Prace budowlane w Niemczech

Szanse i ryzyko dla polskich podwykonawców

Wielu polskich przedsiębiorców planuje bądź już wykonuje w Niemczech prace budowlane jako tzw. podwykonawcy. Często jednakże zaniedbywane są przy tym obowiązki zgłoszeniowych lub nie przestrzegane niemieckie przepisy, co powoduje nałożenie wielotysięcznych kar pieniężnych bądź grzywien przez niemieckie organy.


Jeżeli działalność podlega pod zbiorowy układ pracy branży budowlanej, konieczne jest wypłacanie płacy minimalnej przewidzianej dla tego rodzaju działalności. Obecnie jest to 11,15 € dla dawnej Republiki Federalnej Niemiec oraz Berlina, a 10,75 € dla nowych krajów związkowych (dawnego NRD). Każda budowa, na której zatrudniani są polscy pracownicy, musi zostać zgłoszona w Związkowej Dyrekcji Finansowej Zachód w Kolonii. Podczas kontroli należy przedłożyć dokumentację czasu pracy i inne dokumenty w języku niemieckim.


Jeżeli firma wykonuje jeden z zawodów wymienionych w załączniku A niemieckiej ustawy o rzemiosłach, wykonywanie usługi należy zgłosić właściwej miejscowo Izbie Rzemieślniczej. Polskie firmy budowlane muszą ponadto zgłosić swoich pracowników do niemieckiej Kasy Urlopowej – SOKA – Bau, a następnie odprowadzić dodatkową kwotę odpowiadającą ok 15% ich wynagrodzenia na konto kasy tytułem zwrotnej kaucji. Każdy pracownik powinien posiadać ważne zaświadczenie A1, wystawiane przez ZUS, ważne przez 2 lata. Przy pobycie powyżej 183 dni w roku pracodawca powinien także odprowadzić do niemieckiego urzędu zaliczki na poczet podatku dochodowego.


Prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie na zasadzie umowy o dzieło. Wynajem pracowników w branży budowlanej jest zabroniony. Najważniejsze kryteria to wykonywanie przez polskie przedsiębiorstwo prac na rzecz kilku niemieckich zleceniodawców, wykonywanie na miejscu nadzoru służbowego, rozliczanie się na zasadzie ryczałtu za wykonane prace, rękojmia za wykonane prace.


Polska firma co do zasady nie musi zgłaszać się do niemieckiego urzędu skarbowego. Jeżeli jednak tego nie zrobi, zleceniodawca powinien potrącić od jej wynagrodzenia 15% tytułem kaucji na podatek budowlany. Zwrot kaucji następuje dopiero z chwilą prawidłowego rozliczenia podatkowego w Niemczech.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget