Czy w Niemczech można po kryjomu nagrywać rozmowy i przedstawić je jako dowód w Sądzie?

Postępujący rozwój nowych technologii umożliwia nam coraz łatwiejsze nagrywanie rozmów i tym samym wypowiadanych słów innych osób. Kwestia jest całkiem znacząca, ponieważ na uzyskanych nagraniach niekiedy bardzo szybko można stwierdzić czy dana osoba dopuściła się określonego czynu zabronionego bądź nie wywiązała się ze zobowiązania.


Niemieckie orzecznictwo jest niezwykle surowe w tej tematyce. Nawet w przypadku gdy odbierzemy telefon w obecności innej osoby, przełączając tym samym naszego rozmówcę na tryb „głośnomówiący”, to takie działanie uznaje się za naruszenie prawa do prywatności i tym samym jest sankcjonowane.


Niekiedy jednak w określonych sytuacjach, takich jak przemoc domowa czy mobbing w pracy, uzasadnione jest użycie jako dowód nagrań słów bądź rozmowy danej osoby, uzyskanej bez jej zgody.


Muszą w tym celu zaistnieć następujące przesłanki:


Ostatecznie należy stwierdzić, iż używanie nagrań słów oraz rozmów innej osoby jest co do zasady zabronione, jednakże w odpowiednich okolicznościach oraz przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, uzasadnione jest ich użycie jako dowodu.


Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget