Zmiany w przepisach dotyczących pracy tymczasowej w Niemczech

Prowadzisz agencję pracy tymczasowej w Niemczech? Dowiedz się, co zmieni się od kwietnia po reformie i czy będą to zmiany korzystne.

Z dniem 1 kwietnia 2017 wchodzi w życie planowana reforma systemu pracy tymczasowej w Niemczech.


Istotnym zagadnieniem jest wprowadzenie górnej granicy czasowej, na którą pracownik może być użyczony. Dotychczas okres ten był w zasadzie nieograniczony –od 1.04.2017 będzie obowiązywał maksymalny okres wynoszący 18 miesięcy. Jeżeli wypożyczający po upływie tego okresu będzie nadal zainteresowany świadczeniem pracy przez takiego pracownika, musi go zatrudnić u siebie. Ustawa przewiduje jednak wyjątki , dotyczące partnerów stosujących zbiorowe układy pracy; w tym przypadku termin taki będzie mógł zostać przedłużony.  

Kolejna bardzo ważna zmiana to umocnienie tzw. zasady equal pay. Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w przedsiębiorstwie już po 9 miesiącach pracy otrzymają takie samo wynagrodzenie, jak pracujący na tych samych stanowiskach zatrudnieni bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Ustawa przewiduje także wyjątki, które jednak wydłużają okres wprowadzenia takiej samej płacy, w przypadku branżowych zbiorowych układów pracy.


Kolejna ważna z formalnego punktu widzenia zmiana to konieczność wprowadzenia w umowie jej głównego przedmiotu - użyczania pracownika - wprost. To dość znaczące odejście od obowiązujących zarówno w polskim jak i niemieckim systemie zasad, jakimi rządzi się prawo umów. Zasadą jest bowiem, że to nie nazwa umowy, a jej treść, ma znaczenie przy dochodzeniu obowiązków strony. Nieujawnienie w umowie faktu użyczenia pracownika spowoduje przyjęcie, że pracownik taki nawiązał umowę o pracę z pracodawcą któremu został użyczony


Reforma wprowadza także zakaz posługiwania się pracownikami tymczasowymi w przypadku strajku. Sporne dotychczas postępowanie niektórych pracodawców zagrożone będzie karą grzywny, wynoszącą do 500 tys. Euro.  


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.