Jak rozliczyć podatek w Niemczech?

Jako Kancelaria, przez cały czas otrzymujemy od naszych klientów zapytania na temat tego, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć podatek w Niemczech. Najczęstsze odpowiedzi zebraliśmy poniżej. Mamy nadzieję że pomogą Ci w lepszym zorientowaniu się w tej tematyce. Jeżeli stwierdzisz, że potrzebujesz fachowego spojrzenia, nie masz czasu sam zajmować się rozliczeniem, lub też z innego powodu nie chcesz robić tego we własnym zakresie, skontaktuj się z nami.

lat praktyki

zadowolonych klientów

rozwiązanych spraw


Rozliczenie podatku w Niemczech w pytaniach i odpowiedziach

Jakie są terminy składania deklaracji rocznej?

Na złożenie deklaracji rocznej jest czas do końca lipca każdego roku. Jeżeli deklarację składa adwokat lub doradca podatkowy – do końca lutego następnego roku.

Kto powinien rozliczyć się z podatku w Niemczech?

W dużym uproszczeniu – każda osoba, która uzyskała dochód w Niemczech, chyba że jest zatrudniona w Niemczech na umowę o pracę i jest to jej jedyne źródło dochodu.

Czy rozliczenie podatku z Niemiec jest obowiązkowe dla każdego podatnika?

Nie. Z obowiązku rozliczenia podatku zwolnione są osoby zatrudnione na umowę o pracę, w przypadku gdy jest to ich jedyne źródło dochodu.

Jaka jest różnica w rozliczeniach pomiędzy osobą zatrudnioną a prowadzącą swoją działalność?

W celu rozliczenia podatku osoby te składają inne dokumenty. Dodatkowo osoba prowadząca działalność, może skorzystać z dużo większej ilości odliczeń.

Jakie są rodzaje rozliczeń podatkowych ze względu na zakres tzw. obowiązku podatkowego?

Osoba może w danym kraju mieć tzw. ograniczony lub nieograniczony obowiązek podatkowy.

Co to jest i na czym polega ograniczony obowiązek podatkowy?

W skrócie: osoba mająca ograniczony obowiązek podatkowy ma opodatkowane tylko dochody uzyskane w danym kraju (np. z pracy najemnej w Niemczech) i nie korzysta z większości ulg (np. kwoty wolnej od podatku)

Co to jest i na czym polega nieograniczony obowiązek podatkowy?

Osoba mająca nieograniczony obowiązek podatkowy ma w danym kraju opodatkowane wszystkie dochody z całego świata, choć ostatecznie nie od wszystkich płaci podatki – regulują to umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Osoba mająca tę formę rozliczenia korzysta natomiast ze wszystkich przysługujących w danym państwie ulg.

Wezwanie do rozliczenia podatku z Niemiec – co to jest?

Jest to pismo, które każdy może otrzymać z niemieckiego Urzędu Skarbowego. Po jego otrzymaniu należy złożyć deklarację, nawet jeżeli co do zasady, nie jest ona obowiązkowa.

Podatek z Niemiec – rozliczenie w Niemczech czy Polsce?

Miejsca rozliczenia podatku nie można wybrać dowolnie. Regulują to przepisy każdego z państw, a także przepisy międzynarodowe. Dają one natomiast często możliwość wyboru różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o sposób rozliczenia (tzw. optymalizacja podatkowa).

Jakie kroki są potrzebne w Polsce do tego, aby rozliczyć podatek z Niemiec?

Jeżeli nie mieszkamy w Niemczech na stałe lub mamy nadal dochody w Polsce, konieczne jest uzyskanie z Polski zaświadczenia o dochodach, na specjalnym niemieckim druku Bescheinigung EU-EWR, na którym jest także jego polskojęzyczne tłumaczenie. Z reguły wcześniej trzeba będzie rozliczyć się w tym celu w Polsce.

Jaka jest kwota wolna od podatku i co to w praktyce oznacza?

Kwota ta zmienia się ona co roku i obecnie wynosi ok. 9000 EUR / osobę. Jest to kwota, jaką osoba podlegająca w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może odliczyć od uzyskanych przychodów. Od tej kwoty nie płaci się podatku.

Skuteczna pomoc w rozliczenia podatku w Niemczech

Proponujemy Ci rozliczenia PIT z tytułu zatrudnienia lub PIT i VAT z tytułu prowadzonej działalności - z uwzględnieniem maksymalnego zwrotu podatku.


Skontaktuj się z nami

Zwrot podatku z Niemiec w pytaniach i odpowiedziach

Skąd bierze się zwrot podatku?

Pracując w Niemczech, z reguły płacimy zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność, robimy to samodzielnie, w przypadku pracowników zaliczki odprowadzane są przez pracodawcę. Jeżeli skorzystamy z przysługujących nam ulg, część takich zaliczek możemy odzyskać.

O czym należy pamiętać przy ubieganiu się o zwrot nadpłaconego podatku?

O dokumentowaniu wydatków.

Jakie są najbardziej istotne odliczenia podatkowe?

Polacy najwięcej mogą uzyskać, odliczając: diety za pobyt poza stałym miejscem zamieszkania, koszty dojazdu do miejsca wykonywania pracy w Niemczech (z Polski), oraz koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.

Jak długo muszę czekać na podjęcie decyzji po złożeniu dokumentów?

Urząd ma 6 miesięcy na rozpatrzenie deklaracji.

Aby odzyskać podatek z Niemiec lepiej jest rozliczać się indywidualnie czy wspólnie?

To zależy od tego, jakie zarobki miał małżonek w Polsce. Jeżeli były one wysokie, może okazać się, że wręcz sobie zaszkodzimy, tracąc prawo do niemieckiej kwoty wolnej od podatku.

Czy złożone wnioski mogą nie zostać rozpatrzone pozytywnie? Jeśli tak, to z jakiej przyczyny?

W celu uzyskania zwrotu nie trzeba składać dodatkowego wniosku – wystarczy deklaracja. W przypadku wątpliwości urząd może zażądać wyjaśnień i przesłania dodatkowych dokumentów, a jeżeli go to nie przekona – może nie uznać części odliczeń, co zmniejsza kwotę zwrotu.

Czy jest możliwy zwrot podatku po kilku latach? Jeśli tak, to jakie kroki należy podjąć?

Jeżeli jeszcze nie została złożona deklaracja podatkowa – bo np. nie było takiego obowiązku, można to zrobić w okresie 4 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy deklaracja. Jeżeli została na jej podstawie wydana decyzja podatkowa – co do zasady mamy 1 miesiąc na odwołanie się od niej.

Jak wygląda proces rozliczenia niemieckiego podatku w naszej Kancelarii?


1

Zgłoszenie

Po upływie roku podatkowego zgłaszasz nam chęć dokonania rocznego rozliczenia PIT z tytułu zatrudnienia lub PIT i VAT prowadzonej przez Ciebie działalności w Niemczech.
2

Oferta

Odpowiadając na Twoje zgłoszenie, przedstawiamy Ci ofertę, która jest uzależniona od formy Twojego zatrudnienia lub rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności (działalność jednoosobowa, firma - Gewerbe).
3

Porada (opcjonalnie)

Jeśli masz pytania dotyczące rozliczenia rocznego prowadzonej przez Ciebie działalności w Niemczech lub chcesz wyjaśnić swoje wątpliwości, służymy Ci poradą prawną.
4

Wyliczenie dochodu

Na podstawie udostępnionych przez Ciebie dokumentów robimy wyliczenie dochodu z Twojej działalności prowadzonej w Niemczech i podajemy je do polskiej deklaracji podatkowej (PIT-ZG).
5

Deklaracja podatkowa

Po otrzymaniu od Ciebie gotowej polskiej deklaracji podatkowej (deklarację możesz przygotować we własnym zakresie lub skorzystać z usług poleconego przez nas partnera) i uzyskaniu przez Ciebie z polskiego Urzędu Skarbowego zaświadczenia o dochodach na niemieckim formularzu EU-EOG, możemy dokończyć wypełnianie deklaracji niemieckiej.
6

Wysyłka

Po podpisaniu przez Ciebie rozliczonej deklaracji, wysyłamy ją w Twoim imieniu do niemieckiego Urzędu Skarbowego.
7

Decyzja

W Twoim imieniu odbieramy i analizujemy decyzję z niemieckiego Urzędu Skarbowego. Sprawdzamy ją pod kątem prawidłowości uzyskanego zwrotu podatku, a w uzasadnionych przypadkach piszemy stosowne odwołanie.


Warto wiedziećPowierz nam wypełnienie Twojej deklaracji podatkowej i uzyskaj maksymalny zwrot podatku

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja deklaracja roczna jest wypełniona prawidłowo oraz uwzględnia maksymalny zwrot podatku, zleć jej wykonanie naszej kancelarii. Doplinujemy terminów urzędowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, złożymy w Twoim imieniu odwołanie od decyzji niemieckiego Urzędu Skarbowego.


Skontaktuj się z nami