Upadłość kontrahenta w Niemczech

Dobry dłużnik, to wypłacalny dłużnik – na co powinniśmy uważać w przypadku upadłości kontrahenta w Niemczech

W przypadku prowadzenia egzekucji wobec kontrahenta na terenie Niemiec, który w trakcie procesu cywilnego był podmiotem wypłacalnym, zaś po wszczęciu postępowania egzekucyjnego złożył wniosek o upadłość, sąd upadłościowy może w szczególności zarządzić wstrzymanie wszelkich prowadzonych wobec tego podmiotu egzekucji.


W tym wypadku – jak i w przypadku wszelkich roszczeń wobec takiego podmiotu - możliwym będzie zgłoszenie roszczeń do tabeli upadłości. Możliwość taka jest otwarta po tym, jak sąd – w postanowieniu o otwarciu egzekucji - poinformuje nas o wyznaczeniu syndyka i terminie do zgłaszania roszczeń.


Zdarza się, że syndyk kwestionuje nasze roszczenia i odmawia wpisu do tabeli wierzytelności. Wówczas istnieje możliwość wytoczenia wobec syndyka powództwa o ustalenie istnienia tych roszczeń lub wyegzekwowaniu wpisu do tabeli na etapie postępowania przedprocesowego.


Niemiecki ustawodawca nie przewidział wyższości roszczeń fiskusa lub organów ubezpieczenia społecznego, dlatego dochodzenie roszczeń wydaje się ułatwione.


Wielce uciążliwym zaskoczeniem dla polskich podmiotów jest jednak fakt, że syndyk występuje do wcześniejszych kontrahentów upadłego, wobec których nastąpiła zapłata wynagrodzenia w ostatnich czterech latach przed złożeniem wniosku o upadłość, o zwrot tego wynagrodzenia, powołując się na ich wiedzę w zakresie złej sytuacji upadłego i dalsze kontynuowanie z nim współpracy. Niestety w zakresie wiedzy o niewypłacalności i zamiarze działania z chęcią pokrzywdzenia pozostałych wierzycieli upadłego istnieje wiele domniemań prawnych i tak m.in. przyjmuje się, że jest podstawa do uznania roszczeń zwrotnych syndyka, gdy przez trzy miesiące pod rząd mieliśmy nieopłacone faktury, do których zapłaty doszło najwcześniej po trzech tygodniach po terminie ich wymagalności. Wówczas możemy liczyć się z obowiązkiem zwrotu znacznych kwot, do których dochodzenia syndyk obowiązany jest z mocy ustawy. Domniemania takie można jednak obalić i uniknąć obowiązku zwrotu uzyskanego przed złożeniem wniosku o upadłość wynagrodzenia.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget