Czym jest niemiecka podatkowa decyzja szacunkowa i jak sobie z nią poradzić?


Niemiecka podatkowa decyzja szacunkowa (niem. „Schätzungsbescheid”) to decyzja podatkowa wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), gdy podatnik nie złożył wymaganych zeznań podatkowych w wyznaczonym terminie lub złożył je w sposób niekompletny.


Z reguły przed jej wydaniem urząd skarbowy wysyła monit, wyznaczając ostateczny termin na złożenie deklaracji. Niestety w przypadku Polaków pracujących lub prowadzących działalność w Niemczech często taki monit wysyłany jest na ostatni znany urzędowi niemiecki adres.


Ponieważ Polacy pracujący w Niemczech często po pewnym czasie wracają do Polski zdarza się, że taki monit nie dociera do adresata. O obronie przed egzekucją takich decyzji w Polsce pisaliśmy więcej w artykule Egzekucja niemieckiego podatku oraz Kindergeld przez polski Urząd Skarbowy.


W opisanej wyżej sytuacji, szczególnie jeżeli urząd skarbowy nie otrzymał odpowiedzi na wysłany przez siebie monit, może on dokonać szacunkowego ustalenia podstawy opodatkowania oraz należnego podatku.


Decyzja szacunkowa może dotyczyć różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy (Einkommensteuer), podatek od osób prawnych (Körperschaftsteuer), podatek VAT (Umsatzsteuer) czy podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer).


Urząd skarbowy może dokonać szacunku podstawy opodatkowania na podstawie dostępnych informacji, takich jak wcześniejsze zeznania podatkowe, porównanie z innymi podatnikami o podobnej sytuacji gospodarczej lub innych źródeł informacji. Szacowanie odbywa się zgodnie z zasadami prawa podatkowego, a urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania szacunku w sposób prawidłowy, sprawiedliwy i niezawodny.


Jakie są konsekwencje decyzji szacunkowej?

Decyzja szacunkowa może prowadzić do zwiększenia obciążeń podatkowych, ponieważ urząd skarbowy może być skłonny do przyjęcia wyższych wartości szacunkowych, aby zabezpieczyć swoje roszczenia podatkowe.


Co można zrobić, aby uniknąć decyzji szacunkowej?

Aby uniknąć decyzji szacunkowej, należy przede wszystkim złożyć zeznania podatkowe w terminie oraz w pełni i prawidłowo je wypełnić. W przypadku trudności ze zrozumieniem procedur podatkowych czy zebraniem wymaganych dokumentów warto rozważyć skorzystanie z pomocy niemieckiego adwokata lub doradcy podatkowego, który może pomóc w przygotowaniu odpowiednich zeznań oraz udzielić porady dotyczącej obowiązków podatkowych.


Jeśli jednak otrzymasz decyzję szacunkową, pamiętaj, że masz prawo do złożenia odwołania (Einspruch) w ciągu miesiąca od daty jej doręczenia. W odwołaniu warto przedstawić rzeczywiste dane, które pozwolą na dokładne ustalenie podstawy opodatkowania oraz wysokości należnego podatku. W przypadku, gdy urząd skarbowy uwzględni odwołanie, może on wydać nową decyzję podatkową, która będzie uwzględniać rzeczywiste dane i obliczenia podatku.


Podsumowując

Niemiecka podatkowa decyzja szacunkowa to sposób, w jaki niemiecki urząd skarbowy radzi sobie z sytuacjami, gdy podatnicy nie dopełniają swoich obowiązków podatkowych. Aby uniknąć decyzji szacunkowej oraz ewentualnych zwiększonych obciążeń podatkowych, warto złożyć zeznania podatkowe w terminie oraz w pełni i prawidłowo je wypełnić. W przypadku otrzymania decyzji szacunkowej podatnik ma prawo do wniesienia odwołania, co może doprowadzić do wydania nowej decyzji podatkowej opartej na rzeczywistych danych i obliczeniach.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget