Zaświadczenie rejestracji podatkowej w Niemczech dla polskich sklepów internetowych

Czym jest i dlaczego powinieneś uzyskać zaświadczenie rejestracji (§22f niemieckiej ustawy o VAT – UstG)?


Z powodu dotychczasowego braku opodatkowania transakcji sprzedaży internetowej zawieranych w Niemczech, na mocy §22f UStG na prowadzących platformy sprzedażowe jak eBay czy Amazon nałożono odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe sprzedawców. Nowe regulacje pozwolą urzędom skarbowym w Niemczech ustalić, czy firmy nie prowadzą sprzedaży innymi kanałami niż te, które zostały opodatkowane.


Podstawowe informacje


Zaświadczenie z §22f UStG potwierdza, że dana firma jest zarejestrowana podatkowo w Niemczech i posiada niemiecki numer podatkowy (Steuernummer). Dzięki temu prowadzący platformy sprzedażowe, tacy jak Amazon, zostaną uwolnieni od odpowiedzialności za długi podatkowe sprzedawców.

Obowiązek uzyskania zaświadczenia


Zaświadczenie z §22f UStG jest obowiązkowe dla każdego podmiotu zarejestrowanego w Niemczech i posiadającego niemiecki numer podatkowy.


Należy wspomnieć, że obowiązkiem rejestracji jako podatnicy VAT w Niemczech są objęci przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:


Co istotne, sytuacja podmiotów nie podlegających opodatkowaniu VAT w Niemczech nie została jeszcze sprecyzowana.


Jak uzyskać zaświadczenie z §22f UStG?


Wniosek o wydanie zaświadczenia może być złożony do odpowiedniego urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty. Formularz wniosku można pobrać m. in ze strony Ministerstwa Finansów. Zaświadczenie jest wydawane w formie papierowej. Po uzyskaniu zaświadczenia powinno być ono przekazane do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu zatwierdzenia, a następnie przesłane do operatora platformy sprzedażowej. Uzyskiwanie zaświadczenia trwa 4-6 tygodni. Co istotne, formularz dostępny na stronach internetowych jest ważny tylko 6 miesięcy.


Terminy


Przepisy regulujące sprzedaż na platformach sprzedażowych są egzekwowane od 1 października 2019. Do tego terminu firmy z terenu UE powinny uzyskać zaświadczenia z §22f UStG oraz przedłożyć je portalom. W przypadku niezastosowania się do regulacji, konta użytkowników na portalach sprzedażowych zostaną zablokowane.


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.