Odliczanie w Niemczech kosztów samochodu na cele firmowe


Prowadzę firmę w Niemczech i kupując samochód zastanawiam się, czy będę mógł odliczyć podatkowo jego koszty? – jak?


Przedsiębiorca, prowadząc firmę w Niemczech, może wszystkie co do zasady koszty firmowe takie jak np. samochód służbowy odliczyć od dochodu jako wydatki firmy. Dotyczy to także kosztów, które powstały przez użytek prywatnych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej. Warto pamiętać przy tym, że odliczając wydatki firmowe, mamy obowiązek ewentualnego udowodnienia przed niemieckim urzędem skarbowym (Finanzamt), że były to naprawdę wydatki związane z działalnością gospodarczą. Finanzamt zakłada z góry, że jeżeli samochód jest osobowy to używają go państwo równocześnie także do celów prywatnych.


Warto więc najpierw ustalić, do jakich celów wykorzystujemy samochód, czy korzystamy z niego tez w celach prywatnych i kiedy samochód jest samochodem służbowym.


Kiedy właściwie mój samochód jest samochodem służbowym?


O tym, czy samochód jest samochodem służbowym czy prywatnym decyduje sposób jego wykorzystania. Przykładowo jeżeli wykorzystanie naszego samochodu na cele firmowe wynosi mniej niż 10%, zaliczamy go w pełni jako samochód prywatny. Jeśli używamy go więcej niż 50%, jest on uznawany za samochód służbowy i możemy włączyć go do majątku firmy.


Kiedy użycie naszego samochodu wynosi od 10% do 50%, możemy zdecydować, czy chcemy go włączyć do majątku przedsiębiorstwa.


W takim razie jak odliczyć podatkowo koszty samochodu ?


Jeżeli chodzi o rozliczenia samochodu, w Niemczech istnieją 4 możliwości:


1. Metoda 1%

Polega ona na tym, że 1 procent ceny katalogowej brutto (nowego) samochodu firmowego dodaje się do miesięcznej kwoty przychodów firmy, w celu obliczenia podatku dochodowego. Ta zasada jest stosowana, gdy użycie samochodu na cele firmowe wynosi więcej niż 50%. Warto pamiętać tutaj, że zasada 1% odnosi się również do samochodów firmowych, które zostały już w pełni odpisane. Zwiększa to przychód firmy brutto oraz stawkę podatkową. W rezultacie miesięcznie płaci się więcej podatku dochodowego, co skutkuje niższym zyskiem netto.


2. Ewidencja przebiegu pojazdu

Tę metodę stosuje się zazwyczaj w przypadku, kiedy używamy samochodu firmowego tylko w niewielkim stopniu prywatnie. Należy tutaj wyróżniać i dokumentować w książce ewidencji przebiegu pojazdu takie rodzaje przejazdów jak np. podróże służbowe, podróże prywatne, przejazdy pomiędzy mieszkaniem a miejscem pracy. Taka ewidencja powinna być dokładna i obszerna i powinna zawierać przynajmniej datę, miejsce docelowe lub trasę podróży oraz całkowity przebieg na koniec podróży.


3. Metoda szacowania

Metoda ta jest stosowana tylko wtedy, gdy używamy samochodu w mniej niż 50 % do celów służbowych i wybierzecie Państwo uznanie samochodu za samochód firmowy.


Przy tej metodzie przez trzy miesiące dokumentujemy zakres wykorzystania samochodu na cele służbowe. Następnie dokonujemy regularnie odpisu w wymierzonym zakresie (np. 25%), bez konieczności dalszego dokumentowania.


4. Koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów tzw. "Kilometrówka".

Jest to najczęściej stosowana metoda. Odliczamy w niej ryczałtowo 0,30 Euro za każdy przejechany w celach służbowych kilometr. Przejazdy dokumentujemy np. poprzez faktury z tytułu usług wykonanych dla klientów, pokwitowania ze wspólnych spotkań biznesowych itp.


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.