Wypowiedzenie w Niemczech na okresie próbnym podczas choroby


Niekiedy zdarza się, że tuż po zawarciu umowy o pracę na okres próbny w Niemczech zachorujemy. Inaczej niż w Polsce pracownika można zwolnić także, gdy przebywa on na zwolnieniu chorobowym i z tego prawa niemieccy pracodawcy często korzystają.


Na okresie próbnym termin wypowiedzenia wynosi co do zasady 2 tygodnie, chyba że inny termin wynika ze zbiorowego układu pracy (np. branżowego). Krótsze wypowiedzenie może być albo nieważne (i wtedy przysługuje nam prawo do przywrócenia do pracy, które jednak „wywalczyć” można z reguły dopiero przed niemieckim Sądem), lub przynajmniej wynagrodzenie za ten okres.


Przy czym wyplata pełnego wynagrodzenia za okres choroby (do 6 tygodni) ze strony pracodawcy przysługuje, jeżeli pracowaliśmy nieprzerwanie przez co najmniej 4 tygodnie.


W tym okresie świadczenie chorobowe wypłaca kasa chorych — choroba musi być nieprzerwana a zaświadczenia lekarskie przesyłane do Kasy maksymalnie 7 dni od daty wystawienia (decyduje data wpływu w Kasie).


Jeżeli zachorowaliśmy w Niemczech i chcemy wyjechać do Polski — na wyjazd co do zasady musi zgodzić się Kasa (nie jest to wg nas zgodne z prawem unijnym, ale ryzykuje się wtedy odmowę świadczeń i konieczność składania odwołań).Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget