Ukraińscy pracownicy Twojej polskiej firmy w Niemczech

Nowe przepisy (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) wchodzą w życie 1 marca 2020 r. Co to oznacza i jak dużo zmienia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla osób spoza Unii Europejskiej?


Czy pracownik z Ukrainy będzie mógł wykonywać pracę na terenie Niemiec bez względu na zawód i wykształcenie?


Nowe przepisy nie zmieniają nic w kwestii dostępu do niemieckiego rynku pracy dla osób niewykwalifikowanych bądź słabo wykwalifikowanych.


Wraz z wejściem nowych przepisów straci moc lista zawodów deficytowych. W przypadku posiadania przez pracownika uznanego dyplomu i umowy o pracę, nie będzie też przeprowadzane postępowanie sprawdzające, czy na dane miejsce pracy można w pierwszej kolejności zatrudnić pracownika z Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak kompletnej swobody na niemieckim rynku pracy, ponieważ pracownicy nadal muszą posiadać wykształcenie odpowiadające niemieckiemu wykształceniu zawodowemu (niem. Ausbildung), potwierdzone zdanym egzaminem państwowym. Dyplom może być uzyskany za granicą, jednakże urząd sprawdza, czy może on zostać uznany w Niemczech.


Co oznacza uznanie dyplomu?


Dyplom musi być potwierdzony egzaminem państwowym, nie może to być więc certyfikat wydany na podstawie wewnętrznych przepisów ośrodka kształcącego. Sytuacją najkorzystniejszą jest taka, w której dany zawód istnieje zarówno w Niemczech jak i za granicą, a program kształcenia jest w obu krajach analogiczny. Urząd dokonuje sprawdzenia, czy dyplom uzyskany za granicą może zostać uznany w Niemczech, jednak, w przypadku znacznych różnic w programie kształcenia, może zostać uznany tylko częściowo. Istnieje jednak możliwość odbycia kursu uzupełniającego (niem. Anpassungsqualifizierung), po którego zakończeniu dyplom może zostać uznany w całości.


W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy złożony egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe był egzaminem państwowym, najszybszym rozwiązaniem będzie kontakt z organizującą go instytucją.


Czy pracownik z Ukrainy będzie mógł wykonywać pracę na terenie Niemiec na podstawie polskiego zezwolenia na pobyt/pracę?


Nie. Polski rynek pracy jest otwarty dla pracowników ze Wschodu – warunki, które należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na pracę nie są aż tak restrykcyjne. Natomiast starając się o pracę w Niemczech, należy spełnić przesłanki wymagane tamtejszym prawem, polskie zezwolenie na pobyt i pracę nie legalizuje pobytu i pracy na terenie Niemiec.


Czy pracownik z Ukrainy może wjechać do Niemiec na podstawie ruchu bezwizowego (pobyt do 90 dni) i podjąć pracę?


Zasadniczo nie jest to możliwe. Ruch bezwizowy umożliwia wjazd na teren RFN na podstawie paszportu biometrycznego np. w celu turystycznym lub w celu udziału w wydarzeniu kulturalnym. Wjeżdżając w celu podjęcia pracy należy uzyskać wizę oraz pozwolenie na pracę jeszcze przed wyjazdem. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w ambasadzie Niemiec w Kijowie.


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.