Mój niemiecki pracodawca nie chce mi zapłacić


W większości przypadków relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem przebiegają poprawnie. Jednak czasami zdarzają się naruszenia ze strony pracodawcy, które są krzywdzące dla pracownika. Co wtedy możemy zrobić? Jaki mamy czas na dochodzenie swoich roszczeń wobec pracodawcy? W tym artykule poruszymy te tematy.


W jakim terminie mogę dochodzić swoich roszczeń?


W Niemczech, układy zbiorowe pracy, ale też umowy o prace nieobjęte układem zbiorowym, w większości przypadków zawierają terminy na dochodzenie roszczeń związanych ze stosunkiem pracy (także po jego rozwiązaniu) (tzw.”Ausschlussfristen”).


Warto pamiętać, że terminy te są zazwyczaj bardzo krótkie, często trzymiesięczne, a przekroczenie ich oznacza niemożność dochodzenia roszczeń nawet, jeżeli strona przeciwna nie podniesie przed sądem faktu przekroczenia terminu przez powoda. Zależnie od brzmienia umowy, regulacje te mogą obejmować wybrane roszczenia lub, co jest najczęściej spotykane, wszystkie roszczenia związane z danym stosunkiem pracy.


Czy tak krótkie terminy dotyczą wszystkich rodzajów roszczeń?


Nie. Istnieją roszczenia, które mimo skutecznego wprowadzenia do stosunku pracy takich skróconych terminów, nie będą musiały być dochodzone w tym okresie, lecz podlegać będą zwykłemu 3-letniemu okresowi przedawnienia. Dotyczy to przede wszystkim roszczeń dotyczących zagwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z § 3 MiLoG (niem. Ustawy o płacy minimalnej), nieważne są postanowienia, które pomniejszają zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, wyłączają lub ograniczają możliwość jego dochodzenia. W przypadku gdyby pracodawca uchylał się – mimo wezwania go – od zapłaty wynagrodzenia, właściwą drogą dochodzenia roszczeń jest droga sądowa. Należy przy tym uwzględnić ustawowy okres przedawnienia roszczeń, który wynosi 3 lata, licząc od końca roku w którym roszczenie powstało.


Dlatego, jeśli zdarzy się taka sytuacja – pracodawca nie będzie chciał wypłacić wynagrodzenia, a minął już termin 3. miesięcy na dochodzenie tego roszczenia, to jeszcze nic straconego. Zawsze możecie też zwrócić się do nas o pomoc w dochodzeniu swoich praw.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget