Odziedziczenie udziałów w niemieckiej spółce GmbH


Odziedziczenie udziałów w niemieckiej spółce GmbH może być nie tylko emocjonalnie trudne, ale również wymagać zrozumienia odpowiednich przepisów prawa i procedur administracyjnych. W artykule postaramy się wyjaśnić kluczowe kwestie, które mogą się pojawić w procesie zarządzania tym nietypowym spadkiem.


Pierwsze kroki


Po otrzymaniu informacji o odziedziczeniu udziałów w niemieckiej spółce GmbH, warto na samym początku skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym w Niemczech. Często warto też omówić tę sprawę z niemieckim i polskim doradcą podatkowym. Pozwoli to uzyskać pełne zrozumienie obowiązujących przepisów oraz kwestii związanych z ewentualnymi zobowiązaniami wynikającymi z posiadanych udziałów.


Zgłoszenie spadku


Następnie należy zgłosić spadek w niemieckim oraz polskim urzędzie skarbowym oraz wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego Sądu - z reguły będzie to Sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.


Wpisanie zmian w niemieckim rejestrze handlowym


Po uzyskaniu wymaganych dokumentów, należy dokonać wpisu zmiany udziałowców w niemieckim rejestrze handlowym (Handelsregister). Warto pamiętać, że wszelkie opłaty związane z wpisem do rejestru handlowego są pokrywane przez spółkę.


Zobowiązania podatkowe


Jako spadkobierca udziałów w niemieckiej spółce GmbH, będziesz podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Wynika to z faktu, iż umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami nie dotyczy spadków, a zarówno polski jak i niemiecki ustawodawca przewiduje opodatkowanie spadków i darowizny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wartość spadku jest mniejsza niż kwota wolna od opodatkowania w danym kraju.


Decyzja o dalszym zarządzaniu udziałami


Ostatecznie, warto zastanowić się nad dalszym zarządzaniem udziałami w spółce GmbH. Istnieje kilka opcji do rozważenia:


a) Utrzymanie udziałów

Możesz zdecydować się na utrzymanie posiadanych udziałów i być czynnym wspólnikiem spółki, co może generować dochody w formie dywidend. W takim przypadku warto być na bieżąco z funkcjonowaniem spółki oraz jej sytuacją finansową. Jeżeli jednak nie znasz się na prowadzeniu spółki i nie możesz ocenić w prawidłowy sposób jej zarządzaniu, korzystne będzie rozważenie dalszych opcji:


b) Sprzedaż udziałów

Jeśli nie chcesz być zaangażowany/a w zarządzanie spółką, rozważ sprzedaż udziałów. Uzyskane w ten sposób środki możesz zawsze zainwestować w inny sposób. Pamiętaj, że udziały mogą mieć wielokrotnie większą wartość niż ich wartość nominalna (wynikająca z bilansu).


Zupełnie orientacyjnie można przyjąć, że spółka jest warta tyle co jej 3-letni obrót, a więc jeżeli masz np. udziały o wartości 25000 EUR i stanowią one 50% całości udziałów, a spółka ma obrót na poziomie 1 mln EUR rocznie, można przyjąć że będą one warte około 1,5 mln EUR (3 lata x 1 mln EUR x 50%). Oczywiście rzeczywista wartość firmy może różnić się od tej opisanej powyżej i istnieje znacznie więcej metod wyceny, które pozwalają uzyskać dużo dokładniejszy wynik - liczą się wtedy także inne kryteria takie jak zysk, pozycja rynkowa, dynamika wzrostu, efektywność zarządzania, ocena ryzyka itp).


Również tę kwestię warto skonsultować fachowo z prawnikiem/doradcą podatkowym oraz ewentualnie biegłym rzeczoznawcą, aby oszacować wartość udziałów i znaleźć odpowiedniego nabywcę.


Z reguły najbardziej zainteresowani nabyciem udziałów będą pozostali wspólnicy lub pracownicy firmy. Warto pamiętać że zbycie udziałów osobie spoza grona wspólników często będzie wymagało zgody wszystkich pozostałych wspólników. Regulacje w tym zakresie zawiera z reguły umowa spółki.


c) Przekazanie udziałów

Alternatywą jest przekazanie udziałów innemu członkowi rodziny, przyjacielowi lub partnerowi biznesowemu. W takiej sytuacji można ustalić wynagrodzenie inne niż cena sprzedaży, np. udział w uzyskanej dywidendzie itp. W takim przypadku konieczne będzie przeprowadzenie procedury cesji udziałów, a także dokonanie stosownych wpisów w niemieckim rejestrze handlowym.


Podsumowanie


Odziedziczenie udziałów w niemieckiej spółce GmbH po mężu może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednią pomocą proces ten może przebiec sprawnie. Kluczowe jest zrozumienie obowiązujących przepisów, zgłoszenie spadku we właściwych urzędach oraz podjęcie decyzji co do dalszego zarządzania udziałami.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget