesięcy wstecz.

W jaki sposób zostanę poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku?

Decyzja Kasy Rodzinnej jest przesyłana pocztą.

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

W niemieckiej Kasie Rodzinnej obowiązuje 3-miesięczny termin wewnętrzny na odpowiedź zwrotną. Zgodnie z przepisami wniosek należy rozstrzygnąć w ciągu 6 miesięcy od daty jego złożenia, chyba że zachodzą okoliczności, za które instytucja nie odpowiada, np. późne dosyłanie dokumentów. W praktyce większość wniosków jest obecnie rozstrzyganych w ciągu roku od ich złożenia (wcześniej terminy były dłuższe i sięgały do 3 lat).

Jakie mogą być przyczyny uzyskania odpowiedzi odmownej?

Zazwyczaj przyczyną odmowy są braki w dokumentach lub niespełnienie przesłanek przez danego rodzica („niekwalifikowanie się”). Czasami zdarzają się błędy po stronie Familienkasse.

Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosku?

 • Zwlekanie ze złożeniem wniosku.
 • Brak dokumentacji – szczególnie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Niezłożenie wniosku o 500+ w Polsce.
 • Niepodpisanie wniosku.

Co zrobić z błędnie wypełnionym wnioskiem?

Kasa Rodzinna wzywa do jego uzupełnienia. W takim przypadku należy jak najszybciej odesłać poprawnie wypełniony wniosek.

Jakie są największe trudności przy składaniu wniosku?

 • Niezrozumienie oczekiwań ze strony Familienkasse – żądanie pozornie ciągle tych samych dokumentów.
 • Niewysyłanie dokumentów na czas bądź wysyłanie ich niekompletnych.
 • Błędne przyporządkowanie sprawy przez Familienkase (przepisy podatkowe lub socjalne) i żądanie niewłaściwych dokumentów – np. potwierdzenia zameldowania od pracowników transgranicznych.

Co mogę zrobić, gdy nie uzyskałem odpowiedzi w sprawie złożonego wniosku?

Należy monitować pisemnie. Możliwe są także monity ustne (telefoniczne) – z reguły nie są one jednak skuteczne. W przypadku ignorowania monitów można złożyć skargę do dyrekcji Kas, zażalenie na bezczynność administracji, a w ostateczności – skargę do Sądu Finansowego bądź Socjalnego (w zależności od tego, na podstawie jakich przepisów Kindergeld przysługuje).

Co mogę zrobić, jeśli otrzymam odpowiedź odmowną?

Masz prawo złożyć odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Z reguły taki wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od daty wydania decyzji – w przypadku doręczenia zwykłą pocztą do Polski termin ten jest o 1 miesiąc dłuższy.

Jakie są najczęstsze błędy przy składaniu odwołań?

 • Podejmowanie działań przed fachową konsultacją, tzn. udzielaną przez osobę lub firmę, która odpowiada za jej treść;
 • niezłożenie odwołania na czas;
 • błędne obliczenie terminu – np. w Niemczech ważna jest data wpływu w niemieckim urzędzie, a nie data nadania;
 • przesyłanie niewłaściwych lub niepełnych dokumentów;
 • pozostawienie inicjatywy argumentacyjnej niemieckiej Familienkasse – tzn. tylko odpowiadanie, zamiast np. wskazania na inne przepisy, na podstawie których również może przysługiwać świadczenie;
 • kierowanie odwołania do niewłaściwej instytucji – np. po 2-giej instancji można z reguły odwoływać się już tylko do Sądu Finansowego.

Skuteczna pomoc w uzyskaniu Kindergeld

Mamy doświadczenie w skomplikowanych sprawach i od ponad 15 lat z powodzeniem pomagamy naszym klientom. Będziemy mogli pomóc i Tobie.


Dowiedz się więcej    Zarezerwuj wstępną poradę stacjonarną   Zarezerwuj wstępną poradę zdalną

Jak pozyskujemy zasiłek rodzinny dla naszych Klientów?


WAŻNE! W przypadku nowych wniosków przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami, świadczenia przysługują obecnie jedynie na 6 miesięcy wstecz. By mieli Państwo pewność, że wniosek zostanie wysłany za dany miesiąc, zlecenie (podpisaną umowę, pełnomocnictwo oraz wpłatę) musimy otrzymać najpóźniej do dnia 25. danego miesiąca.


1

Zgłoszenie

Kontaktujesz się z nami i zgłaszasz chęć poprowadzenia w Twoim imieniu sprawy o uzyskanie zasiłku. Jeśli jest ona już w toku, możemy się do niej włączyć.
2

Ustalenie, czy świadczenie Ci się należy – *opcjonalnie

Jeśli chcesz ustalić, czy w Twojej konkretnej sytuacji świadczenie jest należne, zgłoś się do nas. Oddzwonimy do Ciebie i w rozmowie trwającej około 30-40 minut ustalimy, czy zgodnie z niemieckim prawem Twoim dzieciom należy się świadczenie Kindergeld. Porada jest odpłatna.
3

Ustalenie warunków prowadzenia sprawy

Prosimy Cię o uzyskanie i przesłanie do Kancelarii odpowiednich dokumentów, a następnie ustalamy warunki prowadzenia sprawy, w tym:
 • wysokość honorarium – od 7% kwoty świadczeń, przesłanie podpisanej umowy,
 • wpłata zaliczki – od 95,20 Euro z VAT.
4

Opracowujemy wniosek bądź włączamy się do trwającej sprawy

Prosimy Cię o skompletowanie i przesłanie do nas dokumentów potrzebnych do prowadzenia sprawy. Następnie opracowujemy wniosek i w Twoim imieniu wysyłamy go do Familienkasse.
5

Korespondencja z Familienkasse

W Twoim imieniu monitorujemy cały proces przyznawania świadczenia. W przypadku opóźnień podejmujemy odpowiednie działania prawne.
6

Uzyskanie świadczenia

W Twoim imieniu monitorujemy cały proces przyznawania świadczenia. W przypadku opóźnień podejmujemy odpowiednie działania prawne.
7

Opieka prawna po przyznaniu świadczenia

Przy skorzystaniu z tej opcji, po przyznaniu świadczenia, niezwłocznie reagujemy na dalsze zapytania sprawdzające Kasy Rodzinnej, przesyłane regularnie w celu sprawdzenia dalszego prawa do zasiłku, zapewniając płynną wypłatę Twoich świadczeń.

Polecamy publikacje o Kindergeld
Powierz nam poprowadzenie Twojej sprawy

Zadbamy o prawidłowość wniosku i dotrzymanie terminów urzędowych. Poprowadzimy w Twoim imieniu korespondencję z urzędami. Możemy włączyć się na każdym etapie procesu ubiegania się o zasiłek rodzinny.


Dowiedz się więcej    Zarezerwuj wstępną poradę stacjonarną   Zarezerwuj wstępną poradę zdalną