Świadczenie chorobowe Krankengeld a niemieckie świadczenia rodzinne KindergeldJak pisaliśmy wcześniej — w niektórych sytuacjach niemiecka Kasa Rodzinna uchyla decyzje przyznające Kindergeld, jeżeli wyprowadzamy się z Niemiec, nadal pobierając w Polsce niemieckie świadczenia chorobowe (Krankengeld).


W takiej sytuacji należy ustalić, czy niemiecka Kasa Chorych (Krankenkasse) nadal opłaca za nas składki na ubezpieczenie od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung). Jeżeli tak, co do zasady będzie nadal przysługiwało nam świadczenie rodzinne Kindergeld, choć możliwie że na innej podstawie prawnej. Osobom, które mieszkają na stale w Niemczech przysluguje ono bowiem z ustawy podatkowej EStG, osobom przebywającym za granica Niemiec, ale ubezpieczonym od bezrobocia, przysługuje ono natomiast z ustawy socjalnej BKGG.


Ażeby nie utracić prawa do zasiłku, rekomendujemy w takiej sytuacji najczęściej odwołanie się od takiej decyzji, z jednoczesnym wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy z ustawy socjalnej.Przypominamy, iż w Niemczech za datę wniesienia odwołania nie uważa się dnia nadania pisma na poczcie, ale datę wpływu do Kasy Rodzinnej. W celu dochowania takiego terminu zalecamy wysyłanie podpisanych pism faksem, co spełnia ww. kryterium.Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget