Warto wiedzieć

W tym dziale publikujemy przydatne informacje związane z niemieckimi świadczeniami rodzinnymi, prowadzeniem działalności w Niemczech, prawem i podatkami. Jeśli chcesz otrzymać poradę lub zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, skontaktuj się z nami: zadzwoń - tel. 91 421 37 99 lub  napisz

Egzekucja niemieckiego podatku przez polski Urząd Skarbowy

Czy można wstrzymać dalszą egzekucję gdy polski Urząd Skarbowy, na zlecenie niemieckiego Finanzamt bądź innej uprawnionej instytucji, przystępuje do egzekucji niemieckich należności w Polsce?

Czytaj dalej

Prace transgraniczne a deklaracja podatkowa w Niemczech

Wykonując prace w Niemczech w ramach polskiej działalności gospodarczej (transgranicznie) z reguły pojawia się pytanie o obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech. Dotyczy to zwłaszcza firm budowlanych, które z reguły są już zarejestrowane w niemieckim urzędzie podatkowym w celu uzyskania ze zwolnienia z podatku budowlanego (Bauazbugsteuer, Freistellungsbescheinigung).

Czytaj dalej

Niemiecki urząd skarbowy wezwał mnie do wyjaśnień w sprawie Gewerbe

Przeczytaj koniecznie, jeśli otrzymałeś wezwanie do złożenia dokumentów lub wyjaśnień ws. Twojej niemieckiej działalności gospodarczej i nie masz pewności, że Twoja firma dochowała wszelkich formalności.

Czytaj dalej

Jak odrzucić spadek w Niemczech?

Skuteczne odrzucenie spadku w Niemczech wymaga dopełnienia kilku istotnych formalności. Jakich? Dowiesz się z artykułu.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech z winy pracownika

Co robić gdy, będąc na zwolnieniu chorobowym, otrzymasz wypowiedzenie umowy o pracę od niemieckiego pracodawcy.

Czytaj dalej

Termin deklaracji podatkowej za 2020 rok

Przypominamy, że w bieżącym roku termin na złożenie rozliczeń rocznych za rok 2020 został zmieniony z powodu pandemii.

Czytaj dalej

Świadczenie chorobowe Krankengeld a niemieckie świadczenia rodzinne Kindergeld

Co zrobić, aby nie stracić prawa do Kindergeld jeżeli wyprowadzamy się z Niemiec, nadal pobierając w Polsce niemieckie świadczenia chorobowe (Krankengeld)?

Czytaj dalej

Pozorne prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech - Scheinselbständigkei

Co to jest Scheinselbständigkei i jakich okolicznościach możesz być uznany prez niemieckie urzędy za przedsiębiorcę pozornie wykonującego swoją działalność?

Czytaj dalej

Leczenie w Polsce a świadczenie chorobowe z Niemiec

W ostatnim czasie zwracają się do nas z pytaniami klienci, którym niemiecka Kasa Chorych odmawia wypłaty świadczenia chorobowego, ponieważ wyjechali do Polski na czas leczenia bez jej zgody.

Czytaj dalej

Minimalne niemieckie wynagrodzenie dla opiekunek za czas gotowości do pracy

Dnia 24.06.2021 zapadło, przełomowe dla opiekunek wykonujących w Niemczech pracę na zasadzie tzw. oddelegowania oraz dla firm wysyłających takie opiekunki, orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Pracy (Bundesarbeitsgericht). W orzeczeniu tym, w sprawie o sygnaturze 5 AZR 505/20, Trybunał stwierdził, iż takim opiekunkom przysługuje minimalne niemieckie wynagrodzenie również za czas gotowości do pracy.. Wynagrodzenie to od 1 lipca 2021 wynosiło będzie 9,60 EUR brutto za 1 godzinę pracy.

Czytaj dalej

Zabrano mi w Niemczech prawo jazdy — co robić?

W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających lub podejrzenia prowadzenia samochodu z rażącym naruszeniem zasad ruchu drogowego z reguły otrzymamy zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech.

Czytaj dalej

Deklaracja podatkowa za 2020 w Niemczech i Kindergeld

O tzw. nieograniczonym obowiązku podatkowym pisaliśmy już wcześniej kilkakrotnie. Bywa jednak, że z posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego wynikają dodatkowe korzyści. W Niemczech jest to możliwość skorzystania z wysokiej kwoty wolnej od podatku (ponad 9.000 EUR rocznie) oraz świadczeń rodzinnych — Kindergeld.

Czytaj dalej

Kinderbonus również w 2021 roku

W wyniku wypadku przy pracy mogą pojawić się dwa rodzaje roszczeń. Dowiedz się, czego dotyczą oraz kto i w jaki sposób je rozlicza.

Czytaj dalej

Wypadek przy pracy w Niemczech

W wyniku wypadku przy pracy mogą pojawić się dwa rodzaje roszczeń. Dowiedz się, czego dotyczą oraz kto i w jaki sposób je rozlicza.

Czytaj dalej

Podatek dochodowy za 2020 w Niemczech - co najczęściej odliczę?

Planujesz złożyć w Niemczech roczne rozliczenie podatku dochodowego (Steuererklärung) i zastanawiasz się, z jakich ulg możesz skorzystać? Ten artykuł z pewnością Cię zainteresuje.

Czytaj dalej

Praca transgraniczna z domu czyli Home Office w niemieckich realiach

W ostatnim czasie praca z domu (Home Office) jest wykonywana coraz częściej również przy pracy transgranicznej — zarówno przy prowadzeniu firmy, jak i przy zatrudnieniu na umowę o pracę. O ile praca z Polski zachowuje charakter tymczasowy, co do zasady podatek do tak wykonywanej pracy odprowadzany jest w Niemczech. Również odliczenia kwalifikowane są wtedy wg niemieckich przepisów.

Czytaj dalej

Kindergeld lub 500 + wstecz na więcej niż 6 miesięcy, dzięki złożeniu wniosku w drugim kraju

Gdy złożyliśmy wniosek o świadczenie tylko w jednym kraju, mamy duże szanse uzyskać również uzupełnienie świadczeń z drugiego kraju. Dowiedz się na co pozwalają przepisy europejskie.

Czytaj dalej

Usługi podprzewoźnika a zwolnienie z VAT

Czy usługa podprzewoźnika, który transportuje towar w związku z eksportem skorzysta ze stawki 0% VAT? – implementacja wyroku TSUE 29.06.2017, C-288/16 w Polsce i w Niemczech.

Czytaj dalej

Cło antydumpingowe a prawidłowa wartość celna importowanego towaru

Dowiedz się, jak ustalić prawidłową wartość celną importowanych towarów obciążonych cłem antydumpingowym i jakie ma to praktyczne znaczenie dla importera.

Czytaj dalej

W 2021 możesz odliczyć więcej za dojazdy do pracy

Sprawdź, jeśli dojeżdżasz do miejsca pracy w Niemczech własnym samochodem.

Czytaj dalej

Rozliczenie podatkowe przy małych dochodach

Częstym pytaniem, pojawiającym się wśród osób pracujących dorywczo w Niemczech jest, czy powinny one złożyć w Niemczech deklarację podatkową na koniec roku. Panuje powszechne przekonanie, że nie ma takiego obowiązku. Ale powinno się raczej powiedzieć, że jest to reguła od której są wyjątki.

Czytaj dalej

Świadczenia chorobowe w Niemczech - jak uniknąć odmowy wypłat?

W naszym ostatnim artykule dotyczącym niemieckich świadczeń chorobowych pisaliśmy o konieczności przedstawiania informacji dotyczących ciągłości okresu naszej choroby. Dlaczego jest to takie ważne?

Czytaj dalej

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w Niemczech

Wiele zawodów rzemieślniczych, wykonywanych w Niemczech, takich jak np. hydraulik, elektryk czy mechanik samochodowy, należy do zawodów regulowanych. Oznacza to, że by móc je wykonywać - także transgranicznie – musimy w Niemczech uzyskać potwierdzenie kwalifikacji.

Czytaj dalej

Prawo polskie - odstąpienie od umowy przez konsumenta

Czy przedsiębiorca może nie przyjąć zwrotu towaru? Konsument jest dla ustawodawcy podmiotem słabszym niż przedsiębiorca, który w obrocie występuje jako podmiot profesjonalny. Z tego względu prawa konsumenta podlegają specjalnej ochronie, a jednym z jej wyrazów jest przyznanie konsumentowi prawa do odstąpienia od zawartej przez niego umowy. Zdarza się jednak, że przez niewiedzę, nieznajomość prawa lub nieuczciwe praktyki sprzedawca utrudnia wykonywanie przysługujących kupującemu praw.

Czytaj dalej

Upadłość kontrahenta w Niemczech

Dobry dłużnik, to wypłacalny dłużnik – na co powinniśmy uważać w przypadku upadłości kontrahenta w Niemczech.

Czytaj dalej

Nie zapłaciłeś za niemieckie OC samochodowe? Licz się z konsekwencjami jeśli spowodujesz wypadek

Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Przeważnie jest to jednak również spory wydatek, dlatego istnieje możliwość zapłaty składki w kilku ratach. W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia zawierana jest na pewien okres, najczęściej na rok i według polskich przepisów obowiązuje bez względu na to, czy została opłacona. Jeżeli zapomnimy o zapłaceniu raty, ubezpieczyciel będzie miał w stosunku do nas roszczenie o zapłatę, jednakże umowa pozostaje ważna do końca oznaczonego w niej okresu.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech. Czy należy mi się odprawa?

Pracowałem w tym zakładzie tak dobrze tak wiele lat, a teraz mnie nagle zwolnili... Przecież należy mi się jakaś odprawa lub odszkodowanie — prawda?

Takie pytanie pojawia się bardzo często po rozwiązaniu stosunku pracy w Niemczech. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli odprawa jest przewidziana w umowie lub np. w przepisach zbiorowego układu pracy — tak właśnie będzie. Najczęściej jednak odprawa obowiązkowa nie jest, a również odszkodowanie należy się w takiej sytuacji wyjątkowo rzadko. Istnieją jednak sposoby, by mimo to odprawę uzyskać.

Czytaj dalej

Świadczenia chorobowe w Niemczech a polskie zwolnienia lekarskie

Wielu Polaków pracujących w Niemczech na czas choroby wraca do Polski. Niemieckie przepisy przewidują wypłatę świadczeń chorobowych przez okres nawet 78 tygodni, tj. 19,5 miesiąca. Zależy ona od tzw. nieprzerwanego okresu zwolnień lekarskich (Nahtlosigkeit).

Czytaj dalej

"Ukraińscy pracownicy Twojej polskiej firmy w Niemczech" - Aktualizacja. Zmiana w praktyce udzielania wiz Vander Elst dla ukraińskich pracowników polskich firm

Nowe przepisy (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) wchodzą w życie 1 marca 2020 r. Co to oznacza i jak dużo zmienia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla osób spoza Unii Europejskiej? Aktualizacja 09.2020 — zmiana w praktyce udzielania wiz Vander Elst dla ukraińskich pracowników polskich firm Jak dotąd po spełnieniu podstawowych przesłanek i uwzględnieniu elementu czasowego (oczekiwania na termin w Ambasadzie) niemieckie władze konsularne co do zasady bez większych utrudnień wydawały ukraińskim pracownikom polskich firm wizy Vander Elst do pracy w Niemczech. Od pewnego czasu obserwujemy jednak zmianę tej praktyki.

Czytaj dalej

Przedłużenie zwolnienia z kaucji budowlanej w Niemczech – kontrola urzędowa

Coraz częściej zdarza się, że niemieckie urzędy w czasie kontroli dokumentów przesyłanych w celu przedłużenia zwolnienia z kaucji budowlanej (Freistellungsbescheinigung) wszczynają kontrolę pod kątem istnienia w Niemczech tzw. zakładu podatkowego (Betriebsstätte).

Czytaj dalej

Co zrobić jeśli oszukano Cię w Niemczech

Często zdarza się, że polscy obywatele pracujący w Niemczech — z powodu braku znajomości języka czy prawa — stają się ofiarami oszustwa. Zakładane są w ich imieniu firmy, zawierane umowy kredytowe, niepłacone podatki itp.

Czytaj dalej

Kinderbonus. Wypłaty nowego dodatku do Kindergeld już ruszyły

Dowiedz się, komu przysługuje dodatek i na jakich zasadach jest przyznawany. Od dnia 7 września 2020 następują sukcesywnie wypłaty nowego dodatku do Kindergeld — Kinderbonus.

Czytaj dalej

Uzyskanie Kindergeld na 4 lata wstecz nadal możliwe!

O ograniczeniu dotyczącym okresu, za jaki można ubiegać się o Kindergeld, które weszło w życie dn. 1.1.2018, pisaliśmy w tym artykule. Dzięki wyrokowi niemieckiego Trybunału Finansowego z 2.08.2020, uzyskanie Kindergeld za okres do 4 lat wstecz będzie nadal możliwe. Dowiedz się, czy Ty również będziesz mieć prawo do uzyskania świadczenia za więcej niż 6 miesięcy wstecz.

Czytaj dalej

Prawo niemieckie – uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców

Szczególnie przed wakacjami często dochodzi do sytuacji, w której skonfliktowani rodzice bez informowania siebie nawzajem wyprowadzają się, zabierając ze sobą dziecko.

Czytaj dalej

Nowe obowiązki dla firm oddelegowujących pracowników do Niemiec

Do dnia 30 lipca 2020 r. kraje unijne mają czas na wdrożenie znowelizowanej dyrektywy 96/71/EG. W ramach noweli przewidziano zmianę reżimu prawnego dotyczącego umów pracowników wysyłanych do innego unijnego kraju, w ten sposób, że po upływie 12 miesięcy (względnie 18 miesięcy) do umowy o pracę takiego pracownika zastosowanie znajdzie prawo kraju, w którym ten pracownik wykonuje pracę.

Czytaj dalej

Sklepy internetowe w Niemczech. Jak korzystać z ciasteczek (cookies)?

Trybunał federalny rozstrzygnął „ciasteczkowy spór” – sprzedawcy internetowi mogą wykorzystywać pliki cookie wyłącznie za aktywnym (tj. wymagającym kliknięcia) zezwoleniem użytkownika.

Czytaj dalej

Zmniejszenie świadczenia Kindergeld o 500+

Co zrobić, gdy niemiecka Kasa Rodzinna zmniejsza wstecznie świadczenia Kindergeld o wysokość 500+?

W ostatnim czasie często dochodzi do sytuacji, w której niemiecka Kasa Rodzinna (Familienkasse) w toku przeprowadzanych kontroli ustala, że przysługiwało nam polskie świadczenie 500+. Kasa ma prawo obniżyć wtedy wstecznie niemieckie świadczenia o jego wysokość — nawet jeżeli w Polsce nie składaliśmy wniosku.

Czytaj dalej

Termin na złożenie deklaracji rocznej za rok 2019 a COVID-19

Termin na złożenie rozliczenia rocznego za rok 2019 dla osób, które rozliczają się samodzielnie upływa 31 lipca 2020 r. Dotyczy to również podatków związanych z działalnością i podatku VAT (Gewerbesteuer, Umsatzsteuer). Termin ten może zostać przedłużony - nie wymaga to wypełniania szczegółowych formularzy.

Czytaj dalej

Kwarantanna a praca/firma w Niemczech

Aktualizacja 4.05.2020.

Od 4. maja osoby wracające z Niemiec z wyjazdu w celach zarobkowych są ponownie zwolnione z obowiązku kwarantanny.

W nocy z 14 na 15.03.2020 Polska zamknęła granice ze względu na epidemię wirusa Covid-19. Z treści rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że przewidziana w przepisach kwarantanna ma nie dotyczyć osób wyjeżdżających do Niemiec w celach zarobkowych.

Czytaj dalej

Gdy Twój niemiecki zleceniodawca nie płaci za wykonane prace budowlane

Mój niemiecki zleceniodawca nie chce zapłacić mi za wykonane prace budowlane! Co mam zrobić? Jest to częste pytanie z jakim polscy przedsiębiorcy zwracają się do prawnika. O ile – co obserwujemy przy doradztwie dla rejestrowanych przez nas niemieckich firm - większość niemieckich zleceniodawców jest uczciwych, o tyle jak wszędzie zdarzają się czarne owce.

Czytaj dalej

Bezpieczne zarabianie - umowa na prace budowlane w Niemczech

Podpisana umowa i jej właściwa zawartość – klucz do tego, żeby bezpiecznie zarobić w Niemczech na pracach budowlanych. Podstawę do uzyskania wynagrodzenia za roboty budowlane stanowi w Niemczech co do zasady stanowi umowa. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie musi być ona pisemna.

Czytaj dalej

Podwyżka świadczeń rodzinnych Kindergeld

Kolejna podwyżka Kindergeld wejdzie w życie pierwszego stycznia 2021 roku. Ostatnia podwyżka niemieckich świadczeń rodzinnych Kindergeld miała miejsce w lipcu 2019 roku. Sprawdź jak zmienią się kwoty świadczeń.

Czytaj dalej

Prawa pracownika — niemieckie postojowe i wypowiedzenie

Z powodu ograniczeń związanych z przeciwdziałaniami wirusowi Covid-19 wiele niemieckich firm ograniczyło działalność bądź jej zaprzestało. Jeśli zlanalzłeś się w takiej sytuacji, dowiedz się jakie masz prawa i jak możesz się zabezpieczyć, gdy jesteś na wypowiedzeniu lub postojowym w Niemczech.

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa dla firm w Niemczech Covid-19

W piątek 27.03.2020 niemiecki rząd uchwalił pakiet pomocowy dla firm zarejestrowanych i działających w Niemczech. Program ten przewiduje dofinansowanie dla firm – w tym firm jednoosobowych, które w wyniku epidemii koronawirusa Covid-19 popadły w trudności finansowe.

Przyjmujemy, że w przypadku obniżenia przychodów zasadne jest wystąpienie o dofinansowanie w kwocie im odpowiadającej, za okres do 3 miesięcy. Dla firm zatrudniających do 5 pracowników dofinansowanie wynosi do 9000 EUR.

Czytaj dalej

Utrata pracy w Niemczech w związku z epidemią COVID-19

Mój niemiecki pracodawca zamknął działalność z powodu koronawirusa Covid-19. Co robić?

Również niemiecka gospodarka została poważnie dotknięta epidemią koronawirusa Covid-19. Wiele firm zmniejsza obroty, zatrudnienie lub zawiesza działalność.

Co zrobić, gdy pracodawca nagle informuje nas, że nie będziemy już u niego pracować, bądź też będziemy pracować mniej?

Czytaj dalej

Problemy z kontraktem w Niemczech w związku z COVID-19

Co mogę zrobić z kontraktem jeżeli koronawirus utrudnia lub uniemożliwia mi jego wykonanie?

Epidemia koronawirusa Covid-19 znacząco zmieniła i zmienia na co dzień możliwość wykonania zawartych wcześniej kontraktów w Niemczech. Materiały nie docierają na czas, pracownicy boją się pracy w grupach lub porzucają pracę, wracając do swoich rodzin, podwykonawcy nie wykonują swoich części kontraktu.

Czytaj dalej

Zakończenie działalności (Gewerbe) i powrót do Polski

Co zrobić, gdy mam działalność - Gewerbe w Niemczech i wróciłem do Polski?

1. Zgłoś ten fakt do właściwego urzędu ds. działalności gospodarczej - Gewerbeamt.

2. Jeżeli masz zawartą umowę/umowy ze zleceniodawcami — negocjuj ich rozwiązanie, ostatecznie wypowiedz je, powołując się na zaistniałe okoliczności lub też z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia. O ile wiele z opisanych w naszych artykułach punktów możesz bez większego ryzyka wykonać sam, to przed wypowiedzeniem umowy/umów warto jest zasięgnąć rady prawnika. Podobnie, jeżeli Twój zleceniodawca zagrozi wykonaniem prac na Twój koszt lub podejmie inne działania prawne.

Czytaj dalej

Rezygnacja z pracy w Niemczech i powrót do Polski. Co zrobić?

Co zrobić, gdy zrezygnowałem z pracy w Niemczech i wróciłem do Polski z powodu Covid-19 i zamknięcia granic?

1. Powiadom pisemnie lub mailem pracodawcę o powodach Twojej decyzji. Może to pozbawić Twojego pracodawcę prawa do zastosowania wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), przez co zachowasz prawo do ewentualnych zasiłków.

Czytaj dalej

Zamknięcie granic a Kindergeld. Obowiązek zgłoszenia wyjazdu do Familienkasse.

W nocy z 14 na 15.03.2020 Polska zamknęła granice ze względu na epidemię wirusa Covid-19. Wiele osób zdecydowało się wziąć urlop lub w ogóle zrezygnować z pracy w Niemczech i już teraz wrócić do Polski. Niektóre uczynią to w najbliższych dniach i tygodniach.

Pojawia się w związku z tym pytanie, czy jeżeli wróciłem do Polski w wyniku Convid-19, czy nadal przysługuje mi Kindergeld?

Czytaj dalej

Ukraińscy pracownicy Twojej polskiej firmy w Niemczech. Co się zmieni po 1.03.2020?

Nowe przepisy (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) wchodzą w życie 1 marca 2020 r. Co to oznacza i jak dużo zmienia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla osób spoza Unii Europejskiej?

Czytaj dalej

Odliczanie w Niemczech kosztów samochodu na cele firmowe

Prowadzę firmę w Niemczech i kupując samochód zastanawiam się, czy będę mógł odliczyć podatkowo jego koszty? – jak? Przedsiębiorca, prowadząc firmę w Niemczech, może wszystkie co do zasady koszty firmowe takie jak np. samochód służbowy odliczyć od dochodu jako wydatki firmy. Dotyczy to także kosztów, które powstały przez użytek prywatnych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Prace budowlane i elektryczne w Niemczech a podatki

Czy muszę się rejestrować i płacić tam podatki, oraz od czego to zależy?

Niezmiennie popularnym sposobem wykonywania prac w Niemczech jest rejestracja w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywanie prac na zasadach tzw. "transgranicznych" w Niemczech.

Czytaj dalej

Kindergeld na wiecej niż 6 miesięcy wstecz - czy to nadal możliwe?

Z dniem 1.1.2018 niemieckie władze ograniczyły możliwość uzyskiwania niemieckich świadczeń za okres dłuższy niż 6 miesięcy wstecz. Wcześniej możliwe było uzyskanie świadczeń Kindergeld nawet sprzed 4 lat od daty złożenia wniosku. Niejasne sformułowanie przepisu regulującego ten 6-miesięczny termin może spowodować jednak, że decyzje niemieckich Kas Rodzinnych (Familienkasse) organiczające czas wypłaty świadczeń, będą mogły być podważane.

Czytaj dalej

Jak zachować się gdy mamy sprawę karną w Niemczech?

Kontakt z niemieckim wymiarem sprawiedliwości może przebiegać według kilku scenariuszy - w zależności od powagi zarzutów i stopnia zaawansowania sprawy. Dowiedz się jak zachować się, jeśli dojdzie do jednej z opisanych przez nas sytuacji.

Czytaj dalej

Sprzedaż w Internecie - zaświadczenie rejestracji podatkowej w Niemczech

Z powodu dotychczasowego braku opodatkowania transakcji sprzedaży internetowej zawieranych w Niemczech, na mocy §22f UStG na prowadzących platformy sprzedażowe jak eBay czy Amazon nałożono odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe sprzedawców. Nowe regulacje pozwolą urzędom skarbowym w Niemczech ustalić, czy firmy nie prowadzą sprzedaży innymi kanałami niż te, które zostały opodatkowane.

Czytaj dalej

Freistellungsbescheinigung i VAT

Najczęściej spotykanym obowiązkiem zgłoszeniowym dla polskich firm budowlanych działających w Niemczech jest zgłoszenie konieczne do uzyskania zwolnienia z tzw. kaucji budowlanej (Freistellungsbescheinigung). Uzysykuje się je dość szybko - w ciągu około 1 miesiąca, w jednym z wyspecjalizowanych niemieckich urzędów skarbowych (właściwym wg pierwszej litery nazwiska/firmy polskiego przedsiębiorcy).

Czytaj dalej

Kindergeld – gdy dziecko uczy się i pracuje

Gorącym tematem po wprowadzeniu w Polsce świadczeń 500+ jest wypłata zasiłku Kindergeld na dorosłe dzieci uczące się. . Co do zasady Kindergeld przysługuje do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Ma to miejsce jednak tylko w wypadku, gdy po ukończeniu szkoły średniej przystępuje ono do dalszej nauki (Ausbildung). Taka nauka uprawnia do Kindergeld jedynie w sytuacji, gdy zajęcia trwają więcej niż 10 godzin tygodniowo. Często bywa tak, że dorosłe dziecko - szczególnie gdy uczestniczy w studiach zaocznych lub wieczorowych - równocześnie pracuje.

Czytaj dalej

Podatki w Niemczech. Nie złożyłem rozliczenia podatkowego w terminie – co dalej?

31 lipca 2019 upłynął termin na składanie deklaracji za rok podatkowy 2018. Termin na składanie rozliczeń za pośrednictwem kancelarii adwokackich i kancelarii doradztwa podatkowego jest dłuższy i minie drugiego marca 2020 r. Jednakże co zrobić w sytuacji, gdy o konieczności złożenia rozliczenia przypomni nam się po bezskutecznym upływie terminu?

Czytaj dalej

Emerytura z Niemiec a podatki

Umowy międzynarodowe między Polską a Niemcami, a także prawo unijne, przewidują możliwość wypłaty świadczeń emerytalnych uzyskanych w Niemczech osobom zamieszkałym w Polsce.


Wiele osób korzysta z tego rozwiązania. Niektóre osoby posiadają w Niemczech jedynie fikcyjne miejsce zamieszkania (tzw. zameldowanie), faktycznie zamieszkując w Polsce. Podatkowa sytuacja takich osób z prawnego punktu widzenia jest taka sama jak osób niemieszkających w Niemczech.

Czytaj dalej

Złożenie deklaracji podatkowej - w jakich przypadkach jest obowiązkowe?

W Niemczech istnieją dwie możliwości składania zeznania podatkowego: dobrowolna oraz na wezwanie organu. Wielu klientów pyta nas, czy i w swojej osobistej sytuacji podatkowej ma obowiązek złożenia w/w dokumentu. Jeżeli zaliczki przekazywane przez pracodawcę do urzędu skarbowego są mniejsze niż te, których urząd oczekuje, złożenie zeznania podatkowego jest naszym obowiązkiem. Będzie to miało miejsce szczególnie w wymienionych przez nas sytuacjach.

Czytaj dalej

Zakład podatkowy a Steuernummer

Większość Polaków rejestrujących w Niemczech firmę wykonuje pracę w innym miejscu, niż podawane w zgłoszeniu miejsce prowadzenia działalności. Jest to związane z faktem, ze rzetelna obsługa tego typu firm jest prowadzona najczęściej przez podmiot w tym wyspecjalizowany, który również udostępnia im siedzibę. W związku z taką sytuacją, w ostatnim czasie, niemieckie urzędy skarbowe coraz częściej odmawiają nadania bądź też cofają numer NIP. Co więcej - przekazują dane osoby prowadzącej taką działalność do polskiego urzędu skarbowego.

Czytaj dalej

Spadek w Niemczech - miejsce postępowania i prawo właściwe

Postępowanie spadkowe może być skomplikowane – co w sytuacji, gdy w grę wchodzi postępowanie transgraniczne? Odpowiedzi należy szukać w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012 oraz w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych sporządzonej w Hadze.

Czytaj dalej

< Starsze wpisy    Nowsze wpisy >

Zobacz wpisy


COVID-19 praktyczne porady prawne


Obejrzyj Filmy


Jesteśmy na:

Facebook YouTube