Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech z winy pracownika


O możliwościach obrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę i możliwości uzyskania odprawy w Niemczech pisaliśmy już wcześniej w tym artykule oraz w tym artykule.


Bardzo często do zwolnienia z pracy dochodzi w sytuacji, gdy relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem pogarszają się i pracownik udaje się na zwolnienie lekarskie. Szczególnie przy długotrwałym zatrudnieniu pojawiają się wtedy pytania o ewentualnie przysługującą odprawę oraz o to, czy jeżeli pracodawca wypowiada pracę z winy pracownika (bez zachowania terminu wypowiedzenia — tzw. fristlose Kündigung) to pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego oraz do zasiłku dla bezrobotnych.


W takiej sytuacji podstawowym prawem pracownika jest wniesienie sprawy do Sądu Pracy, w terminie 3 tygodni od daty otrzymania wypowiedzenia. W pozwie należy złożyć wniosek o przywrócenie do pracy.


Po otrzymaniu odpisu pozwu pracodawca albo przywraca pracownika do pracy: decyduje się na negocjacje ws. odprawy albo podtrzymuje swoje stanowisko — musi wtedy wykazać, z jakiego powodu nastąpiło zwolnienie. Bez ważnego powodu zwolnienie z pracy jest nieskuteczne, co jednak musi stwierdzić Sąd.


Jeżeli nie podejmujemy obrony, niemiecka agencja pracy, jak również Kasa Chorych (jeżeli pracownik nadal jest chory) może w przypadku wypowiedzenia z winy pracownika odmówić wypłaty świadczeń dla bezrobotnych / chorobowego — przez okres do 12 tygodni.


Jeżeli natomiast zawarta zostanie ugoda sądowa, ww. świadczenia powinny zostać wypłacone (obok ew. odprawy, jeżeli taką uda się wynegocjować).


Do ugód sytuacji takiego wypowiedzenia dochodzi przy tym bardzo często, ponieważ nie jest w interesie pracodawcy przedłużanie sprawy, którą z reguły przegra — jeżeli wypowiedzenie było bez ważnego powodu. Przy czym to pracodawca ma obowiązek wykazać istnienie takiego powodu.


Podsumowując — jeżeli mamy już nową ofertę pracy przy podobnym lub wyższym wynagrodzeniu i nie chcemy starać się o odprawę (ponieważ np. pracowaliśmy krótko lub otrzymywaliśmy niewielkie wynagrodzenie) to ewentualna skarga do sądu ma mniejszy sens, niż w sytuacji odwrotnej, tzn. jeżeli nie mamy jeszcze dobrej oferty pracy, liczymy na wypłatę zasiłku i/lub chcemy starać się o uzyskanie odprawy w drodze ugody.


Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget