Podatek dochodowy w Niemczech, Steuererklärung za 2020 rok — ulgi podatkowe


Praca w Niemczech z reguły oznacza bardzo wysokie zarobki dla osób zatrudnionych w różnych branżach. Także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RFN w większości przypadków mogą liczyć na pokaźne zyski z tego tytułu. Trzeba mieć jednak świadomość, że niemiecki system fiskalny – tak jak polski – nakłada na podatników zobowiązanie regularnego odprowadzania podatku dochodowego od osiągniętego zysku. Kwotę tej należności można efektywnie zmniejszyć dzięki różnorodnym ulgom podatkowym. Jako specjaliści udzielamy klientom naszej kancelarii porad prawnych z zakresu nieieckiego prawa podatkowego. Pomagamy także w ustaleniu wysokości daniny przy uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Jesteśmy odpowiedzialni za prawdiłowe wypełnienie deklarazji z uwzględnieniem maksymalnego zwrotu podatku, dopełnienie terminów urzędowych oraz, jeżeli będzie taka konieczność, złożenia odwołania do niemieckiego urzędu skarbowego.

Podatek dochodowy w Niemczech - podstawa prawna

Obowiązki podatników wobec niemieckiego systemu fiskalnego zostały szczegółowo określone w konkretnych przepisach Ordynacji podatkowej. Dokument ten definiuje szczegółowo podstawy opodatkowania oraz reguły, na podstawie których należy pobierać daniny fiskalne w Niemczech. Można tam znaleźć również regulacje dotyczące sposobów prowadzenia postępowania w sprawach karno-skarbowych wszczynanych przeciw osobom uchylającym się od wspomnianego zobowiązania wobec niemieckiego fiskusa.

W prawie podatkowym RFN wyodrębnia się dwa rodzaje podatku dochodowego – ograniczony i nieograniczony. Temu pierwszemu zobligowaniu podlegają pracownicy, którzy w ciągu całego roku byli zatrudnieni przez 183 dni. O występowaniu drugiej z wymienionych należności można natomiast mówić wówczas, gdy czas pracy danego podatnika w Niemczech trwał dłużej niż 6 miesięcy. Warto też zdawać sobie sprawę, że przepisy o nieograniczonym podatku dochodowym stosuje się również względem przedsiębiorców, niezależnie od tego, jak duża jest ich firma.

Z jakich ulg można skorzystać, rozliczając podatek dochodowy w Nieczmech w 2022 roku?

Niemieckie prawo podatkowe przewiduje możliwość korzystania przez podatników z rozmaitych ulg przyczyniających się do obniżenia należnego zobowiązania. Wśród nich wymienia się m.in.:

Odliczeniu podlegają również m.in. koszty powrotów do rodziny w Polsce, noclegu lub wynajmu mieszkania na terenie Niemiec (czyli wydatków na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej istnieje możliwość odpisu np. wydatków ponoszonych na wynajem lokalu użytkowego.


Więcej na stronie Jak rozliczyć podatek w Niemczech?

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget