Kindergeld lub 500 + wstecz na więcej niż 6 miesięcy, dzięki złożeniu wniosku w drugim kraju


O ograniczeniach w przyznawaniu Kindergeld wstecz pisaliśmy już w artykule Uzyskanie Kindergeld 4 lata wstecz nadal możliwe! oraz w artykule Kindergeld na więcej niż 6 miesięcy wstecz.


Zwracaliśmy także uwagę na to, iż świadczenie 500+ obniża z reguły wysokość niemieckiego Kindergeld, lub wręcz uniemożliwia jego pobieranie, oraz doradzaliśmy równoległe składanie wniosku w Polsce i w Niemczech w artykule Zmniejszenie świadczenia Kindergeld o 500+ oraz w artykule 500+ po zmianach i niemieckie świadczenie jednocześnie.


Co jednak gdy złożyliśmy wniosek jedynie w jednym kraju, zakładając że właśnie tu otrzymamy świadczenia, mamy duże szanse uzyskać uzupełnienie świadczeń z drugiego kraju. Przepisy europejskie stanowią bowiem, iż złożenie wniosku w którymkolwiek z krajów Unii wywołuje skutki we wszystkich pozostałych krajach Wspólnoty.


Ponieważ jednak systemy przyznawania świadczeń społecznych w Unii Europejskiej nie są ze sobą na tyle połączone, żeby wychwycić złożenie każdego takiego wniosku, z reguły to od nas będzie zależało, czy skorzystamy z tej możliwości, jaką oferuje nam wspomniana wyżej regulacja.


Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget