Świadczenia chorobowe w Niemczech

Jak uniknąć odmowy wypłat?


W naszym ostatnim artykule dotyczącym niemieckich świadczeń chorobowych pisaliśmy o konieczności przedstawiania informacji dotyczących ciągłości okresu naszej choroby. Dlaczego jest to takie ważne?


Liczy się terminowość!


Nie zawsze jednak posiadając nieprzerwane zwolnienia lekarskie, uzyskamy świadczenia. Konieczne jest bowiem ich terminowe przesyłanie do niemieckiej Kasy Chorych. Ów obowiązek wynika z tego, iż Kasa Chorych musi mieć możliwość sprawdzenia, czy dana osoba jest rzeczywiście niezdolna do pracy. Stąd też zbyt późne przesłane zaświadczenia uniemożliwia wykonanie tej procedury.


Według niemieckich przepisów, termin na doręczenie zaświadczenia wynosi 7 dni. Przy czym należy pamiętać, że odbywa się to inaczej niż w Polsce, bowiem brana jest pod uwagę nie data wysyłki, ale wpływu do niemieckiej Kasy Chorych.


Dlatego też zalecamy równoczesne wysyłanie zwolnień mailem (o ile dana Kasa Chorych na to pozwala) lub faksem. Wyjątek stanowi tutaj pobyt w szpitalu, który wskazuje na to, że w tym czasie nie mogliśmy pracować. W takiej sytuacji możemy dostarczyć zaświadczenie lekarskie po powrocie do domu.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget