Wypłata Kindergeld - Problemy z kindergeld cz. 2

Pytania o Kindergeld


W jednym z ostatnich wywiadów odpowiadał Pan, iż świadczenia przysługują na dzieci uczące się i studiujące do 25 roku życia. Czy są tu jakieś ograniczenia?


Tak – istotnym kryterium jest to, czy studiujące dziecko pracuje. Jeżeli regularny czas pracy przekracza 20 godzin w tygodniu, zasiłek się nie należy.Do niedawna było głośno o opóźnieniach w wypłacie świadczeń Kindergeld dla Polaków. Czy sytuacja w międzyczasie się poprawiła?


Niestety mimo zapowiedzi władz i rzecznika Kasy Rodzinnej saksońskiej kasy rodzinnej opóźnienia nadal przekraczają często rok, a Familienkasse nie dotrzymuje wewnętrznego terminu 3 miesięcy na zapoznanie się z przesyłanymi jej dokumentami.


Sprawą zajęła się w międzyczasie Komisja Europejska – trwa obecnie sprawdzanie, czy niemieckie władze nie naruszają przez swoje działania - bądź ich brak - traktatów Unijnych. W chwili obecnej kolejnym problemem stała się wypłata bieżących, już przyznanych świadczeń. Niemieckie urzędy rozsyłają do uprawnionych ankiety sprawdzające prawo do zasiłku i mimo ich terminowego odsyłania – wstrzymują dalsze wypłaty.


Wypłata kindergeld

Dzieje się tak, ponieważ system komputerowy kas przewiduje na sprawdzenie otrzymanej przez Kasę ankiety 4 miesiące od daty jej wysłania do Uprawnionego. Tymczasem, z powodu niskiej obsady w Kasie, zwracane ankiety nie są kontrolowane w terminie. Po upływie 4 miesięcy od wysłania system automatycznie wstrzymuje natomiast wypłatę świadczeń.


Jeżeli tak się zdarzy, tj. jeżeli kasa bez podania powodów zaprzestanie wypłacania przyznanych świadczeń, konieczne jest podjęcie pilnych działań – w szczególności monitowania kasy, złożenia odpowiednich zażaleń, a w ostateczności – skarga do Sądu o wypłatę przyznanego już wcześniej Kindergeld.


Proszę jeszcze o informację, czy w związku ze zbliżającym się końcem roku należy podjąć jakieś działania jeżeli chodzi o Kindergeld.


Jeżeli pracowaliśmy w roku 2011, z dniem 31.12.2015 nasze świadczenia za ten rok się przedawnią. Należy więc jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek – jeżeli złożymy go przed upływem roku, to nawet jeżeli decyzja zapadnie później, świadczenia za rok 2011 nadal będą nam przysługiwały.


Dziękuje za rozmowę.


Artykuł ukazał się w dwutygodniku "Praca i Nauka za granicą", nr 310 (07.12-20.12.2015)

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget