Kindergeld na wiecej niż 6 miesięcy wstecz

Czy jest to nadal możliwe, pomimo ograniczenia wprowadzonego przez niemieckie władze w 2018 roku?Z dniem 1.1.2018 niemieckie władze ograniczyły możliwość uzyskiwania niemieckich świadczeń za okres dłuższy niż 6 miesięcy wstecz. Wcześniej możliwe było uzyskanie świadczeń Kindergeld nawet sprzed 4 lat od daty złożenia wniosku.


Niejasne sformułowanie przepisu regulującego ten 6-miesięczny termin może spowodować jednak, że decyzje niemieckich Kas Rodzinnych (Familienkasse) organiczające czas wypłaty świadczeń, będą mogły być podważane.


W swoim wyroku z dnia 25.09.2018 (sygn. akt. 10 K 141/18) Dolnosaksoński Sąd Finansowy (Finanzgericht) zauważył bowiem, że Kasy Rodzinne - zamiast oddalać wnioski o świadczenia za okres dłuższy niż 6 miesięcy wstecz w całości - przyznawały świadczenia co do podstawy za cały 4-letni okres, organiczając jedynie czas ich wypłaty.


Według Sądu takie działanie jest nieprawidłowe, a tak sformułowane ograniczenie - bezprawne. Jeżeli powyższe zdanie podzieli również niemiecki Trybunał Finansowy, przed którym rozpatrywana jest wniesiona przez Kasę Rodzinną kasacja, oznaczać to będzie możliwość podważania w ten sposób wydanych decyzji.


Jeżeli więc mamy taką decyzję - warto zapoznać się z treścią jej uzasadnienia. Jeżeli natomiast nie upłynął jeszcze termin na wniesienie odwołania - zaskarżyć ją jedynie w zakresie, w jakim ogranicza ona okres wypłaty świadczeń.


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.