Wypadek w Niemczech a brak zapłaty kolejnej raty składki OC

Nie zapłaciłeś za niemieckie OC samochodowe? Licz się z konsekwencjami jeśli spowodujesz wypadek.


Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Przeważnie jest to jednak również spory wydatek, dlatego istnieje możliwość zapłaty składki w kilku ratach. W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia zawierana jest na pewien okres, najczęściej na rok i według polskich przepisów obowiązuje bez względu na to, czy została opłacona. Jeżeli zapomnimy o zapłaceniu raty, ubezpieczyciel będzie miał w stosunku do nas roszczenie o zapłatę, jednakże umowa pozostaje ważna do końca oznaczonego w niej okresu.


Inaczej jest w Niemczech


Sposób postępowania w przypadku zwłoki w płatności kolejnej raty składki określa § 38 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczeniowych (Versicherungsvertragsgesetz – VVG). W przypadku nieopłacenia raty ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel może wezwać dłużnika do zapłaty. W wezwaniu muszą być oznaczone zaległa kwota składki, odsetki i koszty wezwania, a także co najmniej dwutygodniowy termin oraz pouczenie opisujące konsekwencje prawne nieopłacenia raty składki w wyznaczonym przez ubezpieczyciela terminie.


Konsekwencją jest po pierwsze to, że ubezpieczyciel po bezskutecznym upływie terminu może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Możliwe jest wyznaczenie terminu zapłaty raty składki OC wraz z zastrzeżeniem, że po jego upływie umowa ulega rozwiązaniu. Wypowiedzenie jest bezskuteczne, jeżeli dłużnik opłaci składkę w ciągu miesiąca od wypowiedzenia umowy.


Problem pojawia się, jeżeli dojdzie do wypadku komunikacyjnego


Jeżeli po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez ubezpieczyciela w wezwaniu do zapłaty raty składki dojdzie do szkody komunikacyjnej spowodowanej przez dłużnika, ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania. Jest to bardzo poważna konsekwencja, ponieważ wówczas to na dłużniku będzie spoczywał obowiązek naprawienia szkody. Potencjalny koszt nieopłacenia raty składki ubezpieczenia jest więc dużo wyższy, niż tylko koszty wezwania czy odsetki.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget