Kindergeld przy działalności gospodarczej w Niemczech - dokumenty, dowody, praktyka

Wiele osób uważa, że sama rejestracja działalności gospodarczej, poparta niekiedy zameldowaniem w Niemczech, wystarcza do otrzymania Kindergeld. Niemieckie urzędy i Sądy stoją tutaj na innym stanowisku.Zameldowanie w Niemczech pozwala uzyskać Kindergeld tylko, jeżeli faktyczny pobyt przez nie potwierdzony jest nieprzerwany i trwa dłużej niż 6 miesięcy. Kasy rodzinne coraz częściej żądają w tym celu przedstawiania dodatkowych dowodów, takich jak zaświadczenie Wynajmującego, umowa najmu, potwierdzenia rachunków za media, opłat czynszu. W ekstremalnych przypadkach dokonują za pośrednictwem urzędów meldunkowych kontroli na miejscu, niekiedy nawet rozpytując sąsiadów o to, czy znają Wnioskodawcę i jak często go widują.


Jeżeli nie uda nam się potwierdzić takiego pobytu, nie oznacza to jeszcze, że zupełnie utraciliśmy prawo do Kindergeld. Choć może się okazać, że będzie nam ono przysługiwało tylko ograniczony okres. Nie jest to tylko interpretacja Familienkasse, lecz przede wszystkim niemieckich Sądow Finansowych, których kontroli instancyjnej Familienkasse podlega. Sądy interpretują tutaj pojęcie "nieograniczonego obowiązku podatkowego na wniosek - § 1 ust. 3 EStG". Jezeli obowiazek jest nieograniczony - otrzymuje się co do zasady KG, jezeli nie - nie. Wg Sądów obowiązek jest przy braku stałego pobytu nieograniczony tylko w miesiącach w których wykazuje się faktyczne wpływy na konto bądź w gotówce, np. poprzez kopię pokwitowania lub zapis kasowy.


Stąd też warto gromadzić odpowiednie dowody na bieżąco, ponieważ ich wykazywanie w późniejszym okresie, szczególnie po powrocie do Polski, bywa znacząco utrudnione.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget