Warto wiedzieć

W tym dziale publikujemy przydatne informacje związane z niemieckimi świadczeniami rodzinnymi, prowadzeniem działalności w Niemczech, prawem i podatkami. Jeśli chcesz otrzymać poradę lub zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, skontaktuj się z nami: zadzwoń - tel. 91 421 37 99 lub  napisz

Czym różni się rezydencja podatkowa od obowiązku podatkowego?

Podatki to jeden z fundamentów funkcjonowania każdego państwa. W zależności od kraju i sytuacji życiowej, osoby mogą być poddane różnym formom obowiązku podatkowego. Kluczowe pojęcia, które warto zrozumieć w tym kontekście, to rezydencja podatkowa oraz ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy. W tym artykule przyjrzymy się, czym te pojęcia się różnią i jak mogą odnosić się do osób mieszkających i pracujących w Polsce oraz Niemczech.

Czytaj dalej

Obawiam się, że jestem ścigany w Niemczech - co mogę zrobić?

Niemcy, jako członek Unii Europejskiej, posiadają rozbudowany system prawny, który zapewnia osobom poszukiwanym lub podejrzewającym ściganie pewne, prawa i możliwości obrony. W poniższym artykule przedstawiamy kroki, które możesz podjąć, aby wyjaśnić swoją sytuację i podjąć odpowiednie działania.

Czytaj dalej

Jak uzyskać niemieckie zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności, znane w Niemczech jako "Führungszeugnis", jest dokumentem potwierdzającym, że osoba nie była skazana za przestępstwa. Jest to istotny dokument w wielu sytuacjach, takich jak poszukiwanie pracy, uzyskanie licencji czy wizy.

Czytaj dalej

Zapewnienie warunków dla pracowników oddelegowanych do Niemiec

Oddelegowanie pracowników za granicę to temat, który wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. W związku z tym, przygotowaliśmy poniższe opracowanie, które ma na celu przybliżenie aktualnych przepisów prawnych dotyczących delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej oraz specyficznych regulacji obowiązujących w Niemczech.

Czytaj dalej

Kwota wolna od podatku dla mieszkających w Polsce i pracujących w Niemczech

"Zarabiam w Niemczech. Kiedy mogę skorzystać z kwoty wolnej od podatku, jeżeli mieszkam w Polsce?" - to częste pytanie osób pracujących w Niemczech, ale mieszkających w Polsce. W artykule przyjrzymy się temu, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z korzyści podatkowych, nawet będąc rezydentem Polski.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać rzetelnie złożoną deklarację podatkową w Niemczech?

W Niemczech, jak w wielu innych krajach, prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej wymaga nie tylko znajomości obowiązujących przepisów, ale także umiejętności dokładnego raportowania wszystkich dochodów i kosztów. Zrozumienie, jak rozpoznać złożoną deklarację podatkową, która jest zgodna z przepisami i wiarygodna, jest kluczowe dla uniknięcia niepotrzebnych kłopotów z fiskusem.

Czytaj dalej

Padłem ofiarą przestępstwa w Niemczech - co robić?

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa w Niemczech, ważne jest, abyś wiedział, jakie kroki możesz podjąć, aby uzyskać pomoc i dochodzić swoich praw. Poniżej skrótowa informacja, co robić w takiej sytuacji.

Czytaj dalej

Aktualizacja terminów podatkowych w Niemczech

W odpowiedzi na wyzwania wywołane pandemią COVID-19 oraz innymi czynnikami zewnętrznymi, niemieckie władze podatkowe zdecydowały o wydłużeniu terminów składania deklaracji podatkowych za pośrednictwem adwokatów i doradców podatkowych. Nowe regulacje, które obejmują lata podatkowe 2022-2024, mają na celu zapewnienie większej elastyczności i wsparcia zarówno dla profesjonalistów, jak i podatników..

Czytaj dalej

Umowy zlecenia a Meldeportal-mindestlohn (Zoll) oraz zasada 183 dni

Wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na oddelegowanie do prac w Niemczech osób zatrudnionych w Polsce na umowę zlecenia. Wiąże się to nie tylko z korzyściami wynikającymi z ominięcia przepisów prawa pracy, ale także wyłączeniem tzw. zasady 183 dni oraz obowiązku zgłaszania takich osób do Zoll.

Czytaj dalej

Kindergeld dla rozwiedzionych rodziców - Sąd Najwyższy w sprawie dostępu do dokumentów

Niemiecki wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht) w Stuttgarcie, w wydanym w dniu 11.01.2024 postanowieniu kończącym o sygnaturze 11 UF 73/23, wyjaśnił istotne aspekty prawne dotyczące obowiązku udostępniania przez rozwiedzionego rodzica dokumentów niezbędnych do ubiegania się o Kindergeld.

Czytaj dalej

Zakład podatkowy w Niemczech a miejsce zarządu firmy - Verwaltungsbetriebsstätte

Dla wielu przedsiębiorców bardziej dogodną formą od rejestracji działalności w Niemczech (Gewerbe) jest prowadzenie transgranicznie działalności budowlanej z Polski. Często wiąże się to z wynajęciem w Niemczech przez właściciela firmy mieszkania dla koordynacji prac. Powstaje wtedy ryzyko uznania takiego mieszkania za tzw. zakład podatkowy.

Czytaj dalej

Aktualizacja Kindergeld w 2024: Czy i jak zgłosić zmiany w polskim 500+ (800+) do Familienkasse

Wielu rodziców mieszkających w Niemczech i korzystających z niemieckiego systemu Kindergeld, czyli świadczenia na dzieci, stoi przed pytaniem: co zrobić, gdy zmieniają się kwoty polskiego programu wsparcia rodzinnego, znanego jako 500+? Od 1 stycznia 2024 roku wysokość tego świadczenia wzrasta do 800 zł, co ma bezpośredni wpływ na obliczenie Kindergeld. W tym artykule wyjaśniamy, jak postępować w tej sytuacji.

Czytaj dalej

Kiedy obywatel Ukrainy może legalnie pracować w Niemczech?

Czy obywatele Ukrainy z statusem rezydenta długoterminowego UE w Polsce mogą legalnie pracować w Niemczech? To pytanie dotyczy wielu osób z uwagi na niemieckie prawo imigracyjne. W tym artykule przyglądamy się możliwościom zatrudnienia dla tych osób na niemieckim rynku pracy.

Czytaj dalej

Opóźnienia w wydawaniu Freistellungsbescheinigung

Od pewnego czasu Freistellungsbescheinigung — zwolnienia z podatku budowlanego — wydawane są przez niemieckie urzędy coraz później. Jakie mogą być tego konsekwencje i jak im przeciwdziałać?

Czytaj dalej

Opodatkowanie dochodów z najmu w Polsce a niemiecki system podatkowy

Wielu Polaków rozliczających się z dochodów w Niemczech uzyskuje również przychody z najmu w Polsce. Niekiedy takie przychody uzyskują ich małżonkowie mieszkający w Polsce. Takie dochody są w Polsce najczęściej opodatkowane w sposób ryczałtowy.

Czytaj dalej

Kindergeld a polski Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Jeżeli rodzic otrzymuje Kindergeld (niemieckie świadczenie rodzinne) oraz kwalifikuje się do otrzymania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w Polsce (na przykład na kolejne nowo narodzone dziecko), pojawia się ważne pytanie – czy musi o tym poinformować niemiecki urząd Familienkasse?

Czytaj dalej

Czy Ukrainiec mieszkający w Polsce może pracować w Niemczech bez wizy?

Ukraińcy mieszkający w Polsce i pragnący pracować w Niemczech, a także Polacy ich zatrudniający mogą być zainteresowani specyficznymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Niemczech i Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Bauabzugsteuer - zwrot czy potrącenie z innymi podatkami?

Bauabzugsteuer, czyli podatek od budowlany, to specjalny rodzaj podatku stosowany w Niemczech. Dotyczy on przedsiębiorców zlecających prace budowlane, którzy zobowiązani są do zatrzymania 15% wartości usług i przekazania ich do urzędu skarbowego, o ile zleceniobiorca nie przedłoży im specjalnego zwolnienia, Freistellungsbescheinigung.

Czytaj dalej

Prowadzenie długotrwałych prac budowlanych a zakład podatkowy

Prowadzenie różnych prac budowlanych w Niemczech, w jednym miejscu przez ponad rok, może prowadzić do sytuacji, w której urząd skarbowy uznaje te prace za "zakład podatkowy". Jest to ważne, ponieważ może to mieć znaczący wpływ na obciążenie podatkowe firmy. Czy jednak możliwe jest uniknięcie takiego rozpoznania? Odpowiedź na to pytanie zależy od szeregu czynników, w tym od specyfiki wykonanych prac.

Czytaj dalej

Czy Kindergeld przysługuje na polskie dziecko partnera?

Niemcy, podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej, oferują świadczenia rodzinne dla rodzin z dziećmi - tzw. Kindergeld. To wsparcie finansowe ma na celu przeciwdziałanie wydatkom związanym z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. Niemniej jednak, wiele osób mieszkających i pracujących za granicą zastanawia się, czy przysługują im te świadczenia i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać.

Czytaj dalej

Praca w Niemczech bez pisemnej umowy o pracę

Niemieckie prawo dopuszcza zawarcie ustnej umowy o pracę. Jednakże również w takiej sytuacji mamy szereg praw dzięki którym możemy udokumentować zawarcie takiej umowy.

Czytaj dalej

500+ i pełen Kindergeld jednocześnie - czy to teraz możliwe?

Od 1 czerwca 2022 roku obowiązują zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwanej popularnie "500+". Najbardziej istotną zmianą dla osób pracujących w Niemczech jest tutaj nowy przepis art. 5 pkt. 2b, który wpływa na świadczenia wychowawcze dla osób pracujących za granicą, ale korzystających z programu 500+.

Czytaj dalej

Pracujący w Niemczech emeryt a świadczenia chorobowe Krankengeld

Pracujący w Niemczech emeryci często zastanawiają się, czy mają prawo do świadczeń chorobowych zwanych Krankengeld. Prawo w tym zakresie jest jednak skomplikowane i zależne od wielu czynników.

Czytaj dalej

Czy na studiujące, dorosłe dziecko nowego partnera przysługuje Kindergeld?

Zgodnie z niemieckim prawem, Kindergeld może przysługiwać nie tylko dla biologicznych lub adoptowanych dzieci, ale również dla dzieci przyjętych do gospodarstwa domowego. Jest to sytuacja określana jako „Aufnahme in den Haushalt”.

Czytaj dalej

Legalna praca w Niemczech podczas odbywania kary pozbawienia wolności

W Niemczech istnieją wyjątkowe przypadki, w których skazani mogą pracować poza zakładem karnym i korzystać z innych środków łagodzących wykonanie kary. Regulacje dotyczące tych środków różnią się w poszczególnych krajach związkowych.

Czytaj dalej

Kindergeld z firmą ale bez miejsca zamieszkania w Niemczech

Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Niemczech, ale uzyskują tam przychód, mogą być uznane za podlegające tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na wniosek. Taki wniosek składany jest wraz z niemiecką deklaracją podatkową.

Czytaj dalej

Niemieckie świadczenia dla bezrobotnych dla osób niemieszkających w Niemczech

Jeżeli na stałe nie zamieszkujesz w Niemczech, w większości przypadków, po utracie pracy, nie przysługują Ci niemieckie świadczenia dla bezrobotnych. Ale... istnieje wyjątek od tej reguły.

Czytaj dalej

Zgłosić w Niemczech polską firmę budowlaną czy założć nową w Niemczech?

Decyzja o rejestracji nowej firmy w Niemczech, czy wykonaniu prac na terenie tego kraju w ramach polskiej firmy budowlanej, zależy od wielu czynników. Kluczowe aspekty, które należy uwzględnić, dotyczą złożoności procesu rejestracyjnego, kwestii podatkowych, a także planów rozwoju firmy i zaangażowania na niemieckim rynku.

Czytaj dalej

Zanim rozpoczniesz ubieganie się o Kindergeld

Złożoność przepisów europejskich i niemieckich oraz ryzyko konieczności zwrotu świadczeń sprawiają, że w pewnych sytuacjach pomoc eksperta przy ubieganiu się o zasiłek na dzieci Kindergeld jest nieoceniona. Poznaj cztery powody, dla których warto zdać się na specjalistę w dziedzinie niemieckiego prawa i świadczeń społecznych.

Czytaj dalej

Wyzwania dla polskich firm transportowych w Niemczech

Rejestracja pojazdów i przepisy dotyczące transportu w Niemczech. W niniejszym artykule poznasz wyzwania przed jakimi staja polskir firmy transportowye.

Czytaj dalej

Twoja droga do sukcesu na rynku niemieckim: Załóż i prowadź budowlaną spółkę GmbH!

Założenie spółki GmbH w Niemczech: poznaj wyzwania i korzyści jakie przynosi ta forma działalności dla polskich przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Bezproblemowe podróżowanie: co możesz bezpiecznie przewozić z Polski do Niemiec?

Podczas planowania podróży do Niemiec, ważne jest, aby znać przepisy dotyczące przewożenia różnych przedmiotów przez granicę. Te zasady mogą się różnić od tych, które obowiązują w Polsce, a niezrozumienie ich może prowadzić do poważnych konsekwencji. Poniżej omówimy kilka kluczowych kategorii.

Czytaj dalej

Ciąża a prawo pracy w Niemczech: Wszystko, co musisz wiedzieć o zakazie pracy - Berufsverbot

Berufsverbot, czyli zakaz wykonywania zawodu, to ważna kwestia w Niemczech, która dotyczy przede wszystkim ciężarnych kobiet. Artykuł przedstawia zasady i prawa związane z Berufsverbot, w tym decyzje lekarzy, obowiązki pracodawców oraz różnice między wynagrodzeniem a zasiłkiem chorobowym. Dowiedz się, jakie są prawa ciężarnych pracownic i jakie korzyści finansowe im przysługują.

Czytaj dalej

Kindergeld a pozorne zameldowanie w Niemczech

Jeżeli jesteś Polakiem prowadzącym działalność gospodarczą w Niemczech, ale faktycznie nie mieszkasz w wynajętym mieszkaniu w Niemczech, istnieje szereg istotnych kwestii podatkowych, które musisz rozważyć.

Czytaj dalej

Przeniesienie wykonywania kary w ramach UE: Zasady i procedury w Niemczech

Wykonanie kary jest istotnym elementem systemu sprawiedliwości, a unijne ramowe decyzje umożliwiają przeniesienie skazanych osób do kraju, w którym mają stałe miejsce zamieszkania, w celu odbycia reszty kary.

Czytaj dalej

Sekrety sukcesu na niemieckim rynku budowlanym

Zapraszamy do przeczytania naszego krótkiego poradnika dla polskich firm branży budowlanej na temat umów i negocjacji.

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka w Polsce a długi w Niemczech

Wyjechałem z Niemiec do Polski i mam tam długi. Jakie są skutki upadłości konsumenckiej w Polsce wobec długów w Niemczech? Uwzględnienie skróconego czasu wpisów w Schufa.

Czytaj dalej

Odziedziczenie udziałów w niemieckiej spółce GmbH

Omawiamy kwestie związane z odziedziczeniem udziałów w niemieckiej spółce GmbH, w tym zgłoszenie spadku, wpis zmian w rejestrze handlowym oraz decyzję dotyczącą dalszego zarządzania udziałami.

Czytaj dalej

Chorobowe w trakcie wypowiedzenia w Niemczech

Pracujący Polacy często wyjeżdżają do Niemiec w poszukiwaniu lepszych możliwości zarobkowych. Konflikty między pracodawcą a pracownikiem mogą pojawić się w sytuacji choroby podczas wypowiedzenia.

Czytaj dalej

Aktualizacja. Kindergeld dla osób rozwiedzionych po wyroku TSUE

W ostatnim naszym artykule informowaliśmy o możliwości wezwania niewspółpracującego rodzica do wydania dokumentów, a następnie założenia sprawy sądowej. W międzyczasie w prowadzonych przez nas sprawach zapadło już szereg orzeczeń, a także rozstrzygnięć komorniczych dotyczących egzekucji tak uzyskanych wyroków.

Czytaj dalej

Renta półsieroca z Niemiec a uprawnienie do Kindergeld

W przypadku niepełnoletnich dzieci, które straciły jednego z rodziców i mieszkają w Polsce, istnieje możliwość uzyskania renty półsierocej (Halbwaisenrente) z Niemiec. Czy w takej sytuacji wygasa uprawnienie do Kindergeld?

Czytaj dalej

Czym jest niemiecka podatkowa decyzja szacunkowa i jak sobie z nią poradzić?

Niemiecka podatkowa decyzja szacunkowa (niem. Schätzungsbescheid) to decyzja podatkowa wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), gdy podatnik nie złożył wymaganych zeznań podatkowych w wyznaczonym terminie lub złożył je w sposób niekompletny.

Czytaj dalej

Jak w Niemczech odróżnić prace budowlane od niebudowlanych?

W Niemczech prace budowlane podlegają specyficznym przepisom podatkowym i regulacjom. W tym artykule omówimy, kiedy mamy do czynienia z pracami budowlanymi według niemieckiego prawa podatkowego, jak odróżnić prace budowlane od niebudowlanych oraz podamy przykłady prac, które mogą sprawić trudności w odróżnieniu tych dwóch kategorii.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie od pomocy prawnej dla pracujących w Niemczech

Dlaczego polscy pracownicy w Niemczech powinni rozważyć ubezpieczenie od pomocy prawnej (Rechtsschutzversicherung)?

Czytaj dalej

Prawo podatkowe: zasada 183 dni

Dowiedz się, w jaki sposób liczyć 183 dni i jak uniknąć podwójnego opodatkowania.

Czytaj dalej

Gdy były niemiecki pracodawca nie chce wydać dokumentów potwierdzających dochody

Co zrobić, jeśli po otrzymaniu wypowiedzenia, Twój były pracodawca nie wydał Ci dokumentów Lohnsteuerbescheinigung (PIT) oraz pasków wypłat (Abrechnung Brutto- und Nettobezüge).

Czytaj dalej

Rozliczenie podatkowe sprzedaży wraz z montażem świadczonych klientowi niemieckiemu

Jak rozliczyć podatkowo usługę sprzedaży i jednocześnie montażu sprzedanych elementów budowlanych, wykonywaną przez firmę polską w Niemczech na rzecz osoby fizycznej.

Czytaj dalej

Wysyłanie pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Polsce do Niemiec

W niniejszym artykule omówimy pięć głównych zagadnień dotyczących możliwości wysyłania pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Polsce do Niemiec.

Czytaj dalej

Zatrudnienie lub delegacja cudzoziemca spoza UE do pracy w Nemczech

Z tego artykułu dowiesz się, jak legalnie zatrudnić lub oddelegować do pracy w Niemczech cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, zamieszkałego lub pracującego w Polsce.

Czytaj dalej

Wymeldowanie z niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego przy powrocie do Polski

Jak ustrzec się konieczności opłacania składek za ubezpieczenie zdrowotne po powrocie z Niemiec? Kończąc pracę i pobyt na terenie Niemiec, wiele osób nie informuje o tym niemieckiej Kasy Chorych (Krankenkasse), w której dotąd były ubezpieczone. Najczęściej zakładają, że zrobi to ich były pracodawca.

Czytaj dalej

Prace budowlane w Niemczech powyżej 12 miesięcy a zakład podatkowy

Realizacja projektów budowlanych w Niemczech przez polskie firmy cieszy się od wielu lat niezmiennym powodzeniem. Wpływają na to nie tylko konkurencyjne ceny oferowane przez polskie firmy, ale także często dostępność oraz jakość wykonywanych usług. Do takich działań stosuje się przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Jednak polskie firmy prowadzące projekty budowlane lub montażowe w Niemczech mogą napotkać problem, gdy taki projekt trwa dłużej niż 12 miesięcy. Wówczas może powstać tzw. zakład podatkowy, który podlega opodatkowaniu w Niemczech.

Czytaj dalej

Utrata prawa do Krankengeld po 78 tygodniach choroby

Jeśli leczysz się i przebywasz w Polsce, otrzymując Krankengeld w Niemczech, po 78 tygodniach choroby (tzw. Aussteuerung), możesz stracić prawo do tego świadczenia. W takim przypadku warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby nadal otrzymywać wsparcie finansowe z niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. W niniejszym artykule omówimy, co można zrobić w takiej sytuacji.

Czytaj dalej

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatków w Niemczech, w tym Bauabzugsteuer

W Niemczech, tak jak i w innych krajach, istnieją określone terminy na złożenie wniosków o zwrot podatku. Jeśli termin zostanie przekroczony, to podatek uznaje się za przedawniony i nie można już go odzyskać.

Czytaj dalej

Zadośćuczynienie dla polskiego kierowcy ciężarowego

Dość częstą sytuacją, jaka spotyka polskich kierowców w Niemczech, są wypadki podczas wyładunku. Pojawia się wtedy pytanie, czy możemy dochodzić od takiej niemieckiej firmy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Czytaj dalej

Długotrwała choroba w Niemczech

Maksymalny okres choroby, za który niemiecka Kasa Chorych wypłaca zasiłek chorobowy, to 78 dni. Co jednak jeżeli nasza choroba trwa dłużej?

Czytaj dalej

Podatnicy rozliczający się w Niemczech otrzymają zwrot za nadpłacone odsetki

W lipcu 2022 roku w Niemczech obniżone zostały odsetki od zaległych płatności podatkowych. Nadliczone odsetki za zaległości podatkowe będą zwrócone podatnikom przez Urząd Skarbowy.

Czytaj dalej

Gdy zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany

Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, klienci mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

Czytaj dalej

Brak prawa do Kindergeld dla pracowników oddelegowanych przy uprawnieniu do 500+

Aktualne orzecznictwo Trybunału Europejskiego i wynikające z niego orzecznictwo niemieckiego Trybunału Finansowego znacznie ogranicza prawo do Kindergeld dla Polaków oddelegowanych do pracy do Niemec.

Czytaj dalej

Nowe ulgi podatkowe dla osób rozliczających się w Niemczech

W związku z kryzysem oraz rosnącą inflacją, rząd Niemiec wprowadził szereg środków ochronnych. Dowiedz się, jakie z jakich ulg możesz skorzystać.

Czytaj dalej

Ignorowanie urzędowych pism z Niemiec może sprowadzić kłopoty

Pierwsze pytanie, jakie się tutaj pojawia, brzmi: czy w ogóle otwierać takie pismo, odpowiadać na nie, czy też lepiej np. wrzucić je do koszta?

Czytaj dalej

Kinderbonus 2022 oraz podwyżka Kindergeld

Otrzymałeś Kinderbonus w lipcu 2022? To nie jest pomysłka. Z artykułu dowiesz się również ile wyniesie świadczenie Kindergeld w roku 2023.

Czytaj dalej

Strafbefehl czyli nakaz karny w Nieczech - co robić?

Jest to bardzo często stosowana przez niemiecką prokuraturę i sądy forma skazywania sprawców pomniejszych przestępstw. Co należy zrobić, jeśli otrzymaliśmy taki nakaz?

Czytaj dalej

Przekroczenie prędkości i mandat w Niemczech

Otrzymałem z Niemiec pismo o przekroczeniu prędkości ze zdjęciem — co robić?

Czytaj dalej

Pytania o obowiązek VAT w Niemczech polskich podwykonawców budowlanych

W tym artykule odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają polscy podwykonawcy.

Czytaj dalej

Do kiedy mogę złożyć rozliczenia za 2021 i 2022 w Niemczech i co mogę odliczyć?

Do kiedy mogę złożyć rozliczenia za 2021 i 2022 w Niemczech i co mogę najczęściej odliczyć?

Czytaj dalej

Obowiązek zgłoszeniowy dla firm wysyłających do Niemiec pracowników w branży elektrycznej

Oddelegowanie pracowników a obowiązek zgłoszenia ich przez portal celny meldeportal-mindestlohn.de. Wątpliwości dotyczące firm wysyłających do Niemiec elektryków.

Czytaj dalej

Bauabzusgsteuer — podatek budowlany — kiedy mogę go odzyskać?

Kiedy można odzyskać podatek Bauazbugsteuer, który został nałożony przez niemiecki urząd skarbowy?

Czytaj dalej

Czy można odzyskać niemiecki podatek budowlany Bauazbugsteuer?

Czy odzyskać podatek Bauazbugsteuer, który został nałożony przez niemiecki urząd skarbowy?

Czytaj dalej

Jak uniknąć zapłaty niemieckiego podatku Bauazbugsteuer?

Poznaj zasady, które pozwolą Ci uniknąć zapłaty podatku budowlanego Bauabzugsteuer.

Czytaj dalej

Mój niemiecki pracodawca nie chce mi zapłacić

Czyli jak dochodzić praw, gdy pracodawca uchyla się od zapłaty należnego wynagrodzenia?

Czytaj dalej

Urlopy i zwolnienia chorobowe – co należy o nich wiedzieć, gdy pracujesz w Niemczech?

Ile urlopu mi przysługuje? zy mogę dostać wypowiedzenie o pracę, w momencie przebywania na zwolnieniu? W tym artykule odpowiemy na oba te pytania.

Czytaj dalej

Jak wygląda w Niemczech sprawa ubezpieczenia socjalnego?

Jakiemu ubezpieczeniu socjalnemu będziesz podlegać pracując w Niemczech? Kto zgłasza do ubezpieczenia?

Czytaj dalej

Z jakimi rodzajami umów o pracę możemy się spotkać w Niemczech?

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, możemy spotkać się z kilkoma rodzajami umów o pracę. Jakimi? Dowiesz się z artykułu.

Czytaj dalej

Pełny i niepełny wymiar czasu pracy w Niemczech

Z jakimi regulacjami dotyczącymi czasu pracy spotkamy się w Niemczech?

Czytaj dalej

Zasady bezpieczeństwa pracy w Niemczech

Jak w Niemczech wygląda regulacja dotycząca zagadnień BHP?

Czytaj dalej

Praca sezonowa w Niemczech – co warto o niej wiedzieć?

W tym artykule przyjrzymy się wszystkim aspektom związanym z pracą sezonową.

Czytaj dalej

Praca na okresie próbnym w Niemczech

Gdy niemiecki pracodawca sprawdza Twoje umiejętności oraz Twoją przydatność dla przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej

Minijob i Midijob w Niemczech – co to jest?

Podejmując pracę w Niemczech, możemy spotkać się z takimi pojęciami jak: Minijob i Midijob. Co dokładnie oznaczają te terminy?

Czytaj dalej

Obowiązki pracodawcy i pracownika w Niemczech

Podpisując umowę o pracę, obie strony zobowiązują się do przestrzegania pewnych zasad. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika, a jakie pracownika wobec pracodawcy w Niemczech? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Czytaj dalej

Z jakich przyczyn może nastąpić wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech?

Dowiedz się więcej na temat regulacji w niemieckim kodeksie cywilnym. Podejmując pracę w Niemczech, należy mieć świadomość, że pracodawca może nam wypowiedzieć umowę o pracę. Przyczyny są różne i mogą leżeć zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Czytaj dalej

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy polskim a niemieckim prawem pracy?

Podejmując pracę w Niemczech, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że istnieją różnice pomiędzy polskim a niemieckim prawem pracy i dobrze jest je poznać, zanim podpiszemy umowę. Zatem jakie są podstawowe różnice?

Czytaj dalej

Jak odzyskać dług w Niemczech po wyroku sądowym w Polsce

Często zdarza się, że osoba lub firma, która jest nam dłużna pieniądze, już w trakcie postępowania sądowego albo tuż po korzystnym dla nas w Polsce wyprowadza się lub przenosi do Niemiec.

Czytaj dalej

Urlop wychowawczy a okres wypowiedzenia umowy o pracę

Jeżeli pracowaliśmy w Niemczech dłużej i korzystaliśmy z urlopu wychowawczego (Elternzeit), a pracodawca wypowiada nam umowę o pracę, pojawia się pytanie, czy taki urlop wlicza się do okresu zatrudnienia. Ma to wpływ na okres wypowiedzenia.

Czytaj dalej

(Brak) prawa do pracy w Niemczech dla Ukraińców korzystających z ochrony w Polsce w związku z wojną na Ukrainie

W dniu 4.03.2022 weszła w życie Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2022/382 stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie w Niemczech na okresie próbnym podczas choroby

W Niemczech, inaczej niż w Polsce, pracownika można zwolnić także gdy przebywa on na zwolnieniu chorobowym.

Czytaj dalej

Urlop wychowawczy a okres wypowiedzenia umowy o pracę

Jeżeli pracowaliśmy w Niemczech dłużej i korzystaliśmy z urlopu wychowawczego (Elternzeit), a pracodawca wypowiada nam umowę o pracę, pojawia się pytanie, czy taki urlop wlicza się do okresu zatrudnienia. Ma to wpływ na okres wypowiedzenia.

Czytaj dalej

Przedłużenie zwolnienia z podatku budowlanego a kontrola podatkowa

Przedłużenie zwolnienia z podatku budowlanego — Freistellungsbescheinigung. Jaki jest ich związek z formularzami kontroli obowiązku podatkowego — Prüfung der Steuerpflicht?

Czytaj dalej

Egzekucja niemieckiego podatku oraz Kindergeld przez polski Urząd Skarbowy

Czy można wstrzymać dalszą egzekucję gdy polski Urząd Skarbowy, na zlecenie niemieckiego Finanzamt bądź innej uprawnionej instytucji, przystępuje do egzekucji niemieckich należności w Polsce?

Czytaj dalej

Prace transgraniczne, szczególnie budowlnane, a deklaracja podatkowa w Niemczech

Wykonując prace w Niemczech w ramach polskiej działalności gospodarczej (transgranicznie) z reguły pojawia się pytanie o obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech. Dotyczy to zwłaszcza firm budowlanych, które z reguły są już zarejestrowane w niemieckim urzędzie podatkowym w celu uzyskania ze zwolnienia z podatku budowlanego (Bauazbugsteuer, Freistellungsbescheinigung).

Czytaj dalej

Niemiecki urząd skarbowy wezwał mnie do wyjaśnień w sprawie Gewerbe

Przeczytaj koniecznie, jeśli otrzymałeś wezwanie do złożenia dokumentów lub wyjaśnień ws. Twojej niemieckiej działalności gospodarczej i nie masz pewności, że Twoja firma dochowała wszelkich formalności.

Czytaj dalej

Jak odrzucić spadek w Niemczech?

Skuteczne odrzucenie spadku w Niemczech wymaga dopełnienia kilku istotnych formalności. Jakich? Dowiesz się z artykułu.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech z winy pracownika

Co robić gdy, będąc na zwolnieniu chorobowym, otrzymasz wypowiedzenie umowy o pracę od niemieckiego pracodawcy.

Czytaj dalej

Termin deklaracji podatkowej za 2020 rok

Przypominamy, że w bieżącym roku termin na złożenie rozliczeń rocznych za rok 2020 został zmieniony z powodu pandemii.

Czytaj dalej

Świadczenie chorobowe Krankengeld a niemieckie świadczenia rodzinne Kindergeld

Co zrobić, aby nie stracić prawa do Kindergeld jeżeli wyprowadzamy się z Niemiec, nadal pobierając w Polsce niemieckie świadczenia chorobowe (Krankengeld)?

Czytaj dalej

Pozorne prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech - Scheinselbständigkeit

Co to jest Scheinselbständigkeit i jakich okolicznościach możesz być uznany przez niemieckie urzędy za przedsiębiorcę pozornie wykonującego swoją działalność?

Czytaj dalej

Leczenie w Polsce a świadczenie chorobowe z Niemiec

W ostatnim czasie zwracają się do nas z pytaniami klienci, którym niemiecka Kasa Chorych odmawia wypłaty świadczenia chorobowego, ponieważ wyjechali do Polski na czas leczenia bez jej zgody.

Czytaj dalej

Minimalne niemieckie wynagrodzenie dla opiekunek za czas gotowości do pracy

Dnia 24.06.2021 zapadło, przełomowe dla opiekunek wykonujących w Niemczech pracę na zasadzie tzw. oddelegowania oraz dla firm wysyłających takie opiekunki, orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Pracy (Bundesarbeitsgericht). W orzeczeniu tym, w sprawie o sygnaturze 5 AZR 505/20, Trybunał stwierdził, iż takim opiekunkom przysługuje minimalne niemieckie wynagrodzenie również za czas gotowości do pracy.. Wynagrodzenie to od 1 lipca 2021 wynosiło będzie 9,60 EUR brutto za 1 godzinę pracy.

Czytaj dalej

Zabrano mi w Niemczech prawo jazdy — co robić?

W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających lub podejrzenia prowadzenia samochodu z rażącym naruszeniem zasad ruchu drogowego z reguły otrzymamy zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech.

Czytaj dalej

Deklaracja podatkowa za 2020 w Niemczech i Kindergeld

O tzw. nieograniczonym obowiązku podatkowym pisaliśmy już wcześniej kilkakrotnie. Bywa jednak, że z posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego wynikają dodatkowe korzyści. W Niemczech jest to możliwość skorzystania z wysokiej kwoty wolnej od podatku (ponad 9.000 EUR rocznie) oraz świadczeń rodzinnych — Kindergeld.

Czytaj dalej

Kinderbonus również w 2021 roku

W wyniku wypadku przy pracy mogą pojawić się dwa rodzaje roszczeń. Dowiedz się, czego dotyczą oraz kto i w jaki sposób je rozlicza.

Czytaj dalej

Wypadek przy pracy w Niemczech

W wyniku wypadku przy pracy mogą pojawić się dwa rodzaje roszczeń. Dowiedz się, czego dotyczą oraz kto i w jaki sposób je rozlicza.

Czytaj dalej

Podatek dochodowy za 2020 w Niemczech - co najczęściej odliczę?

Planujesz złożyć w Niemczech roczne rozliczenie podatku dochodowego (Steuererklärung) i zastanawiasz się, z jakich ulg możesz skorzystać? Ten artykuł z pewnością Cię zainteresuje.

Czytaj dalej

Praca transgraniczna z domu czyli Home Office w niemieckich realiach

W ostatnim czasie praca z domu (Home Office) jest wykonywana coraz częściej również przy pracy transgranicznej — zarówno przy prowadzeniu firmy, jak i przy zatrudnieniu na umowę o pracę. O ile praca z Polski zachowuje charakter tymczasowy, co do zasady podatek do tak wykonywanej pracy odprowadzany jest w Niemczech. Również odliczenia kwalifikowane są wtedy wg niemieckich przepisów.

Czytaj dalej

Kindergeld lub 500 + wstecz na więcej niż 6 miesięcy, dzięki złożeniu wniosku w drugim kraju

Gdy złożyliśmy wniosek o świadczenie tylko w jednym kraju, mamy duże szanse uzyskać również uzupełnienie świadczeń z drugiego kraju. Dowiedz się na co pozwalają przepisy europejskie.

Czytaj dalej

Usługi podprzewoźnika a zwolnienie z VAT

Czy usługa podprzewoźnika, który transportuje towar w związku z eksportem skorzysta ze stawki 0% VAT? – implementacja wyroku TSUE 29.06.2017, C-288/16 w Polsce i w Niemczech.

Czytaj dalej

Cło antydumpingowe a prawidłowa wartość celna importowanego towaru

Dowiedz się, jak ustalić prawidłową wartość celną importowanych towarów obciążonych cłem antydumpingowym i jakie ma to praktyczne znaczenie dla importera.

Czytaj dalej

W 2021 możesz odliczyć więcej za dojazdy do pracy

Sprawdź, jeśli dojeżdżasz do miejsca pracy w Niemczech własnym samochodem.

Czytaj dalej

Rozliczenie podatkowe przy małych dochodach

Częstym pytaniem, pojawiającym się wśród osób pracujących dorywczo w Niemczech jest, czy powinny one złożyć w Niemczech deklarację podatkową na koniec roku. Panuje powszechne przekonanie, że nie ma takiego obowiązku. Ale powinno się raczej powiedzieć, że jest to reguła od której są wyjątki.

Czytaj dalej

Świadczenia chorobowe w Niemczech - jak uniknąć odmowy wypłat?

W naszym ostatnim artykule dotyczącym niemieckich świadczeń chorobowych pisaliśmy o konieczności przedstawiania informacji dotyczących ciągłości okresu naszej choroby. Dlaczego jest to takie ważne?

Czytaj dalej

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w Niemczech

Wiele zawodów rzemieślniczych, wykonywanych w Niemczech, takich jak np. hydraulik, elektryk czy mechanik samochodowy, należy do zawodów regulowanych. Oznacza to, że by móc je wykonywać - także transgranicznie – musimy w Niemczech uzyskać potwierdzenie kwalifikacji.

Czytaj dalej

Upadłość kontrahenta w Niemczech

Dobry dłużnik, to wypłacalny dłużnik – na co powinniśmy uważać w przypadku upadłości kontrahenta w Niemczech.

Czytaj dalej

Nie zapłaciłeś za niemieckie OC samochodowe? Licz się z konsekwencjami jeśli spowodujesz wypadek

Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Przeważnie jest to jednak również spory wydatek, dlatego istnieje możliwość zapłaty składki w kilku ratach. W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia zawierana jest na pewien okres, najczęściej na rok i według polskich przepisów obowiązuje bez względu na to, czy została opłacona. Jeżeli zapomnimy o zapłaceniu raty, ubezpieczyciel będzie miał w stosunku do nas roszczenie o zapłatę, jednakże umowa pozostaje ważna do końca oznaczonego w niej okresu.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech. Czy należy mi się odprawa?

Pracowałem w tym zakładzie tak dobrze tak wiele lat, a teraz mnie nagle zwolnili... Przecież należy mi się jakaś odprawa lub odszkodowanie — prawda?

Takie pytanie pojawia się bardzo często po rozwiązaniu stosunku pracy w Niemczech. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli odprawa jest przewidziana w umowie lub np. w przepisach zbiorowego układu pracy — tak właśnie będzie. Najczęściej jednak odprawa obowiązkowa nie jest, a również odszkodowanie należy się w takiej sytuacji wyjątkowo rzadko. Istnieją jednak sposoby, by mimo to odprawę uzyskać.

Czytaj dalej

Świadczenia chorobowe w Niemczech a polskie zwolnienia lekarskie

Wielu Polaków pracujących w Niemczech na czas choroby wraca do Polski. Niemieckie przepisy przewidują wypłatę świadczeń chorobowych przez okres nawet 78 tygodni, tj. 19,5 miesiąca. Zależy ona od tzw. nieprzerwanego okresu zwolnień lekarskich (Nahtlosigkeit).

Czytaj dalej

"Ukraińscy pracownicy Twojej polskiej firmy w Niemczech" - Aktualizacja. Zmiana w praktyce udzielania wiz Vander Elst dla ukraińskich pracowników polskich firm

Nowe przepisy (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) wchodzą w życie 1 marca 2020 r. Co to oznacza i jak dużo zmienia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla osób spoza Unii Europejskiej? Aktualizacja 09.2020 — zmiana w praktyce udzielania wiz Vander Elst dla ukraińskich pracowników polskich firm Jak dotąd po spełnieniu podstawowych przesłanek i uwzględnieniu elementu czasowego (oczekiwania na termin w Ambasadzie) niemieckie władze konsularne co do zasady bez większych utrudnień wydawały ukraińskim pracownikom polskich firm wizy Vander Elst do pracy w Niemczech. Od pewnego czasu obserwujemy jednak zmianę tej praktyki.

Czytaj dalej

Przedłużenie zwolnienia z kaucji budowlanej w Niemczech – kontrola urzędowa

Coraz częściej zdarza się, że niemieckie urzędy w czasie kontroli dokumentów przesyłanych w celu przedłużenia zwolnienia z kaucji budowlanej (Freistellungsbescheinigung) wszczynają kontrolę pod kątem istnienia w Niemczech tzw. zakładu podatkowego (Betriebsstätte).

Czytaj dalej

Co zrobić jeśli oszukano Cię w Niemczech

Często zdarza się, że polscy obywatele pracujący w Niemczech — z powodu braku znajomości języka czy prawa — stają się ofiarami oszustwa. Zakładane są w ich imieniu firmy, zawierane umowy kredytowe, niepłacone podatki itp.

Czytaj dalej

Kinderbonus. Wypłaty nowego dodatku do Kindergeld już ruszyły

Dowiedz się, komu przysługuje dodatek i na jakich zasadach jest przyznawany. Od dnia 7 września 2020 następują sukcesywnie wypłaty nowego dodatku do Kindergeld — Kinderbonus.

Czytaj dalej

Uzyskanie Kindergeld na 4 lata wstecz nadal możliwe!

O ograniczeniu dotyczącym okresu, za jaki można ubiegać się o Kindergeld, które weszło w życie dn. 1.1.2018, pisaliśmy w tym artykule. Dzięki wyrokowi niemieckiego Trybunału Finansowego z 2.08.2020, uzyskanie Kindergeld za okres do 4 lat wstecz będzie nadal możliwe. Dowiedz się, czy Ty również będziesz mieć prawo do uzyskania świadczenia za więcej niż 6 miesięcy wstecz.

Czytaj dalej

Prawo niemieckie – uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców

Szczególnie przed wakacjami często dochodzi do sytuacji, w której skonfliktowani rodzice bez informowania siebie nawzajem wyprowadzają się, zabierając ze sobą dziecko.

Czytaj dalej

Nowe obowiązki dla firm oddelegowujących pracowników do Niemiec

Do dnia 30 lipca 2020 r. kraje unijne mają czas na wdrożenie znowelizowanej dyrektywy 96/71/EG. W ramach noweli przewidziano zmianę reżimu prawnego dotyczącego umów pracowników wysyłanych do innego unijnego kraju, w ten sposób, że po upływie 12 miesięcy (względnie 18 miesięcy) do umowy o pracę takiego pracownika zastosowanie znajdzie prawo kraju, w którym ten pracownik wykonuje pracę.

Czytaj dalej

Sklepy internetowe w Niemczech. Jak korzystać z ciasteczek (cookies)?

Trybunał federalny rozstrzygnął „ciasteczkowy spór” – sprzedawcy internetowi mogą wykorzystywać pliki cookie wyłącznie za aktywnym (tj. wymagającym kliknięcia) zezwoleniem użytkownika.

Czytaj dalej

Zmniejszenie świadczenia Kindergeld o 500+

Co zrobić, gdy niemiecka Kasa Rodzinna zmniejsza wstecznie świadczenia Kindergeld o wysokość 500+?

W ostatnim czasie często dochodzi do sytuacji, w której niemiecka Kasa Rodzinna (Familienkasse) w toku przeprowadzanych kontroli ustala, że przysługiwało nam polskie świadczenie 500+. Kasa ma prawo obniżyć wtedy wstecznie niemieckie świadczenia o jego wysokość — nawet jeżeli w Polsce nie składaliśmy wniosku.

Czytaj dalej

Termin na złożenie deklaracji rocznej za rok 2019 a COVID-19

Termin na złożenie rozliczenia rocznego za rok 2019 dla osób, które rozliczają się samodzielnie upływa 31 lipca 2020 r. Dotyczy to również podatków związanych z działalnością i podatku VAT (Gewerbesteuer, Umsatzsteuer). Termin ten może zostać przedłużony - nie wymaga to wypełniania szczegółowych formularzy.

Czytaj dalej

Kwarantanna a praca/firma w Niemczech

Aktualizacja 4.05.2020.

Od 4. maja osoby wracające z Niemiec z wyjazdu w celach zarobkowych są ponownie zwolnione z obowiązku kwarantanny.

W nocy z 14 na 15.03.2020 Polska zamknęła granice ze względu na epidemię wirusa Covid-19. Z treści rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że przewidziana w przepisach kwarantanna ma nie dotyczyć osób wyjeżdżających do Niemiec w celach zarobkowych.

Czytaj dalej

Gdy Twój niemiecki zleceniodawca nie płaci za wykonane prace budowlane

Mój niemiecki zleceniodawca nie chce zapłacić mi za wykonane prace budowlane! Co mam zrobić? Jest to częste pytanie z jakim polscy przedsiębiorcy zwracają się do prawnika. O ile – co obserwujemy przy doradztwie dla rejestrowanych przez nas niemieckich firm - większość niemieckich zleceniodawców jest uczciwych, o tyle jak wszędzie zdarzają się czarne owce.

Czytaj dalej

Bezpieczne zarabianie - umowa na prace budowlane w Niemczech

Podpisana umowa i jej właściwa zawartość – klucz do tego, żeby bezpiecznie zarobić w Niemczech na pracach budowlanych. Podstawę do uzyskania wynagrodzenia za roboty budowlane stanowi w Niemczech co do zasady stanowi umowa. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie musi być ona pisemna.

Czytaj dalej

Podwyżka świadczeń rodzinnych Kindergeld

Kolejna podwyżka Kindergeld wejdzie w życie pierwszego stycznia 2021 roku. Ostatnia podwyżka niemieckich świadczeń rodzinnych Kindergeld miała miejsce w lipcu 2019 roku. Sprawdź jak zmienią się kwoty świadczeń.

Czytaj dalej

Prawa pracownika — niemieckie postojowe i wypowiedzenie

Z powodu ograniczeń związanych z przeciwdziałaniami wirusowi Covid-19 wiele niemieckich firm ograniczyło działalność bądź jej zaprzestało. Jeśli zlanalzłeś się w takiej sytuacji, dowiedz się jakie masz prawa i jak możesz się zabezpieczyć, gdy jesteś na wypowiedzeniu lub postojowym w Niemczech.

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa dla firm w Niemczech Covid-19

W piątek 27.03.2020 niemiecki rząd uchwalił pakiet pomocowy dla firm zarejestrowanych i działających w Niemczech. Program ten przewiduje dofinansowanie dla firm – w tym firm jednoosobowych, które w wyniku epidemii koronawirusa Covid-19 popadły w trudności finansowe.

Przyjmujemy, że w przypadku obniżenia przychodów zasadne jest wystąpienie o dofinansowanie w kwocie im odpowiadającej, za okres do 3 miesięcy. Dla firm zatrudniających do 5 pracowników dofinansowanie wynosi do 9000 EUR.

Czytaj dalej

Utrata pracy w Niemczech w związku z epidemią COVID-19

Mój niemiecki pracodawca zamknął działalność z powodu koronawirusa Covid-19. Co robić?

Również niemiecka gospodarka została poważnie dotknięta epidemią koronawirusa Covid-19. Wiele firm zmniejsza obroty, zatrudnienie lub zawiesza działalność.

Co zrobić, gdy pracodawca nagle informuje nas, że nie będziemy już u niego pracować, bądź też będziemy pracować mniej?

Czytaj dalej

Problemy z kontraktem w Niemczech w związku z COVID-19

Co mogę zrobić z kontraktem jeżeli koronawirus utrudnia lub uniemożliwia mi jego wykonanie?

Epidemia koronawirusa Covid-19 znacząco zmieniła i zmienia na co dzień możliwość wykonania zawartych wcześniej kontraktów w Niemczech. Materiały nie docierają na czas, pracownicy boją się pracy w grupach lub porzucają pracę, wracając do swoich rodzin, podwykonawcy nie wykonują swoich części kontraktu.

Czytaj dalej

Zakończenie działalności (Gewerbe) i powrót do Polski

Co zrobić, gdy mam działalność - Gewerbe w Niemczech i wróciłem do Polski?

1. Zgłoś ten fakt do właściwego urzędu ds. działalności gospodarczej - Gewerbeamt.

2. Jeżeli masz zawartą umowę/umowy ze zleceniodawcami — negocjuj ich rozwiązanie, ostatecznie wypowiedz je, powołując się na zaistniałe okoliczności lub też z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia. O ile wiele z opisanych w naszych artykułach punktów możesz bez większego ryzyka wykonać sam, to przed wypowiedzeniem umowy/umów warto jest zasięgnąć rady prawnika. Podobnie, jeżeli Twój zleceniodawca zagrozi wykonaniem prac na Twój koszt lub podejmie inne działania prawne.

Czytaj dalej

Rezygnacja z pracy w Niemczech i powrót do Polski. Co zrobić?

Co zrobić, gdy zrezygnowałem z pracy w Niemczech i wróciłem do Polski z powodu Covid-19 i zamknięcia granic?

1. Powiadom pisemnie lub mailem pracodawcę o powodach Twojej decyzji. Może to pozbawić Twojego pracodawcę prawa do zastosowania wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), przez co zachowasz prawo do ewentualnych zasiłków.

Czytaj dalej

Zamknięcie granic a Kindergeld. Obowiązek zgłoszenia wyjazdu do Familienkasse.

W nocy z 14 na 15.03.2020 Polska zamknęła granice ze względu na epidemię wirusa Covid-19. Wiele osób zdecydowało się wziąć urlop lub w ogóle zrezygnować z pracy w Niemczech i już teraz wrócić do Polski. Niektóre uczynią to w najbliższych dniach i tygodniach.

Pojawia się w związku z tym pytanie, czy jeżeli wróciłem do Polski w wyniku Convid-19, czy nadal przysługuje mi Kindergeld?

Czytaj dalej

Ukraińscy pracownicy Twojej polskiej firmy w Niemczech. Co się zmieni po 1.03.2020?

Nowe przepisy (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) wchodzą w życie 1 marca 2020 r. Co to oznacza i jak dużo zmienia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla osób spoza Unii Europejskiej?

Czytaj dalej

Odliczanie w Niemczech kosztów samochodu na cele firmowe

Prowadzę firmę w Niemczech i kupując samochód zastanawiam się, czy będę mógł odliczyć podatkowo jego koszty? – jak? Przedsiębiorca, prowadząc firmę w Niemczech, może wszystkie co do zasady koszty firmowe takie jak np. samochód służbowy odliczyć od dochodu jako wydatki firmy. Dotyczy to także kosztów, które powstały przez użytek prywatnych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Prace budowlane i elektryczne w Niemczech a podatki

Czy muszę się rejestrować i płacić tam podatki, oraz od czego to zależy?

Niezmiennie popularnym sposobem wykonywania prac w Niemczech jest rejestracja w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywanie prac na zasadach tzw. "transgranicznych" w Niemczech.

Czytaj dalej

Kindergeld na wiecej niż 6 miesięcy wstecz - czy to nadal możliwe?

Z dniem 1.1.2018 niemieckie władze ograniczyły możliwość uzyskiwania niemieckich świadczeń za okres dłuższy niż 6 miesięcy wstecz. Wcześniej możliwe było uzyskanie świadczeń Kindergeld nawet sprzed 4 lat od daty złożenia wniosku. Niejasne sformułowanie przepisu regulującego ten 6-miesięczny termin może spowodować jednak, że decyzje niemieckich Kas Rodzinnych (Familienkasse) organiczające czas wypłaty świadczeń, będą mogły być podważane.

Czytaj dalej

Jak zachować się gdy mamy sprawę karną w Niemczech?

Kontakt z niemieckim wymiarem sprawiedliwości może przebiegać według kilku scenariuszy - w zależności od powagi zarzutów i stopnia zaawansowania sprawy. Dowiedz się jak zachować się, jeśli dojdzie do jednej z opisanych przez nas sytuacji.

Czytaj dalej

Sprzedaż w Internecie - zaświadczenie rejestracji podatkowej w Niemczech

Z powodu dotychczasowego braku opodatkowania transakcji sprzedaży internetowej zawieranych w Niemczech, na mocy §22f UStG na prowadzących platformy sprzedażowe jak eBay czy Amazon nałożono odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe sprzedawców. Nowe regulacje pozwolą urzędom skarbowym w Niemczech ustalić, czy firmy nie prowadzą sprzedaży innymi kanałami niż te, które zostały opodatkowane.

Czytaj dalej

Freistellungsbescheinigung i VAT

Najczęściej spotykanym obowiązkiem zgłoszeniowym dla polskich firm budowlanych działających w Niemczech jest zgłoszenie konieczne do uzyskania zwolnienia z tzw. kaucji budowlanej (Freistellungsbescheinigung). Uzysykuje się je dość szybko - w ciągu około 1 miesiąca, w jednym z wyspecjalizowanych niemieckich urzędów skarbowych (właściwym wg pierwszej litery nazwiska/firmy polskiego przedsiębiorcy).

Czytaj dalej

Kindergeld – gdy dziecko uczy się i pracuje

Gorącym tematem po wprowadzeniu w Polsce świadczeń 500+ jest wypłata zasiłku Kindergeld na dorosłe dzieci uczące się. . Co do zasady Kindergeld przysługuje do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Ma to miejsce jednak tylko w wypadku, gdy po ukończeniu szkoły średniej przystępuje ono do dalszej nauki (Ausbildung). Taka nauka uprawnia do Kindergeld jedynie w sytuacji, gdy zajęcia trwają więcej niż 10 godzin tygodniowo. Często bywa tak, że dorosłe dziecko - szczególnie gdy uczestniczy w studiach zaocznych lub wieczorowych - równocześnie pracuje.

Czytaj dalej

Podatki w Niemczech. Nie złożyłem rozliczenia podatkowego w terminie – co dalej?

31 lipca 2019 upłynął termin na składanie deklaracji za rok podatkowy 2018. Termin na składanie rozliczeń za pośrednictwem kancelarii adwokackich i kancelarii doradztwa podatkowego jest dłuższy i minie drugiego marca 2020 r. Jednakże co zrobić w sytuacji, gdy o konieczności złożenia rozliczenia przypomni nam się po bezskutecznym upływie terminu?

Czytaj dalej

Emerytura z Niemiec a podatki

Umowy międzynarodowe między Polską a Niemcami, a także prawo unijne, przewidują możliwość wypłaty świadczeń emerytalnych uzyskanych w Niemczech osobom zamieszkałym w Polsce.


Wiele osób korzysta z tego rozwiązania. Niektóre osoby posiadają w Niemczech jedynie fikcyjne miejsce zamieszkania (tzw. zameldowanie), faktycznie zamieszkując w Polsce. Podatkowa sytuacja takich osób z prawnego punktu widzenia jest taka sama jak osób niemieszkających w Niemczech.

Czytaj dalej

Złożenie deklaracji podatkowej - w jakich przypadkach jest obowiązkowe?

W Niemczech istnieją dwie możliwości składania zeznania podatkowego: dobrowolna oraz na wezwanie organu. Wielu klientów pyta nas, czy i w swojej osobistej sytuacji podatkowej ma obowiązek złożenia w/w dokumentu. Jeżeli zaliczki przekazywane przez pracodawcę do urzędu skarbowego są mniejsze niż te, których urząd oczekuje, złożenie zeznania podatkowego jest naszym obowiązkiem. Będzie to miało miejsce szczególnie w wymienionych przez nas sytuacjach.

Czytaj dalej

Zakład podatkowy a Steuernummer. Dlaczego niemieckie urzędy skarbowe coraz częściej odmawiają nadania bądź też cofają numer NIP

Większość Polaków rejestrujących w Niemczech firmę wykonuje pracę w innym miejscu, niż podawane w zgłoszeniu miejsce prowadzenia działalności. Jest to związane z faktem, ze rzetelna obsługa tego typu firm jest prowadzona najczęściej przez podmiot w tym wyspecjalizowany, który również udostępnia im siedzibę. W związku z taką sytuacją, w ostatnim czasie, niemieckie urzędy skarbowe coraz częściej odmawiają nadania bądź też cofają numer NIP. Co więcej - przekazują dane osoby prowadzącej taką działalność do polskiego urzędu skarbowego.

Czytaj dalej

Spadek w Niemczech - miejsce postępowania i prawo właściwe

Postępowanie spadkowe może być skomplikowane – co w sytuacji, gdy w grę wchodzi postępowanie transgraniczne? Odpowiedzi należy szukać w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012 oraz w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych sporządzonej w Hadze.

Czytaj dalej

< Starsze wpisy    Nowsze wpisy >


Obejrzyj Filmy


Jesteśmy na:

Facebook YouTube