Z jakich przyczyn może nastąpić wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech?

Regulacje w niemieckim kodeksie cywilnym


Podejmując pracę w Niemczech, należy mieć świadomość, że pracodawca może nam wypowiedzieć umowę o pracę. Przyczyny są różne i mogą leżeć zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.


Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn leżących w sferze organizacyjnej przedsiębiorstwa, do których zalicza się np.: zmiany w strukturach organizacyjnych firmy, ograniczenie lub wyłączenie produkcji, przebranżowienie lub przeniesienie produkcji za granicę.


Innymi przyczynami, które leżą już poza strefą organizacyjną pracodawcy, należą np.: brak zamówień, spadek obrotów, czy rynkowe zmiany strukturalne. Stąd nasuwa się praktyczny wniosek, że warto bacznie obserwować to, co dzieje się w przedsiębiorstwie, w którym aktualnie jesteśmy zatrudnieni.


Jednak pracodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika, do których zaliczamy przyczyny leżące w osobie pracownika oraz przyczyny leżące w zachowaniu pracownika.


Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn leżących w osobie pracownika, jeśli:


Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn leżących w zachowaniu pracownika, jeśli wystąpiło poważne ciężkie i zawinione naruszenie obowiązków pracowniczych, do których należy np.:

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget