Emerytura z Niemiec a podatki

Obowiązki podatkowe emeryta otrzymującego niemiecką emeryturę


Umowy międzynarodowe między Polską a Niemcami, a także prawo unijne, przewidują możliwość wypłaty świadczeń emerytalnych uzyskanych w Niemczech osobom zamieszkałym w Polsce.


Wiele osób korzysta z tego rozwiązania. Niektóre osoby posiadają w Niemczech jedynie fikcyjne miejsce zamieszkania (tzw. zameldowanie), faktycznie zamieszkując w Polsce. Podatkowa sytuacja takich osób z prawnego punktu widzenia jest taka sama jak osób niemieszkających w Niemczech.


Emerytury w Niemczech nie są zwolnione z podatku dochodowego. Z reguły już decyzja przyznająca świadczenia emerytalne zawiera pouczenie o obowiązku złożenia rozliczenia podatkowego tego tytułu w Niemczech.


Niemiecki urząd skarbowy najczęściej na początku nie wzywa osób mieszkających w Polsce do złożenia deklaracji. Bywa, że postępowanie skarbowe jest wszczynane po kilku, a nawet kilkunastu latach od roku podatkowego, który należało rozliczyć. W skrajnych przypadkach przedawnienie zobowiązań podatkowych może bowiem wynosić w Niemczech nawet 13 lat - szczególnie w przypadku zawinionego niezłożenia deklaracji podatkowej.


Jest to dla nierozliczonego emeryta o tyle problematyczne, że po 5 latach najczęściej nie uda mu się wykazać, jakie dochody uzyskiwał w Polsce, co jest konieczne do uzyskania w Niemczech zwolnienia podatkowego - kwoty wolnej od podatku (tzw. Grundfreibetrag).


Ponadto, jeżeli po wezwaniu urzędu nie zostanie złożona deklaracja podatkowa - niemiecki urząd skarbowy wyszacuje podatek, który w ten sposób może być większy niż ten wynikający z deklaracji.


Jeżeli już otrzymaliśmy taką decyzję - często właściwym działaniem będzie odwołanie się od niej i złożenie deklaracji. W przypadku decyzji wysyłanych do Polski termin na wniesienie odwołania wydłuża się o 1 miesiąc i wynosi co do zasady 2 miesiące od wydania decyzji.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget