Zmiana prawna dotycząca umów pracowników wysyłanych do Niemiec

Nowe obowiązki dla firm od sierpnia 2020


Do dnia 30 lipca 2020 r. kraje unijne mają czas na wdrożenie znowelizowanej dyrektywy 96/71/EG. W ramach noweli przewidziano zmianę reżimu prawnego dotyczącego umów pracowników wysyłanych do innego unijnego kraju, w ten sposób, że po upływie 12 miesięcy (względnie 18 miesięcy) do umowy o pracę takiego pracownika zastosowanie znajdzie prawo kraju, w którym ten pracownik wykonuje pracę.


Nie jest jasnym, czy w takim przypadku nie dojdzie również do przejścia takiego pracownika do systemu opieki społecznej kraju, do którego pracownik został wysłany.


Oznaczać to może, że polskie przedsiębiorstwo, wysyłając swoich pracowników do Niemiec musi liczyć się ze zmianą umowy o pracę z warunków polskich na niemieckie, dodatkowo pracownik ten może zostać objęty niemieckim systemem ubezpieczenia społecznego i nie będzie podlegał ZUS-owi.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget