Pełny i niepełny wymiar czasu pracy w Niemczech


Z jakimi regulacjami dotyczącymi czasu pracy spotkamy się w Niemczech? W tym artykule wyjaśnimy takie pojęcia jak: podstawowy i maksymalny wymiar czasu pracy, czy gotowość do pracy, a także wyjaśnimy, jak wygląda sprawa nadgodzin w Niemczech.


Podstawowy i maksymalny wymiar pracy


Podstawowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin dziennie, czyli 48 godzin tygodniowo. Natomiast maksymalny wydłużony wymiar czasu pracy, liczony w okresie rozliczeniowym 6 miesięcy lub 24 tygodni wynosi 10 godzin dziennie , czyli 60 godzin tygodniowo.


Nadgodziny


W niemieckim prawie pracy nie ma ustawowej górnej granicy nadgodzin, jakie może przepracować pracownik w skali roku. Podobnie wygląda kwestia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej. Niemiecki ustawodawca nie reguluje w tym zakresie żadnych sztywnych stawek lub dodatków do wynagrodzenia. Przepisy nie regulują też kwestii, jaka forma rozliczenia za pracę w godzinach nadliczbowych ma pierwszeństwo: wypłata dodatkowego wynagrodzenia, czy udzielenie dodatkowego czasu wolnego. Zagadnienia w tym zakresie, powinny zostać uzgodnione z reprezentacją pracowników, na poziomie zakładu pracy, lub ponadzakładowym. Dlatego podejmując pracę w Niemczech warto wcześniej zorientować się, jak kwestia nadgodzin wygląda u danego pracodawcy.


Ustawa o zatrudnieniu w niepełnym wymiarze – Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)


Generalnie dany pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, gdy jego podstawowy tygodniowy wymiar czasu pracy jest krótszy niż wymiar godzin czasu pracy innych pracowników. Pojawia się zatem pytanie, czy jeśli pracownik będzie pracował dłużej, to czy będą liczone mu nadgodziny? Nie. Ponieważ niemieckie prawo określa, że za porozumieniem stron można wydłużyć czas pracy w poszczególnych dniach, bez konieczności płacenia dodatkowego wynagrodzenia za pracę, w godzinach nadliczbowych. W takim przypadku okres rozrachunkowy wynosi dwa tygodnie, tzn., że tygodniowy wymiar czasu pracy nie może być przekroczony w dwutygodniowym okresie rozrachunkowym.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget