Leczenie w Polsce a świadczenie chorobowe z Niemiec

Czy niemiecka Kasa Chorych może odmówić mi prawa wyjazdu na czas leczenia do Polski?


W ostatnim czasie zwracają się do nas z pytaniami klienci, którym niemiecka Kasa Chorych odmawia wypłaty świadczenia chorobowego, ponieważ wyjechali do Polski na czas leczenia bez jej zgody.


Z niemieckich przepisów kodeksu socjalnego wynika, iż Kasa Chorych powinna wyrazić taką zgodę na wyjazd za granice Niemiec w czasie choroby, pod rygorem odmowy wypłaty świadczeń. W naszej opinii przepis ten narusza prawo unijne i należy stosować go w ograniczony sposób, tj. z wyłączeniem krajów Unii Europejskiej.


Taka odmowa przez Kasę Chorych / stwierdzenie wyjazdu po fakcie może jednak zwiększyć koszty reprezentacji i powodować konieczność dalszych odwołań/skarg do niemieckiego Sądu Socjalnego


W sytuacji choroby zawsze zalecamy więc wcześniejsze zawiadomienie Kasy Chorych o planowanym wyjeździe i podejmowanie dalszych kroków w chwili, gdy stanowisko Kasy Chorych jest jasne.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget