Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych


Wiele zawodów rzemieślniczych, wykonywanych w Niemczech, takich jak np. hydraulik, elektryk czy mechanik samochodowy, należy do zawodów regulowanych. Oznacza to, że by móc je wykonywać - także transgranicznie – musimy w Niemczech uzyskać potwierdzenie kwalifikacji. Nie wystarcza jednak posiadanie polskiego dyplomu mistrzowskiego. Taki dokument jest uznawany tylko wtedy, jeśli podobny zawód wykonywaliśmy w Polsce przez dłuższy czas. Co więc powinniśmy zrobić?


W jaki sposób uzyskać potrzebny dokument?


Pierwszym krokiem jest uzyskanie stosownego zaświadczenia, stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności. Możemy je otrzymać w polskim Urzędzie Marszałkowskim lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy (w zależności od województwa).


Po uzyskaniu ww. dokumentu, należy złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji we właściwej niemieckiej instytucji (np. dla rzemieślników będzie to Izba Rzemieślnicza – Handwerkskammer). Niemieckie organy najczęściej proszą o przedłożenie wszelkich posiadanych dokumentów, potwierdzających kwalifikacje nabyte w Polsce, takich jak dyplomy mistrzowskie, ukończone szkolenia itp.


Nawet jeśli nie zostanie spełnione przewidziane w niemieckich przepisach kryterium czasu, przez jaki należy wykonywać działalność w Polsce, często mamy możliwość uznania kwalifikacji w drodze wyjątku – tzw. Ausnahmebewilligung.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget