Egzekucja niemieckiego podatku oraz Kindergeld przez polski Urząd Skarbowy


Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy polski Urząd Skarbowy, na zlecenie niemieckiego Finanzamt bądź innej uprawnionej instytucji, przystępuje do egzekucji niemieckich należności w Polsce.


Zazwyczaj pierwszym działaniem, jakie wtedy podejmujemy, jest próba wyjaśnienia sytuacji w polskim Urzędzie Skarbowym. Tutaj z reguły nie uzyskamy żadnej informacji, poza przedstawieniem nam dokumentu wskazującego, z jakich niemieckich decyzji egzekucja jest prowadzona (jeżeli jeszcze nie otrzymaliśmy takiego Zawiadomienia/zestawienia pocztą, doradzamy tu sporządzenie kopii).


Chcąc uniknąć dalszej windykacji, swoje działania musimy skierować bezpośrednio do niemieckiego organu, który taką decyzję wydał. Bardzo często będzie to decyzja szacunkowa, której nigdy nie otrzymaliśmy i która została wydana, ponieważ urząd nie otrzymał żadnej odpowiedzi na wysyłaną na nasz ostatni niemiecki adres korespondencję.


W takiej sytuacji mamy bardzo duże szanse na, przynajmniej czasowe, zatrzymanie egzekucji. Tak wydana decyzja jest bowiem nieważna, o ile zwrócimy urzędowi uwagę na ten fakt. Zgodnie z niemieckimi przepisami to Urząd musi wykazać, że prawidłowo doręczył decyzję, tzn. że została ona adresatowi przekazana. Dla niemieckiego urzędu — wysyłającego decyzje najczęściej zwykłą pocztą — będzie to z reguły niemożliwe. W takiej sytuacji niemiecki urząd prześle decyzję ponownie, wyznaczając z reguły termin na zapłatę należności. Do chwili upływu tego terminu egzekucja powinna zostać wstrzymana.


Dalsze postępowanie, w tym podważenie decyzji co do zasady, będzie zależało już od naszej indywidualnej sytuacji. Jeżeli np. okresie, za który została wydana decyzja szacunkowa, nie wykonywaliśmy już żadnej działalności/prac na terenie Niemiec, istnieje duża szansa, że podatek zostanie zredukowany do zera, a dotychczas opłacone / wyegzekwowane w Polsce należności — zwrócone.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget