Warto wiedzieć

W tym dziale publikujemy przydatne informacje związane z niemieckimi świadczeniami rodzinnymi, prowadzeniem działalności w Niemczech, prawem i podatkami.

Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas - tel. 91 421 37 99 lub  napisz

Tarcza antykryzysowa dla firm w Niemczech Covid-19

W piątek 27.03.2020 niemiecki rząd uchwalił pakiet pomocowy dla firm zarejestrowanych i działających w Niemczech. Program ten przewiduje dofinansowanie dla firm – w tym firm jednoosobowych, które w wyniku epidemii koronawirusa Covid-19 popadły w trudności finansowe.

Przyjmujemy, że w przypadku obniżenia przychodów zasadne jest wystąpienie o dofinansowanie w kwocie im odpowiadającej, za okres do 3 miesięcy. Dla firm zatrudniających do 5 pracowników dofinansowanie wynosi do 9000 EUR.

Czytaj dalej

Utrata pracy w Niemczech w związku z epidemią COVID-19

Mój niemiecki pracodawca zamknął działalność z powodu koronawirusa Covid-19. Co robić?

Również niemiecka gospodarka została poważnie dotknięta epidemią koronawirusa Covid-19. Wiele firm zmniejsza obroty, zatrudnienie lub zawiesza działalność.

Co zrobić, gdy pracodawca nagle informuje nas, że nie będziemy już u niego pracować, bądź też będziemy pracować mniej?

Czytaj dalej

Problemy z kontraktem w Niemczech w związku z COVID-19

Co mogę zrobić z kontraktem jeżeli koronawirus utrudnia lub uniemożliwia mi jego wykonanie?

Epidemia koronawirusa Covid-19 znacząco zmieniła i zmienia na co dzień możliwość wykonania zawartych wcześniej kontraktów w Niemczech. Materiały nie docierają na czas, pracownicy boją się pracy w grupach lub porzucają pracę, wracając do swoich rodzin, podwykonawcy nie wykonują swoich części kontraktu.

Czytaj dalej

Zakończenie działalności (Gewerbe) i powrót do Polski

Co zrobić, gdy mam działalność - Gewerbe w Niemczech i wróciłem do Polski?

1. Zgłoś ten fakt do właściwego urzędu ds. działalności gospodarczej - Gewerbeamt.

2. Jeżeli masz zawartą umowę/umowy ze zleceniodawcami — negocjuj ich rozwiązanie, ostatecznie wypowiedz je, powołując się na zaistniałe okoliczności lub też z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia. O ile wiele z opisanych w naszych artykułach punktów możesz bez większego ryzyka wykonać sam, to przed wypowiedzeniem umowy/umów warto jest zasięgnąć rady prawnika. Podobnie, jeżeli Twój zleceniodawca zagrozi wykonaniem prac na Twój koszt lub podejmie inne działania prawne.

Czytaj dalej

Rezygnacja z pracy w Niemczech i powrót do Polski. Co zrobić?

Co zrobić, gdy zrezygnowałem z pracy w Niemczech i wróciłem do Polski z powodu Covid-19 i zamknięcia granic?

1. Powiadom pisemnie lub mailem pracodawcę o powodach Twojej decyzji. Może to pozbawić Twojego pracodawcę prawa do zastosowania wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), przez co zachowasz prawo do ewentualnych zasiłków.

Czytaj dalej

Kwarantanna a praca/firma w Niemczech

W nocy z 14 na 15.03.2020 Polska zamknęła granice ze względu na epidemię wirusa Covid-19. Z treści rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że przewidziana w przepisach kwarantanna ma nie dotyczyć osób wyjeżdżających do Niemiec w celach zarobkowych.

Czytaj dalej

Zamknięcie granic a Kindergeld. Obowiązek zgłoszenia wyjazdu do Familienkasse.

W nocy z 14 na 15.03.2020 Polska zamknęła granice ze względu na epidemię wirusa Covid-19. Wiele osób zdecydowało się wziąć urlop lub w ogóle zrezygnować z pracy w Niemczech i już teraz wrócić do Polski. Niektóre uczynią to w najbliższych dniach i tygodniach.

Pojawia się w związku z tym pytanie, czy jeżeli wróciłem do Polski w wyniku Convid-19, czy nadal przysługuje mi Kindergeld?

Czytaj dalej

Ukraińscy pracownicy Twojej polskiej firmy w Niemczech. Co się zmieni po 1.03.2020?

Nowe przepisy (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) wchodzą w życie 1 marca 2020 r. Co to oznacza i jak dużo zmienia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla osób spoza Unii Europejskiej?

Czytaj dalej

Odliczanie w Niemczech kosztów samochodu na cele firmowe

Prowadzę firmę w Niemczech i kupując samochód zastanawiam się, czy będę mógł odliczyć podatkowo jego koszty? – jak? Przedsiębiorca, prowadząc firmę w Niemczech, może wszystkie co do zasady koszty firmowe takie jak np. samochód służbowy odliczyć od dochodu jako wydatki firmy. Dotyczy to także kosztów, które powstały przez użytek prywatnych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Prace budowlane i elektryczne w Niemczech a podatki

Czy muszę się rejestrować i płacić tam podatki, oraz od czego to zależy?

Niezmiennie popularnym sposobem wykonywania prac w Niemczech jest rejestracja w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywanie prac na zasadach tzw. "transgranicznych" w Niemczech.

Czytaj dalej

Kindergeld na wiecej niż 6 miesięcy wstecz - czy to nadal możliwe?

Z dniem 1.1.2018 niemieckie władze ograniczyły możliwość uzyskiwania niemieckich świadczeń za okres dłuższy niż 6 miesięcy wstecz. Wcześniej możliwe było uzyskanie świadczeń Kindergeld nawet sprzed 4 lat od daty złożenia wniosku. Niejasne sformułowanie przepisu regulującego ten 6-miesięczny termin może spowodować jednak, że decyzje niemieckich Kas Rodzinnych (Familienkasse) organiczające czas wypłaty świadczeń, będą mogły być podważane.

Czytaj dalej

Jak zachować się gdy mamy sprawę karną w Niemczech?

Kontakt z niemieckim wymiarem sprawiedliwości może przebiegać według kilku scenariuszy - w zależności od powagi zarzutów i stopnia zaawansowania sprawy. Dowiedz się jak zachować się, jeśli dojdzie do jednej z opisanych przez nas sytuacji.

Czytaj dalej

Sprzedaż w Internecie - zaświadczenie rejestracji podatkowej w Niemczech

Z powodu dotychczasowego braku opodatkowania transakcji sprzedaży internetowej zawieranych w Niemczech, na mocy §22f UStG na prowadzących platformy sprzedażowe jak eBay czy Amazon nałożono odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe sprzedawców. Nowe regulacje pozwolą urzędom skarbowym w Niemczech ustalić, czy firmy nie prowadzą sprzedaży innymi kanałami niż te, które zostały opodatkowane.

Czytaj dalej

Freistellungsbescheinigung i VAT

Najczęściej spotykanym obowiązkiem zgłoszeniowym dla polskich firm budowlanych działających w Niemczech jest zgłoszenie konieczne do uzyskania zwolnienia z tzw. kaucji budowlanej (Freistellungsbescheinigung). Uzysykuje się je dość szybko - w ciągu około 1 miesiąca, w jednym z wyspecjalizowanych niemieckich urzędów skarbowych (właściwym wg pierwszej litery nazwiska/firmy polskiego przedsiębiorcy).

Czytaj dalej

Kindergeld – gdy dziecko uczy się i pracuje

Gorącym tematem po wprowadzeniu w Polsce świadczeń 500+ jest wypłata zasiłku Kindergeld na dorosłe dzieci uczące się. . Co do zasady Kindergeld przysługuje do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Ma to miejsce jednak tylko w wypadku, gdy po ukończeniu szkoły średniej przystępuje ono do dalszej nauki (Ausbildung). Taka nauka uprawnia do Kindergeld jedynie w sytuacji, gdy zajęcia trwają więcej niż 10 godzin tygodniowo. Często bywa tak, że dorosłe dziecko - szczególnie gdy uczestniczy w studiach zaocznych lub wieczorowych - równocześnie pracuje.

Czytaj dalej

Podatki w Niemczech. Nie złożyłem rozliczenia podatkowego w terminie – co dalej?

31 lipca 2019 upłynął termin na składanie deklaracji za rok podatkowy 2018. Termin na składanie rozliczeń za pośrednictwem kancelarii adwokackich i kancelarii doradztwa podatkowego jest dłuższy i minie drugiego marca 2020 r. Jednakże co zrobić w sytuacji, gdy o konieczności złożenia rozliczenia przypomni nam się po bezskutecznym upływie terminu?

Czytaj dalej

Emerytura z Niemiec a podatki

Umowy międzynarodowe między Polską a Niemcami, a także prawo unijne, przewidują możliwość wypłaty świadczeń emerytalnych uzyskanych w Niemczech osobom zamieszkałym w Polsce.


Wiele osób korzysta z tego rozwiązania. Niektóre osoby posiadają w Niemczech jedynie fikcyjne miejsce zamieszkania (tzw. zameldowanie), faktycznie zamieszkując w Polsce. Podatkowa sytuacja takich osób z prawnego punktu widzenia jest taka sama jak osób niemieszkających w Niemczech.

Czytaj dalej

Złożenie deklaracji podatkowej - w jakich przypadkach jest obowiązkowe?

W Niemczech istnieją dwie możliwości składania zeznania podatkowego: dobrowolna oraz na wezwanie organu. Wielu klientów pyta nas, czy i w swojej osobistej sytuacji podatkowej ma obowiązek złożenia w/w dokumentu. Jeżeli zaliczki przekazywane przez pracodawcę do urzędu skarbowego są mniejsze niż te, których urząd oczekuje, złożenie zeznania podatkowego jest naszym obowiązkiem. Będzie to miało miejsce szczególnie w wymienionych przez nas sytuacjach.

Czytaj dalej

Zakład podatkowy a Steuernummer

Większość Polaków rejestrujących w Niemczech firmę wykonuje pracę w innym miejscu, niż podawane w zgłoszeniu miejsce prowadzenia działalności. Jest to związane z faktem, ze rzetelna obsługa tego typu firm jest prowadzona najczęściej przez podmiot w tym wyspecjalizowany, który również udostępnia im siedzibę. W związku z taką sytuacją, w ostatnim czasie, niemieckie urzędy skarbowe coraz częściej odmawiają nadania bądź też cofają numer NIP. Co więcej - przekazują dane osoby prowadzącej taką działalność do polskiego urzędu skarbowego.

Czytaj dalej

Spadek w Niemczech - miejsce postępowania i prawo właściwe

Postępowanie spadkowe może być skomplikowane – co w sytuacji, gdy w grę wchodzi postępowanie transgraniczne? Odpowiedzi należy szukać w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012 oraz w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych sporządzonej w Hadze.

Czytaj dalej

< Starsze wpisy    Nowsze wpisy >

COVID-19 praktyczne porady prawne


Zobacz wpisy


Obejrzyj Filmy


Jesteśmy na:

Facebook YouTube