Jak wygląda w Niemczech sprawa ubezpieczenia socjalnego?


Jeśli podejmujesz pracę w Niemczech, zostaniesz również zgłoszony do systemu ubezpieczeń socjalnych. System ten obejmuje ochronę przed największymi zagrożeniami. Osoba podlegająca w Niemczech ubezpieczeniu społecznemu jest z reguły członkiem następujących ustawowych systemów ubezpieczeniowych:Kto zgłasza do ubezpieczenia?


Do ubezpieczenia zgłasza Cię pracodawca. W tym celu musi on przekazać właściwej kasie chorych odpowiednie informacje na Twój temat. Aby pracodawca mógł to zrobić, Ty masz obowiązek dostarczyć mu niezbędne dokumenty i udostępnić potrzebne informacje. Są to:W uzasadnionych przypadkach pracodawca musi zweryfikować, czy zatrudniony podlega obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę/pobyt, czy jest z tego obowiązku zwolniony.


Członkostwo w systemie ubezpieczeń społecznych kosztuje określony stały procent Twoich dochodów. Część kosztów ponosisz Ty, drugą część Twój pracodawca. Koszty są odciągane bezpośrednio z Twoich poborów.


O czym jeszcze należy pamiętać?


Po zgłoszeniu do ubezpieczenia socjalnego otrzymasz numer ubezpieczenia społecznego. Należy go zachować, ponieważ na jego podstawie są opracowywane i przechowywane dane wymagane do oszacowania Twojej emerytury.


Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget