Emerytura z Niemiec a podatki

Obowiązki podatkowe emeryta otrzymującego niemiecką emeryturę


Umowy międzynarodowe między Polską a Niemcami, a także prawo unijne, przewidują możliwość wypłaty świadczeń emerytalnych uzyskanych w Niemczech osobom zamieszkałym w Polsce.


Wiele osób korzysta z tego rozwiązania. Niektóre osoby posiadają w Niemczech jedynie fikcyjne miejsce zamieszkania (tzw. zameldowanie), faktycznie zamieszkując w Polsce. Podatkowa sytuacja takich osób z prawnego punktu widzenia jest taka sama jak osób niemieszkających w Niemczech.


Emerytury w Niemczech nie są zwolnione z podatku dochodowego. Z reguły już decyzja przyznająca świadczenia emerytalne zawiera pouczenie o obowiązku złożenia rozliczenia podatkowego tego tytułu w Niemczech.


Niemiecki urząd skarbowy najczęściej na początku nie wzywa osób mieszkających w Polsce do złożenia deklaracji. Bywa, że postępowanie skarbowe jest wszczynane po kilku, a nawet kilkunastu latach od roku podatkowego, który należało rozliczyć. W skrajnych przypadkach przedawnienie zobowiązań podatkowych może bowiem wynosić w Niemczech nawet 13 lat - szczególnie w przypadku zawinionego niezłożenia deklaracji podatkowej.


Jest to dla nierozliczonego emeryta o tyle problematyczne, że po 5 latach najczęściej nie uda mu się wykazać, jakie dochody uzyskiwał w Polsce, co jest konieczne do uzyskania w Niemczech zwolnienia podatkowego - kwoty wolnej od podatku (tzw. Grundfreibetrag).


Ponadto, jeżeli po wezwaniu urzędu nie zostanie złożona deklaracja podatkowa - niemiecki urząd skarbowy wyszacuje podatek, który w ten sposób może być większy niż ten wynikający z deklaracji.


Jeżeli już otrzymaliśmy taką decyzję - często właściwym działaniem będzie odwołanie się od niej i złożenie deklaracji. W przypadku decyzji wysyłanych do Polski termin na wniesienie odwołania wydłuża się o 1 miesiąc i wynosi co do zasady 2 miesiące od wydania decyzji.Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.