Gdy Twój niemiecki zleceniodawca nie płaci

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie wynagrodzenie za wykonane w Niemczech roboty budowlane?


Mój niemiecki zleceniodawca nie chce zapłacić mi za wykonane prace budowlane! Co mam zrobić? Jest to częste pytanie z jakim polscy przedsiębiorcy zwracają się do prawnika. O ile – co obserwujemy przy doradztwie dla rejestrowanych przez nas niemieckich firm - większość niemieckich zleceniodawców jest uczciwych, o tyle jak wszędzie zdarzają się czarne owce. Niekiedy trudności z uzyskaniem wynagrodzenia wynikają z nieporozumień oraz nieznajomości prawa (po obu stronach). W ostatnim czasie dodatkowym czynnikiem są trudności rynkowe, zmuszające przedsiębiorców do większej kontroli płynności finansowej – a co za tym idzie – bardziej restrykcyjnego podejścia do wzajemnych ustaleń i umów.


Jak więc zwiększyć szanse na uzyskanie wynagrodzenie za wykonane w Niemczech roboty budowlane?


Szczególnie ważne jest zawarcie – już na początku prac - odpowiedniej umowy. Piszemy o tym w artykule Bezpieczne zarabianie - umowa na prace budowlane w Niemczech. Jeżeli zleceniodawca nie chce nam zapłacić, należy dokładnie przejrzeć zawartą umowę, szczególnie pod kątem wskazywanych przez Zleceniodawcę zastrzeżeń.


Ponadto – jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy - należy wezwać zleceniodawcę do odbioru. Dodatkowo należy przedłożyć rachunek, który umożliwi zweryfikowanie zawartych w nim pozycji. Dopiero po dokonaniu odbioru rachunek staje się wymagalny, czyli można go „zmonetyzować”. Odbiór nie musi być formalny, choć taki jest najbezpieczniejszy prawnie. Zarówno ogólne warunki umów budowlanych VOB/B, jak i niemiecki Kodeks cywilny BGB dopuszczają różne tzw. formy zastępcze odbioru, takie jak odbiór dorozumiany (np. objęcie obiektu w użytkowanie) lub fikcje odbioru (odmowa udziału w odbiorze bez podania jakichkolwiek wad wykonanego obiektu). Również w zakresie sprawdzalności rachunku niemieckie przepisy przewidują odstępstwa (np. rachunek uznaje się za prawidłowy przy braku sprzeciwu zleceniodawcy w określonym terminie po otrzymaniu rachunku – nawet jeżeli nie spełniał on standardów rzetelności).


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.