Cło antydumpingowe a prawidłowa wartość celna importowanego towaru

Dowiedz się, jak ustalić prawidłową wartość celną importowanych towarów obciążonych cłem antydumpingowym i jakie ma to praktyczne znaczenie dla importera


Wyjątkowo częstym zagadnieniem, z którym stykają się importerzy w swojej codziennej działalności gospodarczej jest kwestionowanie przez krajowe organy celne wartości celnej zadeklarowanej przez importera w zgłoszeniu celnym, które nieraz ma charakter niezasadny, wynikły z zastosowania przez organ arbitralnej nie do końca przejrzystej metody ustalenia tejże wartości. Właściwe w tym zakresie przepisy unijne zezwalają organom celnym na weryfikację zgłoszeń celnych pod kątem wartości celnej przywożonych towarów, przewidując jednakże w tym względzie bardzo sformalizowaną procedurę oraz przejrzyste reguły.


Szczególnie problematyczne dla importerów okazuje się w praktyce ustalenie prawidłowej wartości celnej towarów importowanych, które obciążone są dodatkowo na terenie Unii Europejskiej cłem antydumpingowym. Cło to stanowi rodzaj cła nakładanego na importowane towary, których cena jest w kraju pochodzenia jest znacząco niższa od cen wyrobów na rodzimym rynku producenta w UE.


Wprowadzenie ceł antydumpingowych następuje na podstawie bezpośrednio stosowanych aktów prawa UE (głównie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej ustanawiających szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny) i ma za zadanie zapobieganie nieuczciwej (i nierównej) konkurencji oraz ujednolicenie cen dumpingowych z regularnymi cenami na rynku UE.


W przypadku ustanowienia przez unijnego prawodawcę ceł dumpingowych dla danej kategorii importowanych towarów to przepisy tychże właśnie szczególnych aktów prawnych stanowią wyłączną podstawę prawną do ustalenia prawidłowej wartości celnej towarów (z reguły cło antydumpingowe naliczane jest w takim przypadku do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem). Oznacza to, iż nie ma wtedy podstaw prawnych do zastosowania ogólnych zasady ustalania wartości celnej takich towarów według art. 74 Unijnego kodeksu celnego (tzw. zastępcze metody ustalania wartości celnej) – według zasady przepis szczególny wyłącza zastosowanie przepisu ogólnego. O zasadach tych bardzo często zapominają organy celne, które w toku kwestionowania wartości celnej błędnie obliczają cło antydumpingowe zgodnie z ogólnymi zasadami ustalania wartości celnej wskazanymi w art. 74 Unijnego kodeksu celnego (np. od średniej ceny towarów podobnych w UE), zamiast zastosować w tym zakresie przepisów właściwego rozporządzenia szczególnego tj. w większości przypadków obliczać to cło od ceny netto towaru na granicy Unii. Fakt ten w wielu przypadkach prowadzi do znacznego (niekiedy kilkudziesięciokrotnego) wzrostu należności celnych do zapłaty.


Wielu importerów z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy co do przepisów regulujących tę problematykę dla „świętego spokoju” przystaje na tego typu arbitralne decyzje organów celnych w tym zakresie i w konsekwencji zgadza się zapłacić wyższe należności celne spowodowane (bez podstawy prawnej) podwyższeniem wartości celnej importowanych towarów. Z uwagi jednak na wyraźne w tym zakresie przepisy prawa istnieją w przypadku wejścia w spór z organami celnymi w naszej ocenie duże szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia dla importera.


W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, chętnie przyjrzymy się Państwa sprawie.Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget