Twoja droga do sukcesu na rynku niemieckim: Załóż i prowadź budowlaną spółkę GmbH!

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) w Niemczech, może być atrakcyjną alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej, zwłaszcza dla Polaków zainteresowanych prowadzeniem prac budowlanych. Jest to jednak decyzja, która wymaga starannego rozważenia, biorąc pod uwagę różne koszty i wymagania związane z tym typem działalności.Założenie GmbH

Głównym kosztem związanym z założeniem GmbH jest minimalny kapitał zakładowy wynoszący 25 000 euro. Przynajmniej połowa tej sumy, czyli 12 500 euro, musi być wpłacona na konto spółki na etapie jej założenia. To jest znacznie więcej niż koszt rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej.


Inne koszty początkowe obejmują opłaty notarialne i sądowe, które mogą wynieść od kilkuset do kilku tysięcy euro, w zależności od złożoności sprawy. Dodatkowo niezbędne jest zatrudnienie tłumacza, jeśli nie mówisz biegle po niemiecku, co również generuje dodatkowe koszty.


Bieżące koszty prowadzenia działalności

Prowadzenie GmbH wiąże się również z bieżącymi kosztami, które są wyższe niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółki są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, co zwykle wymaga zatrudnienia księgowego. Ponadto, spółki muszą płacić podatek od spółek, który wynosi 15% zysków, oraz dodatkowy podatek solidarnościowy.


Jeżeli zatrudniamy się w założonej przez nas spółce GmbH, należy pamiętać o tym, aby sprawdzić, czy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia składek na ubezpieczenie społeczne. Można to ustalić występując do niemieckiego ZUS (Deutsche Rentenversicherung, DRV) o tzw. ustalenie statusu ubezpieczenia (Statusfeststellungsverfahren). Nie zawsze ubezpieczenie będzie dla nas korzystne, szczególnie finansowo, ponieważ składki na ubezpieczenia społeczne mogą sięgać w Niemczech łącznie nawet 40% wynagrodzenia. Odmienną kwestią jest opodatkowanie wynagrodzenia, które dla spółki jest wprawdzie kosztem, ale samo w sobie z reguły będzie także opodatkowane bardziej niż zysk spółki czy dochód z polskiej działalności jednoosobowej, szczególnie jeżeli wybralibyśmy rozliczenie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Zalety prowadzenia GmbH

Pomimo wyższych kosztów, prowadzenie GmbH ma też swoje zalety. Przede wszystkim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje większą ochronę prawą, ponieważ osobiste majątki wspólników są oddzielone od majątku spółki. To może być szczególnie ważne w branży budowlanej, gdzie ryzyko finansowe jest często duże.


Poza tym spółki mają lepszy dostęp do finansowania. Banki i inwestorzy częściej udzielają kredytów i inwestycji spółkom niż jednoosobowym działalnościom gospodarczym, a także oferują im lepsze warunki. Niekiedy dobrym rozwiązaniem będzie — szczególnie jeżeli z Niemcami wiążemy nie tylko przyszłość zawodową, ale także biznesową — prowadzenie GmbH w celu pozyskiwania zleceń, po to, by następnie ich realizację wykonywać w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.


W takiej sytuacji należy pamiętać, że jeżeli rozliczenia dokonywane są przez tzw. podmioty powiązane (np. jeżeli jesteśmy jednocześnie wspólnikami w spółce i prowadzącymi jednoosobową działalność wykonującą zlecenia na rzecz spółki), rozliczenia takie powinny być dokonywane na warunkach rynkowych (tzw. ceny transferowe).

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget