Wysyłanie pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Polsce do Niemiec


W ostatnich latach coraz więcej polskich firm zatrudnia pracowników z Ukrainy, którzy są wartościowym zasobem na rynku pracy. Wiele firm rozważa również wysyłanie tych pracowników do Niemiec w celu realizacji kontraktów czy dalszego rozwoju. W niniejszym artykule omówimy pięć głównych zagadnień dotyczących możliwości wysyłania pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Polsce do Niemiec.


1. Zwykła wiza i zezwolenie na pracę

Pierwszym krokiem do wysłania pracownika z Ukrainy do Niemiec jest uzyskanie zwykłej wizy i zezwolenia na pracę. Pracownik musi się zgłosić do niemieckiego konsulatu w celu uzyskania wizy, a firma będzie musiała złożyć wniosek o zezwolenie na pracę w Niemczech. Ważne jest, aby pracodawca upewnił się, że pracownik spełnia wszystkie wymagania, takie jak posiadanie ważnego paszportu oraz wystarczających środków na utrzymanie.


2. Wiza dla osób wysoko wykwalifikowanych (tzw. niebieska karta)

Osoby wysoko wykwalifikowane z Ukrainy mają możliwość uzyskania wizy dla osób wysoko wykwalifikowanych, która pozwala na pracę w Niemczech bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Wymagane są m.in. wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe oraz wysokie wynagrodzenie. Pracodawca musi wykazać, że pracownik spełnia te kryteria, aby uzyskać taką wizę. 3. Wiza Vander Elst Wiza Vander Elst to specjalna wiza, która pozwala na wysyłanie pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Polsce do pracy w Niemczech bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Aby uzyskać taką wizę, polska firma musi udowodnić, że pracownik jest legalnie zatrudniony w Polsce oraz że ma ważne zezwolenie na pracę. Wiza Vander Elst jest ważna tylko przez okres trwania konkretnego kontraktu.


4. Zgłoszenie prac montażowych - Werklieferungsvertrag

Werklieferungsvertrag to niemiecka umowa o świadczenie usług montażowych, która może być zawarta między polskim przedsiębiorstwem a niemieckim kontrahentem. W jej ramach polska firma zobowiązuje się dostarczyć określone usługi montażowe na terenie Niemiec, korzystając z siły roboczej zatrudnionych u siebie pracowników, w tym również tych pochodzących z Ukrainy. Aby móc legalnie wysłać ukraińskich pracowników na montaż do Niemiec, polska firma musi spełnić wymogi przepisów niemieckiej Beschäftigungsverordnung (rozporządzenie dotyczące zatrudnienia). Jednym z kluczowych wymogów jest zgłoszenie prac montażowych do odpowiednich niemieckich urzędów. Nie jest tutaj natomiast konieczne uzyskanie zezwolenia na pracę dla zatrudnionych Ukraińców. Wprawdzie w przypadku krótkoterminowych pobytów do 90 dni w okresie 180 dni, wiza zwykle nie jest wymagana, pod warunkiem posiadania ważnego biometrycznego paszportu, nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wyjazd następuje w celu pracy w Niemczech — w tym prac montażowych.


5. Status ochronny w Niemczech dla Ukraińców w związku z wojną na Ukrainie

Inaczej niż w przypadku uzyskania statusu ochrony w Polsce (por. nasz artykuł Ukraińscy pracownicy Twojej polskiej firmy w Niemczech) osoby posiadające taki status w Niemczech możemy swobodnie zatrudniać bezpośrednio na terenie Niemiec. Należy przy tym pamiętać, że nie chodzi tutaj o oddelegowanie z Polski, ale o zatrudnienie na warunkach niemieckich, co wiąże się z koniecznością odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy bezpośrednio w Niemczech. Podsumowując, z przyczyn praktycznych najczęściej stosowanym rozwiązaniem w przypadku zatrudniania polskich pracowników z Ukrainy w Niemczech jest wiza Vander Elst (pkt. 3 tego artykułu). Należy przy tym mieć na uwadze, iż otrzymanie takiej wizy może trwać dłuższy okres czasu — zgodnie z informacjami ambasady Niemiec w Warszawie na tę chwilę (21.03.2023) będzie to z reguły "dłużej niż siedem dni". W takiej sytuacji warto uwzględnić tę niepewność przy zawieraniu umowy ramowej z niemieckim kontrahentem, tak aby uniknąć ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej lub kar umownych w sytuacji, gdyby wizy nie zostały wydane na czas lub gdyby odmówiono ich wydania.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget