Jakie są wzajemne obowiązki pracodawcy oraz pracownika w Niemczech?


Podpisując umowę o pracę, obie strony zobowiązują się do przestrzegania pewnych zasad. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika, a jakie pracownika wobec pracodawcy w Niemczech? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.


Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w ramach istniejącego stosunku pracy?


Wypłata wynagrodzenia, to oczywiste. Wypłata jest z reguły wypłacana najpóźniej do 15. dnia kolejnego miesiąca. Wraz z wypłaconym wynagrodzeniem dostajemy rozliczenie, które powinno zawierać co najmniej poniższe informacje:


Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata odszkodowania, czyli dodatku za pracę w niedzielę i święta oraz w godzinach nocnych.


Oczywiste jest również, że pracodawca ma obowiązek faktycznego zatrudnienia pracownika. Innymi słowy, mamy prawo żądać, aby pracodawca przydzielił nam odpowiednie stanowisko pracy.


Pracodawca ma również obowiązek zadbać o dobro pracownika, co w praktyce przekłada się na zapewnieniu pieczy nad rzeczami pracownika, znajdującymi się w zakładzie pracy, do których należą np. ubranie portfel z dokumentami, czy auto. W ramach tego obowiązku pracodawca powinien przekazywać pracownikowi informacje dotyczące miejsca oraz stosunku pracy oraz ma zakaz karania pracownika za to, że dochodzi on należnych mu praw.


A jakie obowiązki ma pracownik wobec pracodawcy?


Oczywiście obowiązek świadczenia pracy. W ramach tego obowiązku pracownik musi wykonać prace osobiście – nie może zlecić jej wykonania osobie trzeciej. Natomiast sama praca powinna być wykonana w taki sposób, w jaki pracownik potrafi ją wykonać, co dotyczy zarówno jakości, jak i tempa jej wykonania.


Jednak to nie wszystko. Pracownik ma również obowiązek uwzględniania interesów pracodawcy. Czyli jest zobowiązany do:


Pracownik ma również zakaz prowadzenia konkurencyjnej działalności w trakcie obowiązywania stosunku pracy.Większość tych obowiązków jest oczywista, jednak warto je sobie przypomnieć, szczególnie w sytuacji, gdy mamy wątpliwości, czy pracodawca należycie się z nich wywiązuje.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget