Wymiar sprawiedliwości w Niemczech

Jak zachować się gdy mamy sprawę karną w Niemczech?


W zależności od powagi zarzutów i stopnia zaawansowania sprawy kontakt z niemieckim wymiarem sprawiedliwości następuje przez:


1. Przesłanie nam formularza z pytaniami przez policję.

Co do zasady odradzamy składanie wyjaśnień, ponieważ robiąc to możemy przyznać fakty dla siebie niekorzystne, co może spowodować dalsze prowadzenie postępowania lub nawet zaostrzenie zarzutów. Odradzamy także od razu nieprzyznawanie bądź przyznawanie się. Nieprzyznając się możemy pozbawić się okoliczności łagodzącej (obniżającej wysokość kary), jaką jest przyznanie się w sytuacji gdy czyn został nam udowodniony.


Przyznając się możemy spowodować nałożenie kary w sytuacji, gdy niemieckie organy nie posiadają wystarczających dowodów winy, bądź występują okoliczności które wyłączaną odpowiedzialność (np. błąd, stan wyższej konieczności itp).


Sugerowanym pierwszym działaniem jest złożenie wniosku o wgląd w akta - może to zrobić pełnomocnik (prawnik), lub też - podając adres do doręczeń w Niemczech i wskazując na brak pełnomocnika - akta można uzyskać samemu. Po zapoznaniu z aktami należy podjąć decyzję, czy i jak ustosunkowujemy się do ich treści.


Postępowanie przygotowawcze może zakończyć się umorzeniem z powodu braku znamion czynu zabronionego, umorzeniem ze względu na znikomą szkodliwość społeczną popełnionego czynu, umorzeniem z obowiązkiem naprawy szkody/zapłaty nawiązki, bądź skierowaniem do dalszego postępowania (nakaz karny/akt oskarżenia).


2. Przesłanie nam nakazu karnego (Strafbefehl) / aktu oskarżenia.

W przypadku nakazu karnego kara zostaje wymierzona od razu, mamy natomiast możliwość wniesienia zażalenia, po którym sprawa trafia na rozprawę. Zyskujemy w ten sposób możliwość przedstawienia naszych racji Sądowi, ryzykujemy natomiast wyrok o bardziej niekorzystnej dla nas treści niż nakaz.


W przypadku aktu oskarżenia mamy możliwość wniesienia do niego zastrzeżeń. Następnie Sąd rozstrzyga, czy dopuszcza akt oskarżenia do rozprawy głównej, na którą zostajemy wezwani. Jeżeli nie władamy biegle językiem niemieckim, warto zwrócić na to uwagę Sądowi, tak żeby na rozprawę został wezwany tłumacz. W większości przypadków nie ma w sprawach karnych przymusu adwokackiego, stąd też najczęściej nie możemy liczyć na przyznanie nam adwokata z urzędu (wyjątki to np. areszt bądź cięższe przestępstwa).


3. Przesłuchanie/Zatrzymanie przez policję.

Przesłuchanie/Zatrzymanie przez policję następuje najczęściej w przypadku ujęcia na gorącym uczynku bądź w wyniku nakazu aresztowania wystawionego wcześniej przez niemiecki Sąd na wniosek prokuratury. Pytanie / przesłuchanie przez policję odpowiada formularzowi opisanemu w pkt. 1, i takie też działania zalecamy.


W przypadku zatrzymania warto jak najszybciej skontaktować się z bliskimi (policja powinna to umożliwić), podając jednostkę przez którą zostaliśmy zatrzymani (np. Policja, Straż Ochrony Pogranicza - Bundesgrenzschutz), oraz w miarę możliwości sygnaturę akt oraz dokąd mamy zostać przewiezieni. Umożliwia to zlecenie reprezentacji adwokackiej i podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu zaskarżenie nakazu aresztowania oraz przywrócenie kontaktu z najbliższymi i podjęcie czynności nie cierpiących zwłoki (np. udzielenie pełnomocnictwa od zawieszenia działalności na okres aresztowania itp).


Osoba zatrzymana zostaje niezwłocznie doprowadzona przed oblicze tzw. sędziego aresztowego. Osobie aresztowanej przysługuje co do zasady - w przypadku braku adwokata z wyboru - adwokat z urzędu, jednakże najczęściej dopiero po tzw. posiedzieniu aresztowym - tj. dopiero z chwilą, gdy Sąd zdecyduje o wykonaniu nakazu aresztowania.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget