Odziedziczenie udziałów w niemieckiej spółce GmbH


Odziedziczenie udziałów w niemieckiej spółce GmbH może być nie tylko emocjonalnie trudne, ale również wymagać zrozumienia odpowiednich przepisów prawa i procedur administracyjnych. W artykule postaramy się wyjaśnić kluczowe kwestie, które mogą się pojawić w procesie zarządzania tym nietypowym spadkiem.


Pierwsze kroki


Po otrzymaniu informacji o odziedziczeniu udziałów w niemieckiej spółce GmbH, warto na samym początku skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym w Niemczech. Często warto też omówić tę sprawę z niemieckim i polskim doradcą podatkowym. Pozwoli to uzyskać pełne zrozumienie obowiązujących przepisów oraz kwestii związanych z ewentualnymi zobowiązaniami wynikającymi z posiadanych udziałów.


Zgłoszenie spadku


Następnie należy zgłosić spadek w niemieckim oraz polskim urzędzie skarbowym oraz wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego Sądu - z reguły będzie to Sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.


Wpisanie zmian w niemieckim rejestrze handlowym


Po uzyskaniu wymaganych dokumentów, należy dokonać wpisu zmiany udziałowców w niemieckim rejestrze handlowym (Handelsregister). Warto pamiętać, że wszelkie opłaty związane z wpisem do rejestru handlowego są pokrywane przez spółkę.


Zobowiązania podatkowe


Jako spadkobierca udziałów w niemieckiej spółce GmbH, będziesz podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Wynika to z faktu, iż umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami nie dotyczy spadków, a zarówno polski jak i niemiecki ustawodawca przewiduje opodatkowanie spadków i darowizny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wartość spadku jest mniejsza niż kwota wolna od opodatkowania w danym kraju.


Decyzja o dalszym zarządzaniu udziałami


Ostatecznie, warto zastanowić się nad dalszym zarządzaniem udziałami w spółce GmbH. Istnieje kilka opcji do rozważenia:


a) Utrzymanie udziałów

Możesz zdecydować się na utrzymanie posiadanych udziałów i być czynnym wspólnikiem spółki, co może generować dochody w formie dywidend. W takim przypadku warto być na bieżąco z funkcjonowaniem spółki oraz jej sytuacją finansową. Jeżeli jednak nie znasz się na prowadzeniu spółki i nie możesz ocenić w prawidłowy sposób jej zarządzaniu, korzystne będzie rozważenie dalszych opcji:


b) Sprzedaż udziałów

Jeśli nie chcesz być zaangażowany/a w zarządzanie spółką, rozważ sprzedaż udziałów. Uzyskane w ten sposób środki możesz zawsze zainwestować w inny sposób. Pamiętaj, że udziały mogą mieć wielokrotnie większą wartość niż ich wartość nominalna (wynikająca z bilansu).


Zupełnie orientacyjnie można przyjąć, że spółka jest warta tyle co jej 3-letni obrót, a więc jeżeli masz np. udziały o wartości 25000 EUR i stanowią one 50% całości udziałów, a spółka ma obrót na poziomie 1 mln EUR rocznie, można przyjąć że będą one warte około 1,5 mln EUR (3 lata x 1 mln EUR x 50%). Oczywiście rzeczywista wartość firmy może różnić się od tej opisanej powyżej i istnieje znacznie więcej metod wyceny, które pozwalają uzyskać dużo dokładniejszy wynik - liczą się wtedy także inne kryteria takie jak zysk, pozycja rynkowa, dynamika wzrostu, efektywność zarządzania, ocena ryzyka itp).


Również tę kwestię warto skonsultować fachowo z prawnikiem/doradcą podatkowym oraz ewentualnie biegłym rzeczoznawcą, aby oszacować wartość udziałów i znaleźć odpowiedniego nabywcę.


Z reguły najbardziej zainteresowani nabyciem udziałów będą pozostali wspólnicy lub pracownicy firmy. Warto pamiętać że zbycie udziałów osobie spoza grona wspólników często będzie wymagało zgody wszystkich pozostałych wspólników. Regulacje w tym zakresie zawiera z reguły umowa spółki.


c) Przekazanie udziałów

Alternatywą jest przekazanie udziałów innemu członkowi rodziny, przyjacielowi lub partnerowi biznesowemu. W takiej sytuacji można ustalić wynagrodzenie inne niż cena sprzedaży, np. udział w uzyskanej dywidendzie itp. W takim przypadku konieczne będzie przeprowadzenie procedury cesji udziałów, a także dokonanie stosownych wpisów w niemieckim rejestrze handlowym.


Podsumowanie


Odziedziczenie udziałów w niemieckiej spółce GmbH po mężu może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednią pomocą proces ten może przebiec sprawnie. Kluczowe jest zrozumienie obowiązujących przepisów, zgłoszenie spadku we właściwych urzędach oraz podjęcie decyzji co do dalszego zarządzania udziałami.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget