Umowa na prace budowlane w Niemczech

Podpisana umowa i jej właściwa zawartość – klucz do tego, żeby bezpiecznie zarobić w Niemczech na pracach budowlanych.


Podstawę do uzyskania wynagrodzenia za roboty budowlane w Niemczech co do zasady stanowi umowa. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie musi być ona pisemna – może być także ustna, jednakże dla celów dowodowych należy sporządzić ją w formie pisemnej. W tym artykule skoncentrujemy się na tym, jak zawszeć prawidłowo umowę w tej właśnie formie.


Wysoce istotnym jest dokładne określenie w umowie zakresu prac, w szczególności, gdy przewiduje ona wynagrodzenie ryczałtowe. Brak dokładnego określenia zakresu prac może oznaczać, że w ramach ryczałtu zleceniodawca stopniowo będzie rozszerzał zakres prac, zaś wynagrodzenie nie będzie ulegało zwiększeniu. Poprzez odmowę świadczenia dalszych prac w zakresie takiej umowy, firma wykonujące prace narazi się na roszczenia odszkodowawcze, które najczęściej są potrącane z jej wynagrodzeniem.


Jeżeli nie można przewidzieć wszystkich prac związanych z daną budowlą, strony powinny zawrzeć zapis mówiący o możliwości wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza „prace podstawowe”, w ramach wynagrodzenia godzinowego i określić jego wysokość. Nie można opierać wynagrodzenia za „prace podstawowe” poprzez określenie wynagrodzenia godzinowego. Wynagrodzenie godzinowe stanowi podstawę do zakwestionowania ważności umowy, gdyż w istocie stanowi użyczanie pracowników, co jest działalnością zarezerwowaną dla zarejestrowanych agencji pośrednictwa pracy. Ponadto – zasadniczo - nie jest możliwym użyczanie pracowników w branży budowlanej. W ramach zwalczania pracy na czarno – w skrajnych przypadkach - prace takie nie mogą być wynagrodzone w ramach bezpodstawnego wynagrodzenia, co oznacza, że firma wykonująca prace nie będzie mogła dochodzić w żaden sposób swojego wynagrodzenia.


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.