Kindergeld na więcej niż 6 miesięcy wstecz


Aktualizacja 02.08.2020. Uzyskanie Kindergeld na 4 lata wstecz nadal możliwe!

Czy jest to nadal możliwe, pomimo ograniczenia wprowadzonego przez niemieckie władze w 2018 roku?


Z dniem 1.1.2018 niemieckie władze ograniczyły możliwość uzyskiwania niemieckich świadczeń za okres dłuższy niż 6 miesięcy wstecz. Wcześniej możliwe było uzyskanie świadczeń Kindergeld nawet sprzed 4 lat od daty złożenia wniosku.


Niejasne sformułowanie przepisu regulującego ten 6-miesięczny termin może spowodować jednak, że decyzje niemieckich Kas Rodzinnych (Familienkasse) organiczające czas wypłaty świadczeń, będą mogły być podważane.


W swoim wyroku z dnia 25.09.2018 (sygn. akt. 10 K 141/18) Dolnosaksoński Sąd Finansowy (Finanzgericht) zauważył bowiem, że Kasy Rodzinne - zamiast oddalać wnioski o świadczenia za okres dłuższy niż 6 miesięcy wstecz w całości - przyznawały świadczenia co do podstawy za cały 4-letni okres, organiczając jedynie czas ich wypłaty.


Według Sądu takie działanie jest nieprawidłowe, a tak sformułowane ograniczenie - bezprawne. Jeżeli powyższe zdanie podzieli również niemiecki Trybunał Finansowy, przed którym rozpatrywana jest wniesiona przez Kasę Rodzinną kasacja, oznaczać to będzie możliwość podważania w ten sposób wydanych decyzji.


Jeżeli więc mamy taką decyzję - warto zapoznać się z treścią jej uzasadnienia. Jeżeli natomiast nie upłynął jeszcze termin na wniesienie odwołania - zaskarżyć ją jedynie w zakresie, w jakim ogranicza ona okres wypłaty świadczeń.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget