Umowa na prace budowlane w Niemczech

Podpisana umowa i jej właściwa zawartość – klucz do tego, żeby bezpiecznie zarobić w Niemczech na pracach budowlanych.


Podstawę do uzyskania wynagrodzenia za roboty budowlane w Niemczech co do zasady stanowi umowa. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie musi być ona pisemna – może być także ustna, jednakże dla celów dowodowych należy sporządzić ją w formie pisemnej. W tym artykule skoncentrujemy się na tym, jak zawszeć prawidłowo umowę w tej właśnie formie.


Wysoce istotnym jest dokładne określenie w umowie zakresu prac, w szczególności, gdy przewiduje ona wynagrodzenie ryczałtowe. Brak dokładnego określenia zakresu prac może oznaczać, że w ramach ryczałtu zleceniodawca stopniowo będzie rozszerzał zakres prac, zaś wynagrodzenie nie będzie ulegało zwiększeniu. Poprzez odmowę świadczenia dalszych prac w zakresie takiej umowy, firma wykonujące prace narazi się na roszczenia odszkodowawcze, które najczęściej są potrącane z jej wynagrodzeniem.


Jeżeli nie można przewidzieć wszystkich prac związanych z daną budowlą, strony powinny zawrzeć zapis mówiący o możliwości wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza „prace podstawowe”, w ramach wynagrodzenia godzinowego i określić jego wysokość. Nie można opierać wynagrodzenia za „prace podstawowe” poprzez określenie wynagrodzenia godzinowego. Wynagrodzenie godzinowe stanowi podstawę do zakwestionowania ważności umowy, gdyż w istocie stanowi użyczanie pracowników, co jest działalnością zarezerwowaną dla zarejestrowanych agencji pośrednictwa pracy. Ponadto – zasadniczo - nie jest możliwym użyczanie pracowników w branży budowlanej. W ramach zwalczania pracy na czarno – w skrajnych przypadkach - prace takie nie mogą być wynagrodzone w ramach bezpodstawnego wynagrodzenia, co oznacza, że firma wykonująca prace nie będzie mogła dochodzić w żaden sposób swojego wynagrodzenia.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget