Przedłużenie zwolnienia z kaucji budowlanej w Niemczech

Kontrola podatkowa Freistellungsbescheinigung i zakład podatkowy


Coraz częściej zdarza się, że niemieckie urzędy w czasie kontroli dokumentów przesyłanych w celu przedłużenia zwolnienia z kaucji budowlanej (Freistellungsbescheinigung) wszczynają kontrolę pod kątem istnienia w Niemczech tzw. zakładu podatkowego (Betriebsstätte). Istnienie takiego zakładu ma duży wpływ na opodatkowanie wykonywanej działalności w Niemczech.


Wbrew częstemu przekonaniu, do powstania zakładu podatkowego nie jest niezbędne posiadanie biura czy siedziby w Niemczech. Wystarczy nieprzerwane (bez dłuższych przerw) wykonywanie prac budowlanych na terenie Niemiec przez ponad 12 miesięcy w jednym miejscu (tzw. plac budowy). Przy czym część polskich przedsiębiorców błędnie przyjmuje, że chodzi tutaj o wykonywanie prac w ciągu danego roku podatkowego. Niestety termin 12 miesięcy może rozpocząć się w trakcie jednego roku i biegnie dalej w roku kolejnym.


Również powrót na plac budowy po pewnym czasie może spowodować wznowienie tego terminu. Także wykonywanie prac na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotu powiązanego, w miejscu nieodległym geograficznie (przyjmuje się tu 50 km) może skutkować powstaniem zakładu podatkowego.


Ażeby uniknąć powstania zakładu podatkowego, często konieczne będzie więc wykazanie, że chodzi o różne, niepowiązane ze sobą i zakończone zlecenia. Ważne przy tym będzie m.in. przedstawienie odpowiednich umów i odbiorów. Jeżeli zakład podatkowy powstał, konieczne jest rozliczenie dochodów firmy z nim związanych w Niemczech, i odpowiednia korekta polskiej deklaracji podatkowej. Może to okazać się szczególnie trudne, jeżeli w Polsce pobierany był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


Korektę w Polsce całkowicie uniemożliwić może upływ czasu. Ponadto, jeżeli firma zatrudniała pracowników — nie może powoływać się na tzw. zasadę 183 dni, a od wynagrodzeń tych pracowników pobierana jest od początku ich prac zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech, nie w Polsce. Taką operację najczęściej przeprowadza się wspólnie z polskim biurem księgowym. W ten sposób można często odzyskać przynajmniej część należnego podatku.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget