Obniżenie świadczeń Kindergeld?

Plany niemieckiego Ministerstwa Finansów ws. obniżenia Polakom świadczeń rodzinnych Kindergeld, a Unijna zasada swobodnego przepływu osób


W ostatnich dniach polskie media podały informację o obniżeniu świadczenia Kindergeld o połowę na dzieci mieszkające w Polsce. Taka wiadomość mogła wywołać uzasadnione zaniepokojenie wielu Polaków pracujących i płacących podatki w kraju za Odrą. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?


Zamieszanie wywołał projekt ustawy przygotowany przez niemieckie Ministerstwo Finansów, który zakłada dostosowanie wysokości świadczenia Kindergeld na dzieci obywateli niektórych państw członkowskich z Europy Wschodniej i Południowej do kosztów utrzymania w ojczyźnie. W przypadku Polaków oznaczałoby to obniżenie Kindergeld o połowę. W ten sposób rząd szuka oszczędności, a także chce zapobiegać nadużywaniu świadczeń rodzinnych przez obywateli innych państw członkowskich, których koszty utrzymania dzieci mieszkających w rodzinnym kraju są niższe.


Komisja Europejska nie zaaprobowała proponowanych zmian. Unijna komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen wskazała, że są one sprzeczne z unijną zasadą swobody przepływu osób w jej obecnym kształcie. Sytuacja, w której wysokość świadczeń zależałaby od tego, czy dziecko mieszka w Niemczech, czy też w kraju rodzinnym, oznaczałoby dyskryminację. Skoro zarówno Niemcy, jak i obywatele UE pracujący w Niemczech na takich samych zasadach rozliczają się z niemieckim fiskusem, to nie ma uzasadnienia dla różnicowania świadczeń.


Zasada ta znajduje wyraz w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. L 166 z 30.04.2004, s. 1 ze zm), które obowiązuje bezpośrednio w porządkach prawnych wszystkich państw członkowskich. Zgodnie z art. 67 rozporządzenia Osoba jest uprawniona do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego, włącznie ze świadczeniami dla członków rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie Członkowskim, tak jak gdyby zamieszkiwali oni w pierwszym Państwie Członkowskim.


Jak wynika z informacji podawanych w niemieckich mediach, w tym źródłach fachowych, kontrowersyjna propozycja ministerstwa, co do której od dłuższego czasu nie ma zgody w rządzie i parlamencie, 15 marca 2017 r. miała trafić do konsultacji rządowych. Z uwagi jednak na negatywne stanowisko Komisji Europejskiej, do której rząd niemiecki zwrócił się o opinię projektu, zostały przełożone na następny tydzień.


Nie oznacza to jednak, że niekorzystne m.in. dla Polaków rozstrzygnięcia przesunięto jedynie w czasie.


Otóż Niemcy uzależnili wprowadzenie zmian od ich zgodności z prawem unijnym, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym.


Rząd niemiecki – wbrew informacjom podawanym w polskich mediach – nie zamierza uchwalać zmian, które kolidowałyby z unijnymi regulacjami. Stąd ewentualne obniżenie świadczeń rodzinnych wymagałoby zmian na poziomie prawa unijnego, a decyzji państw członkowskich w tej kwestii jak dotąd nie ma. Tak więc w związku z przywołanym projektem Polacy nie powinni spodziewać się obniżenia przysługującego im świadczenia Kindergeld.


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.