Przedłużenie zwolnienia z kaucji budowlanej w Niemczech

Kontrola podatkowa Freistellungsbescheinigung i zakład podatkowy


Coraz częściej zdarza się, że niemieckie urzędy w czasie kontroli dokumentów przesyłanych w celu przedłużenia zwolnienia z kaucji budowlanej (Freistellungsbescheinigung) wszczynają kontrolę pod kątem istnienia w Niemczech tzw. zakładu podatkowego (Betriebsstätte). Istnienie takiego zakładu ma duży wpływ na opodatkowanie wykonywanej działalności w Niemczech.


Wbrew częstemu przekonaniu, do powstania zakładu podatkowego nie jest niezbędne posiadanie biura czy siedziby w Niemczech. Wystarczy nieprzerwane (bez dłuższych przerw) wykonywanie prac budowlanych na terenie Niemiec przez ponad 12 miesięcy w jednym miejscu (tzw. plac budowy). Przy czym część polskich przedsiębiorców błędnie przyjmuje, że chodzi tutaj o wykonywanie prac w ciągu danego roku podatkowego. Niestety termin 12 miesięcy może rozpocząć się w trakcie jednego roku i biegnie dalej w roku kolejnym.


Również powrót na plac budowy po pewnym czasie może spowodować wznowienie tego terminu. Także wykonywanie prac na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotu powiązanego, w miejscu nieodległym geograficznie (przyjmuje się tu 50 km) może skutkować powstaniem zakładu podatkowego.


Ażeby uniknąć powstania zakładu podatkowego, często konieczne będzie więc wykazanie, że chodzi o różne, niepowiązane ze sobą i zakończone zlecenia. Ważne przy tym będzie m.in. przedstawienie odpowiednich umów i odbiorów. Jeżeli zakład podatkowy powstał, konieczne jest rozliczenie dochodów firmy z nim związanych w Niemczech, i odpowiednia korekta polskiej deklaracji podatkowej. Może to okazać się szczególnie trudne, jeżeli w Polsce pobierany był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


Korektę w Polsce całkowicie uniemożliwić może upływ czasu. Ponadto, jeżeli firma zatrudniała pracowników — nie może powoływać się na tzw. zasadę 183 dni, a od wynagrodzeń tych pracowników pobierana jest od początku ich prac zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech, nie w Polsce. Taką operację najczęściej przeprowadza się wspólnie z polskim biurem księgowym. W ten sposób można często odzyskać przynajmniej część należnego podatku.


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.