Odliczanie w Niemczech kosztów samochodu na cele firmowe


Prowadzę firmę w Niemczech i kupując samochód zastanawiam się, czy będę mógł odliczyć podatkowo jego koszty? – jak?


Przedsiębiorca, prowadząc firmę w Niemczech, może wszystkie co do zasady koszty firmowe takie jak np. samochód służbowy odliczyć od dochodu jako wydatki firmy. Dotyczy to także kosztów, które powstały przez użytek prywatnych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej. Warto pamiętać przy tym, że odliczając wydatki firmowe, mamy obowiązek ewentualnego udowodnienia przed niemieckim urzędem skarbowym (Finanzamt), że były to naprawdę wydatki związane z działalnością gospodarczą. Finanzamt zakłada z góry, że jeżeli samochód jest osobowy to używają go państwo równocześnie także do celów prywatnych.


Warto więc najpierw ustalić, do jakich celów wykorzystujemy samochód, czy korzystamy z niego tez w celach prywatnych i kiedy samochód jest samochodem służbowym.


Kiedy właściwie mój samochód jest samochodem służbowym?


O tym, czy samochód jest samochodem służbowym czy prywatnym decyduje sposób jego wykorzystania. Przykładowo jeżeli wykorzystanie naszego samochodu na cele firmowe wynosi mniej niż 10%, zaliczamy go w pełni jako samochód prywatny. Jeśli używamy go więcej niż 50%, jest on uznawany za samochód służbowy i możemy włączyć go do majątku firmy.


Kiedy użycie naszego samochodu wynosi od 10% do 50%, możemy zdecydować, czy chcemy go włączyć do majątku przedsiębiorstwa.


W takim razie jak odliczyć podatkowo koszty samochodu ?


Jeżeli chodzi o rozliczenia samochodu, w Niemczech istnieją 4 możliwości:


1. Metoda 1%

Polega ona na tym, że 1 procent ceny katalogowej brutto (nowego) samochodu firmowego dodaje się do miesięcznej kwoty przychodów firmy, w celu obliczenia podatku dochodowego. Ta zasada jest stosowana, gdy użycie samochodu na cele firmowe wynosi więcej niż 50%. Warto pamiętać tutaj, że zasada 1% odnosi się również do samochodów firmowych, które zostały już w pełni odpisane. Zwiększa to przychód firmy brutto oraz stawkę podatkową. W rezultacie miesięcznie płaci się więcej podatku dochodowego, co skutkuje niższym zyskiem netto.


2. Ewidencja przebiegu pojazdu

Tę metodę stosuje się zazwyczaj w przypadku, kiedy używamy samochodu firmowego tylko w niewielkim stopniu prywatnie. Należy tutaj wyróżniać i dokumentować w książce ewidencji przebiegu pojazdu takie rodzaje przejazdów jak np. podróże służbowe, podróże prywatne, przejazdy pomiędzy mieszkaniem a miejscem pracy. Taka ewidencja powinna być dokładna i obszerna i powinna zawierać przynajmniej datę, miejsce docelowe lub trasę podróży oraz całkowity przebieg na koniec podróży.


Z pozostałych dwóch metod odliczenia można skorzystać jedynie, gdy samochód używany jest do celów firmowych w zakresie 10%-50% (tzw. gewillkürtes Betreisbvermögen, tj. dobrowolnie ujęty majątek przedsiębiorstwa). Ważne jest że do tego użytku wliczane są także weekendowe dojazdy do domu, przez co w przypadku częstych i długich dojazdów może okazać się że nie będziemy mogli skorzystać z tych sposobów odliczenia.


3. Metoda szacowania

Przy tej metodzie przez trzy miesiące dokumentujemy zakres wykorzystania samochodu na cele służbowe. Następnie dokonujemy regularnie odpisu w wymierzonym zakresie (np. 25%), bez konieczności dalszego dokumentowania.


4. Koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów tzw. "Kilometrówka".

Jest to najczęściej stosowana metoda. Odliczamy w niej ryczałtowo 0,30 Euro za każdy przejechany w celach służbowych kilometr. Przejazdy dokumentujemy np. poprzez faktury z tytułu usług wykonanych dla klientów, pokwitowania ze wspólnych spotkań biznesowych, tankowań w miejscu dojadu itp. Natomiast weekendowe dojazdy do domu w Polsce możemy wtedy odliczyć w kwocie 0,30 EUR za pierwsze 20 kilometrów odległości, oraz 0,38 EUR za każdy kolejny kilometr odległości od miejsca zamieszkania w Niemczech.sług wykonanych dla klientów, pokwitowania ze wspólnych spotkań biznesowych itp.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget