Zaświadczenie rejestracji podatkowej w Niemczech dla polskich sklepów internetowych

Czym jest i dlaczego powinieneś uzyskać zaświadczenie rejestracji (§22f niemieckiej ustawy o VAT – UstG)?


Z powodu dotychczasowego braku opodatkowania transakcji sprzedaży internetowej zawieranych w Niemczech, na mocy §22f UStG na prowadzących platformy sprzedażowe jak eBay czy Amazon nałożono odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe sprzedawców. Nowe regulacje pozwolą urzędom skarbowym w Niemczech ustalić, czy firmy nie prowadzą sprzedaży innymi kanałami niż te, które zostały opodatkowane.


Podstawowe informacje


Zaświadczenie z §22f UStG potwierdza, że dana firma jest zarejestrowana podatkowo w Niemczech i posiada niemiecki numer podatkowy (Steuernummer). Dzięki temu prowadzący platformy sprzedażowe, tacy jak Amazon, zostaną uwolnieni od odpowiedzialności za długi podatkowe sprzedawców.

Obowiązek uzyskania zaświadczenia


Zaświadczenie z §22f UStG jest obowiązkowe dla każdego podmiotu zarejestrowanego w Niemczech i posiadającego niemiecki numer podatkowy.


Należy wspomnieć, że obowiązkiem rejestracji jako podatnicy VAT w Niemczech są objęci przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:


Co istotne, sytuacja podmiotów nie podlegających opodatkowaniu VAT w Niemczech nie została jeszcze sprecyzowana.


Jak uzyskać zaświadczenie z §22f UStG?


Wniosek o wydanie zaświadczenia może być złożony do odpowiedniego urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty. Formularz wniosku można pobrać m. in ze strony Ministerstwa Finansów. Zaświadczenie jest wydawane w formie papierowej. Po uzyskaniu zaświadczenia powinno być ono przekazane do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu zatwierdzenia, a następnie przesłane do operatora platformy sprzedażowej. Uzyskiwanie zaświadczenia trwa 4-6 tygodni. Co istotne, formularz dostępny na stronach internetowych jest ważny tylko 6 miesięcy.


Terminy


Przepisy regulujące sprzedaż na platformach sprzedażowych są egzekwowane od 1 października 2019. Do tego terminu firmy z terenu UE powinny uzyskać zaświadczenia z §22f UStG oraz przedłożyć je portalom. W przypadku niezastosowania się do regulacji, konta użytkowników na portalach sprzedażowych zostaną zablokowane.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget