Gdy Twój niemiecki zleceniodawca nie płaci

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie wynagrodzenie za wykonane w Niemczech roboty budowlane?


Mój niemiecki zleceniodawca nie chce zapłacić mi za wykonane prace budowlane! Co mam zrobić? Jest to częste pytanie z jakim polscy przedsiębiorcy zwracają się do prawnika. O ile – co obserwujemy przy doradztwie dla rejestrowanych przez nas niemieckich firm - większość niemieckich zleceniodawców jest uczciwych, o tyle jak wszędzie zdarzają się czarne owce. Niekiedy trudności z uzyskaniem wynagrodzenia wynikają z nieporozumień oraz nieznajomości prawa (po obu stronach). W ostatnim czasie dodatkowym czynnikiem są trudności rynkowe, zmuszające przedsiębiorców do większej kontroli płynności finansowej – a co za tym idzie – bardziej restrykcyjnego podejścia do wzajemnych ustaleń i umów.


Jak więc zwiększyć szanse na uzyskanie wynagrodzenie za wykonane w Niemczech roboty budowlane?


Szczególnie ważne jest zawarcie – już na początku prac - odpowiedniej umowy. Piszemy o tym w artykule Bezpieczne zarabianie - umowa na prace budowlane w Niemczech. Jeżeli zleceniodawca nie chce nam zapłacić, należy dokładnie przejrzeć zawartą umowę, szczególnie pod kątem wskazywanych przez Zleceniodawcę zastrzeżeń.


Ponadto – jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy - należy wezwać zleceniodawcę do odbioru. Dodatkowo należy przedłożyć rachunek, który umożliwi zweryfikowanie zawartych w nim pozycji. Dopiero po dokonaniu odbioru rachunek staje się wymagalny, czyli można go „zmonetyzować”. Odbiór nie musi być formalny, choć taki jest najbezpieczniejszy prawnie. Zarówno ogólne warunki umów budowlanych VOB/B, jak i niemiecki Kodeks cywilny BGB dopuszczają różne tzw. formy zastępcze odbioru, takie jak odbiór dorozumiany (np. objęcie obiektu w użytkowanie) lub fikcje odbioru (odmowa udziału w odbiorze bez podania jakichkolwiek wad wykonanego obiektu). Również w zakresie sprawdzalności rachunku niemieckie przepisy przewidują odstępstwa (np. rachunek uznaje się za prawidłowy przy braku sprzeciwu zleceniodawcy w określonym terminie po otrzymaniu rachunku – nawet jeżeli nie spełniał on standardów rzetelności).


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget