Roczne rozliczenie podatkowe w Niemczech

Pytania i odpowiedzi


Minął rok. Wiele osób pracujących w Niemczech zadaje sobie pytanie – czy muszę się rozliczyć z niemieckim fiskusem? Od czego to zależy?


Krzysztof Peśla: Co do zasady każda osoba pracująca lub osiągająca w Niemczech dochód powinna do dnia 31 maja następnego roku podatkowego złożyć w Niemczech zeznanie podatkowe (Steuererklärung), Zwolnienia są tu wyjątkiem. Wymienia je szczegółowo umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami. Najważniejszym wyjątkiem są tu osoby, które pracowały w Niemczech jako oddelegowane i przebywały tam nie dłużej niż 183 dni z rzędu.


A co jeżeli pracowałem w delegacji powyżej 183 dni w roku i mój polski pracodawca odprowadzał na początku zaliczki na podatek dochodowy w Polsce.


KP: Tutaj również trzeba rozliczyć się w Niemczech z podatku, natomiast w Polsce wystąpić o jego zwrot, jako nadpłaty.


Jaki dochód jest zwolniony w Niemczech z podatku i kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia?


KP: Zwolnione są pierwsze 8 354 EUR dochodu. Skorzystać może każdy, kto mieszka w Niemczech bądź też – nie mieszkając – złoży w niemieckim urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. W tym drugim przypadku można to zrobić jednakże jedynie w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym nasz dochód nie przekroczył w Polsce 4 177 EUR.


Co mogę w Niemczech odliczyć od podatku?


KP: To zależy od sposobu wykonywanej w Niemczech pracy lub działalności. Osoby samozatrudnione co do zasady mają więcej praw do odliczeń – z reguły kosztem jest wszystko, co służy do osiągnięcia przychodu. Nieco inaczej jest w przypadku osób pracujących na umowę o pracę. Tutaj lista kosztów jest ograniczona. Najczęstszym przedmiotem rozliczeń u obywateli polskich są koszty dojazdów, noclegów, kontaktu z rodziną. Jeżeli nie korzystamy z niemieckich świadczeń rodzinnych - Kindergeld, możemy również skorzystać z ulgi na dzieci.


Czy obowiązkiem złożenia deklaracji objęte są również osoby, które uzyskały w Niemczech tak niski dochód, że kwalifikują się na zwolnienie z podatku.


KP: Tak, niezależnie od tego, czy uzyskało się niski czy wysoki dochód, należy złożyć deklarację. Inaczej można liczyć się z wymierzeniem bardzo dużego podatku w drodze szacunku.


Co mogę zrobić, jeżeli urząd wymierzył mi taki szacunkowy podatek?


KP: Od takiej decyzji podatkowej można się odwołać, składając prawidłową deklarację. Należy to jednakże zrobić w terminie miesiąca od wydania decyzji. Termin ten przedłuża się o miesiąc, jeżeli decyzja została wysłana na nasz polski adres.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget