Warto wiedzieć

W tym dziale publikujemy przydatne informacje związane z niemieckimi świadczeniami rodzinnymi, prowadzeniem działalności w Niemczech, prawem i podatkami. Jeśli chcesz otrzymać poradę lub zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, skontaktuj się z nami: zadzwoń - tel. 91 421 37 99 lub  napisz

Kindergeld na niemieckiej działalności (Gewerbe)

Kiedy złożyć wniosek? Czy konieczne jest przedłożenie rozliczenia rocznego i wykazanie wpływów na konto? Jak reagować na wezwanie do zwrotu świadczeń? Z danych statystycznych wynika, że w Niemczech zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy polskich firm jednoosobowych. Zdarza się, że do rejestracji takich firm wynajmowane są pomieszczenia mieszkalne, biura lub tzw. serwisy biurowe, zaś faktyczne miejsce zamieszkania prowadzącego firmę pozostaje w Polsce.

Czytaj dalej

Przypominamy o terminie na złożenie niemieckich rozliczeń rocznych za 2018 rok

Przypominamy, że od bieżącego roku termin na złożenie rozliczeń rocznych za wcześniejszy rok mija w dniu 31 lipca. Termin na składanie rozliczeń za pośrednictwem kancelarii adwokackich i kancelarii doradztwa podatkowego jest dłuższy i minie w dniu 28.02.2020. Wprawdzie nie zawsze istnieje obowiązek składania deklaracji (np. nie ma go gdy wykonujemy w Niemczech tylko jedną pracę najemną i nie korzystamy z odliczeń), jednakże bardzo często decyzji podatkowej żąda kasa rodzinna przy rozstrzyganiu wniosku o Kindergeld.


Świadczenie 500+ po zmianach i Kindergeld jednocześnie


Od wprowadzenia od 1 lipca 2019 roku świadczenia rodzinnego 500+ na pierwsze dziecko otrzymujemy wiele pytań od osób, które nie pobierały dotąd świadczenia rodzinnego w Polsce i zastanawiają się, czy w tej sytuacji warto jest składać bądź podtrzymywać jednocześnie wniosek o Kindergeld w Niemczech.

Czytaj dalej

Kindergeld a 500+. Co się zmieni od 1 lipca 2019?


Od 1 lipca 500+ również na pierwsze dziecko. Co zrobić, aby nie utracić prawa do Kindergeld?


W związku z wejściem w życie 1 lipca 2019 roku ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” będzie przysługiwało zgodnie z ustawą wszystkim dzieciom i nastolatkom do 18 lat, również jedynakom, bez względu na dochody rodziny.

Czytaj dalej

Aktualizacja! Kindergeld dla rozwiedzionych


Obecnie wielu rozwiedzionych rodziców, którzy mieszkają w Polsce z dziećmi skarży się na brak współpracy ze strony drugiego rodzica.


Nieprzesyłanie przez nich dokumentów do Familienkasse nie tylko skutkuje odrzucaniem wniosków o Kindergeld, ale często także „blokuje” wypłatę w Polsce świadczeń 500+. Skuteczną metodą w takiej sytuacji jest wezwanie drugiego rodzica listem poleconym do wyjawienia wymaganych informacji, pod rygorem zlecenia sprawy niemieckiemu adwokatowi. W piśmie takim bardzo ważne jest wyznaczenie rozsądnego terminu na odpowiedź (najczęściej 14 dni).

Czytaj dalej

Ważna informacja dla firm prowadzących sprzedaż internetową w Niemczech


Nowe obowiązki rejestracyjne dla polskich sprzedawców w Niemczech sprzedających za pośrednictwem serwisów amazon.de, eBay.de i innych - od października 2019

Czytaj dalej

Polacy w 2019 zarobią w Niemczech więcej


Od stycznia 2019 roku minimalna stawka godzinowa w Niemczech – także dla Polaków - wzrosła o 35 centów: z 8, 84 euro do 9, 19 euro. Warto jednak wspomnieć, iż Niemcy mają wciąż najniższą stawkę godzinową wśród zachodnich sąsiadów.

Czytaj dalej

Rejestracja opakowań produktów sprzedawanych do Niemiec przez sklepy online


Już od połowy roku 2018 można (i trzeba) rejestrować sprzedaż ilości opakowań wysyłanych online do Niemiec. Dlaczego taki przepis został wprowadzony? Czy konieczna jest rejestracja? Co się stanie, jeżeli nie dokonam rejestracji? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule.

Czytaj dalej

Czy w Niemczech można po kryjomu nagrywać rozmowy i przedstawić je jako dowód w Sądzie?


Postępujący rozwój nowych technologii umożliwia nam coraz łatwiejsze nagrywanie rozmów i tym samym wypowiadanych słów innych osób. Kwestia jest całkiem znacząca, ponieważ na uzyskanych nagraniach niekiedy bardzo szybko można stwierdzić czy dana osoba dopuściła się określonego czynu zabronionego bądź nie wywiązała się ze zobowiązania.

Czytaj dalej

Kindergeld przy działalności gospodarczej w Niemczech - dokumenty, dowody, praktyka


Wiele osób uważa, że sama rejestracja działalności gospodarczej, poparta niekiedy zameldowaniem w Niemczech, wystarcza do otrzymania Kindergeld. Niemieckie urzędy i Sądy stoją tutaj na innym stanowisku.

Zameldowanie w Niemczech pozwala uzyskać Kindergeld tylko, jeżeli faktyczny pobyt przez nie potwierdzony jest nieprzerwany i trwa dłużej niż 6 miesięcy. Kasy rodzinne coraz częściej żądają w tym celu przedstawiania dodatkowych dowodów, takich jak zaświadczenie Wynajmującego, umowa najmu, potwierdzenia rachunków za media, opłat czynszu. W ekstremalnych przypadkach dokonują za pośrednictwem urzędów meldunkowych kontroli na miejscu, niekiedy nawet rozpytując sąsiadów o to, czy znają Wnioskodawcę i jak często go widują.

Czytaj dalej

Obniżenie alimentów przy pobieraniu Kindergeld przez rodzica mieszkającego z dziećmi w Polsce


Nowa sytuacja prawna, zgodnie z którą Kindergeld przysługuje rodzicom mieszkającym z dziećmi w Polsce, niesie za sobą nowe, nierozwiązane jeszcze kwestie prawne.

Wielu rozwiedzionych rodziców, pracujących w Niemczech, nie otrzymując Kindergeld dla siebie, zada od swoich byłych partnerów obniżenia alimentów o polowe kwoty Kindergeld wypłacanego na dzieci w Polsce. Powołują sie przy tym na odpowiednie przepisy niemieckiego prawa. O ile takie rozwiązanie jest zgodne z prawem niemieckim, to polskie prawo widzi te sytuacje w zupełnie odmienny sposób.

Czytaj dalej

Aktualizacja! Świadczenia Kindergeld dla osób rozwiedzionych

Przed niemieckim Trybunałem Finansowym zawisła sprawa, która mogła przynieść odmienne rozstrzygnięcie (BFH III R 17/16). Saksoński Sąd Finansowy inaczej bowiem interpretował orzeczenie Trybunału. Trybunał Finansowy podtrzymał jednak opisane poniżej stanowisko. Tak więc w większości spraw świadczenia będą przysługiwać tym rodzicom, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

Czytaj dalej

Zmiany w Kindergeld od 2018

Zgodnie z ostatnią nowelizacją niemieckiej ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o Kindergeld od 01.01.2018 okres, za który będzie można złożyć wniosek o świadczenie, będzie znacznie krótszy. Jest to istotne ograniczenie w stosunku do obecnej regulacji, zgodnie z którą świadczenie może przysługiwać do 4 lat wstecz.

Czytaj dalej

Niemiecki podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) w praktyce

Podatek od usług budowlanych jest szczególną formą podatku dochodowego, a dokładniej odliczeniem na poczet zobowiązań podatkowych wykonującego usługę budowlaną na terenie Niemiec. Jego celem jest zabezpieczenie zobowiązań podatkowych oraz przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu. Podatkowi podlegają usługi budowlane, czyli prace polegające na wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanej, których odbiorcą jest przedsiębiorca. To na nim spoczywa obowiązek zapłaty podatku, który wynosi 15 % wartości usługi. Oznacza to, że z kwoty, jaką ma on obowiązek zapłacić usługodawcy na podstawie otrzymanego rachunku (wraz z kwotą podatku VAT), usługobiorca otrzyma tylko 85 %, a pozostałe 15 % oblicza i odprowadza do niemieckiego urzędu skarbowego.

Czytaj dalej

Alimenty dla małżonka w separacji w Niemczech?

Podjęcie przez małżonków decyzji o rozstaniu nie należy do łatwych. Często jest ona szczególnie trudna pod względem finansowym dla tego z małżonków, który dotychczas nie pracował zawodowo, a zajmował się głównie obowiązkami domowymi. W takiej sytuacji istotnego znaczenia nabiera kwestia wzajemnych obowiązków między małżonkami w czasie między rozstaniem a orzeczeniem przez sąd rozwodu (tzw. separacja faktyczna). Ten okres według prawa niemieckiego powinien trwać przynajmniej rok. Jeżeli dochody małżonków nie były równe, na ten czas ustawodawca przewidział zabezpieczenie finansowe dla tego z małżonków, który uzyskuje niższe dochody, w postaci roszczenia alimentacyjnego wobec drugiego małżonka. Roszczenie takie nie przysługuje jednak automatycznie.

Czytaj dalej

Jak reagować na brak wypłaty lub wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech?

Najczęstsze pytania i problemy polskich klientów z zakresu niemieckiego prawa pracy. Dowiedz się jakie są terminy na dochodzenie roszczeń dotyczących wynagrodzenia i jak zareagować na wypowiedzenie z pracy.

Czytaj dalej

Obniżenie świadczeń Kindergeld?

Plany niemieckiego Ministerstwa Finansów ws. obniżenia Polakom świadczeń rodzinnych Kindergeld, a Unijna zasada swobodnego przepływu osób

W ostatnich dniach polskie media podały informację o obniżeniu świadczenia Kindergeld o połowę na dzieci mieszkające w Polsce. Taka wiadomość mogła wywołać uzasadnione zaniepokojenie wielu Polaków pracujących i płacących podatki w kraju za Odrą. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Czytaj dalej

Aktualizacja! Świadczenia Kindergeld dla osób rozwiedzionych

Jak pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule Świadczenia Kindergeld dla osób rozwiedzionych zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 października 2015 w sprawie C-378/14 (Treptowski) o świadczenia winien występować co do zasady ten z rodziców, u którego mieszkają dzieci. Przed niemieckim Trybunałem Finansowym zawisła jednak sprawa, która może przynieść odmienne rozstrzygnięcie (BFH III R 17/16). Saksoński Sąd Finansowy inaczej bowiem interpretuje orzeczenie Trybunału.

W związku z powstałą w ten sposób niepewnością prawną, nadal najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się być składanie dwóch równoległych wniosków przez obydwoje rodziców, ewentualnie podejmowanie kroków prawnych mających na celu wstrzymanie wydania decyzji do ostatecznego rozstrzygnięcia powstałego sporu.


Zmiany w przepisach dotyczących pracy tymczasowej w Niemczech

Prowadzisz agencję pracy tymczasowej w Niemczech? Dowiedz się, co zmieni się od kwietnia po reformie i czy będą to zmiany korzystne. Reforma zasad pracy tymczasowej w Niemczech wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017r.

Czytaj dalej
< Starsze wpisy    Nowsze wpisy >

Zobacz wpisy


Obejrzyj Filmy


Jesteśmy na:

Facebook YouTube